Spadek nastrojów w handlu. Kupujemy więcej przy zbliżonej liczbie wizyt
  • 0
  • 3
9.08.2022

Spadek nastrojów w handlu. Kupujemy więcej przy zbliżonej liczbie wizyt

Dane M/platform z handlu tradycyjnego wskazują, że w lipcu kupowaliśmy więcej produktów niż w czerwcu przy zbliżonej liczbie wizyt. Podczas wizyty w sklepie płaciliśmy średnio 24,29 zł, więcej o 3,5% niż miesiąc temu.

W porównaniu do lipca ubiegłego roku obroty wzrosły o 7,1%. Jednocześnie o 5,4% spadła liczba wizyt, a wartość koszyka wzrosła o 13,3%. Jednak wskaźnik NHT (Nastroje Handlu Tradycyjnego) odnotował spadek o 6,1 pkt. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Nastąpił spadek nastrojów w handlu tradycyjnym.

W lipcu wartość obrotów w placówkach handlu tradycyjnego wzrosła o 4,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrost obrotów wynikał nie tylko z wyższych cen produktów. Liczba wizyt była na zbliżonym poziomie (+0,2%), kupowaliśmy jednak więcej produktów (+3,5%). Podczas wizyty w sklepie tradycyjnym wydawaliśmy 24,29 zł, tj. o 1 zł więcej niż w czerwcu.

Wśród kategorii, które najbardziej przyczyniły się do ilościowego wzrostu sprzedaży, były:

  • piwo,
  • cukier,
  • przyprawy,
  • kategoria łącząca majonezy, dressingi i octy.

Dane sprzedażowe z handlu tradycyjnego. Spadek nastrojów w handlu tradycyjnym lipiec 2022

– Za wzrosty ilościowe w sklepach odpowiadają w analizowanym miesiącu kategorie mniejszej wagi dla obrotów sklepów, ale mające duże znaczenie dla kupujących o tej porze roku, czyli przyprawy i octy związane oczywiście z sezonem domowego przetwórstwa. Mówimy o wzroście przypraw na poziomie prawie 50% oraz ponad 100% kategorii octów.

W danych M/platform widać także ponad 164-procentowy wzrost liczby kupowanych opakowań cukru. Część z tych zakupów wynika zapewne z przygotowywania słodkich przetworów. Wiemy jednak, że w ostatnim miesiącu konsumenci robili także zakupy tego produktu na zapas. Mogły być one generowane przez lęk towarzyszący medialnym doniesieniom o brakach tego produktu – komentuje Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych w M/platform.

Kategoria cukru była tą, która odnotowała najwyższy wzrost średniej ceny

Wyniósł on +23% w porównaniu do czerwca. W lipcu za kilogram cukru płaciliśmy średnio 5,19 zł, podczas gdy miesiąc wcześniej 4,22 zł. Rok temu za kilogram cukru płaciliśmy 2,82 zł, czyli o 84% mniej.

Cena cukru w placówkach tradycyjnych notuje wzrosty od września zeszłego roku. Z miesiąca na miesiąc były to jednak wzrosty kilkuprocentowe. Ostatni wzrost średniej ceny w lipcu +23% zdecydowanie odbiega od poprzednich miesięcy. Tym samym cukier jest niechlubnym liderem podwyżek cen w ujęciu rok do roku (07.2021 vs 07.2022) ze wzrostem średniej ceny +84%.

Na drugim miejscu jest olej ze wzrostem o 71%, a na trzecim masła/margaryny i smarowidła +48%. Jeśli dodamy do tego wzrost ceny mąki +42%, możemy uświadomić sobie, z jak trudną sytuacją w budżetach domowych borykają się obecnie Polacy – dodaje Ewa Rybołowicz.

Wskaźnik NHT (Nastroje Handlu Tradycyjnego) określa nastroje panujące wśród prowadzących małe i średnie sklepy detaliczne. Odnotował on spadek o 6,1 pkt. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniósł 46,4 pkt.

Nastroje handlu detalicznego. Spadek nastrojów w handlu tradycyjnym lipiec 2022

Jeszcze bardziej pesymistyczna jest prognoza na sierpień, która wynosi tylko 43,1 pkt. Wyraźnie wskazuje to na odwrócenie się pozytywnego trendu w nastrojach. Wpływ na oceny ma niewątpliwie wysoka inflacja, ale również spodziewany wzrost kosztów utrzymania związany z prognozami cen prądu i gazu.

Spadek wskaźnika miał miejsce także rok temu i był nawet głębszy, bo o 11 pkt. Rok temu zatrzymał się jednak na poziomie 52,7 pkt., czyli wciąż na poziomie z przewagą opinii pozytywnych. Tegoroczne odczyty wskaźnika odzwierciedlają spadek z zeszłego roku. Ich poziom jest jednak zdecydowanie niższy, bo poniżej 50 pkt., czyli granicy, która oddziela nastroje pozytywne od negatywnych.

O badaniu

Analiza danych sprzedażowych przygotowana na podstawie danych reprezentatywnej próby sklepów N = 3267 wybranych spośród ponad 10 tys. sklepów handlu tradycyjnego z M/platform. Metodologia NHT. Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Wynik powyżej 50 świadczy o nastrojach optymistycznych, a poniżej o przewadze opinii negatywnych. Badanie przeprowadzone w ostatnich dniach lipca.

  • 1
Spadek nastrojów w handlu

Spadek nastrojów w handlu tradycyjnym odnotowany przez M/platform

9 sierpnia 2022

8 sierpnia 2022