Masz ciekawy temat?

Zapraszamy do współpracy redakcyjnej. Liczymy zarówno na informacje o bieżących działaniach marketingowych firm, jak i dłuższe teksty eksperckie i publicystyczne, przedstawiające pogłębione spojrzenie na marketing. Mamy 3 działy, w których liczymy na Państwa wkład:

 • Espresso, gdzie gromadzimy bieżące wiadomości,
 • Personalia, w których zamieszczamy informacje na temat istotnych zmian w na stanowiskach związanych z marketingiem i reklamą,
 • Artykuły, gdzie mieszczą się teksty eksperckie i publicystyczne opisujące zjawiska, trendy i narzędzia przydatne w marketingu.

Poniżej szczegółowe informacje na temat każdego z tych działów:

Serwis internetowy Marketing przy Kawie gromadzi informacje dotyczące marketingu i reklamy w Polsce. Pragniemy, aby znajdowały się w nim najistotniejsze i najciekawsze wiadomości związane z tą tematyką. Zachęcamy Państwa do przesyłania informacji dotyczących Państwa firmy lub klientów, a związanych z:

 • rozpoczęciem kampanii public relations, kampanii reklamowych, interaktywnych,
 • wygraniem konkursu, przetargu związanego z marketingiem lub reklamą,
 • wdrażaniem nowych rozwiązań mających wpływ na działania marketingowe,
 • badaniami marketingowymi,
 • innego rodzaju działaniami marketingowymi.

Ważną częścią wiadomości prasowej są także materiały multimedialne (zdjęcia, plakaty, reklamy wideo, banery) dotyczące prowadzonych działań marketingowych. Prosimy o ich przysyłanie!

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru spośród nadsyłanych informacji tych, które odpowiadają tematyce serwisu. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tekście (skrótów, nadawania śródtytułów, adiustacji, korekty), jak również do rezygnacji z zamieszczenia informacji w serwisie Marketing przy Kawie.

Teksty i multimedia prosimy przesyłać wyłącznie na adres redakcja@marketingprzykawie.pl

Prosimy również o informacje o zmianach kadrowych w firmie, o ile dotyczą one osób bezpośrednio lub z racji niektórych obowiązków powiązanych z marketingiem lub sprzedażą, albo też osób ze ścisłego kierownictwa firmy.

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru spośród nadsyłanych informacji tych, które odpowiadają tematyce serwisu. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tekście (skrótów, nadawania śródtytułów, adiustacji, korekty), jak również do rezygnacji z zamieszczenia informacji w serwisie Marketing przy Kawie.

Teksty i multimedia prosimy przesyłać wyłącznie na adres redakcja@marketingprzykawie.pl

Wszystkich zainteresowanych opublikowaniem artykułu eksperckiego gorąco do tego zachęcamy!

Ogólne zasady przygotowania tekstów, które publikujemy w serwisie:
Nasze oczekiwania:

 • Artykuł powinien dotyczyć aktualnego tematu albo nawiązywać do niedawnych działań marketingowych.
 • Styl artykułu powinien być lekki, dopasowany do pozostałych publikacji w naszym serwisie. Język może zawierać terminologię fachową, jeśli jest to uzasadnione tematem. Autor nie powinien jednak szafować określeniami z żargonu zawodowego.

Przyjmujemy:

 • eseje na temat szeroko pojętej problematyki marketingowej,
 • porady praktyczne dotyczące różnorodnych narzędzi marketingowych,
 • wyniki badań (z komentarzem),
 • artykuły teoretyczne, w tym jednak przypadku konieczne jest wsparcie rozważanej tezy wyrazistymi przykładami,
 • felietony na tematy związane z marketingiem – najchętniej autorstwa osób już od jakiegoś czasu działających w branży, a przede wszystkim mających pewne doświadczenie w posługiwaniu się tą formą publicystyczną,
 • studia przypadków, przy czym najbardziej cenimy przedstawienie ich w formie artykułu, w którym omawiany przykład dokonania danej firmy zostanie umieszczony na szerszym tle i objaśniony również od strony teoretycznej. Wykluczone jest nadawanie takiemu tekstowi wydźwięku wyraźnie promocyjnego.

Artykuły nie powinny mieć charakteru promocyjnego ani reklamowego. Pragniemy, aby przede wszystkim zawierały wartościową wiedzę, przydatną naszym czytelnikom. Teksty, w których dawka wiedzy będzie w sposób widoczny tylko pretekstem do promocji firmy lub jej produktu, nie będą publikowane. Jeśli po wyeliminowaniu fragmentów jawnie promocyjnych artykuł zachowa spójność i wartość merytoryczną – będzie mógł się ukazać, o ile autor nadal będzie sobie tego życzyć.

Zainteresowanych publikacją na naszych łamach prosimy o przesyłanie informacji na temat artykułu: poruszanej problematyki, rodzaju publikacji oraz prawdopodobnego terminu dostarczenia gotowego tekstu.

Do artykułu należy dołączyć krótkie podsumowanie: 2–3 zdania anonsujące w atrakcyjnej formie zawartość tekstu. Podsumowanie to zostanie zamieszczone w e-mailu rozsyłanym do subskrybentów, poprzedzającym kolejne wydanie newslettera. W przypadku braku takiego podsumowania redakcja zastrzega sobie prawo do przygotowania własnego tekstu.

Pod gotowym artykułem powinna znaleźć się krótka notka biograficzna o autorze (aktualne stanowisko, doświadczenie zawodowe, maksymalnie 70 słów). Notka będzie towarzyszyć artykułowi. Prosimy również o przesłanie zdjęcia w osobnym załączniku.

Kontakt w sprawie publikacji artykułu:
jacek.szlak@marketingprzykawie.pl

Szczegóły techniczne:

 • Tekst powinien liczyć minimum 8000 znaków (ze spacjami).
 • Artykuły prosimy przesyłać w formacie edytowalnym (DOC, DOCX, RTF).
 • Pliki prosimy nazywać według schematu „nazwisko_imie_tytul_artykulu” (nazwy plików bez polskich znaków).
 • Wszelkie elementy graficzne (wykresy, zdjęcia, ilustracje, multimedia) prosimy przesyłać w osobnych plikach, zaznaczając w tekście, gdzie powinny znajdować się odpowiednie elementy.
 • Prosimy o teksty dopracowane – przede wszystkim pod względem treści, ale w miarę możliwości również i formy.
 • Nie ustalamy daty ograniczającej termin przesłania gotowego tekstu, prosimy jednak o powiadamianie nas o planowanym artykule i prawdopodobnej dacie zakończenia przygotowań. Chcemy uniknąć sytuacji, w której otrzymujemy kilka artykułów na ten sam temat.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tekście (skrótów, dzielenia na części zamieszczane w kolejnych wydaniach, nadawania śródtytułów, adiustacji, korekty), jak również do rezygnacji z zamieszczenia artykułu w serwisie Marketing przy Kawie.