Kontakt

Marketing przy Kawie

Jacek Szlak – redaktor naczelny

ul. Mogilska 43
31-545 Kraków
tel.: +48 452 372 426

redakcja@marketingprzykawie.pl

Wydawca

Ideatrend Sp. z o.o.

ul. Mogilska 43
31-545 Kraków
KRS 0000866582
REGON 387370151
NIP 679-320-73-24

Reklama:
reklama@marketingprzykawie.pl

O nas

Marketing przy Kawie – przewodnik dla poszukujących rzetelnej wiedzy o marketingu i reklamie. Pokazuje nowe możliwości, objaśnia przyczyny sukcesów i porażek, porządkuje wiedzę. Inspiruje do przemyśleń i refleksji. Mobilizuje do działania.

Portal składa się z dwóch części. Pierwsza, newsowa, jest ogólnodostępna. Druga – wymagająca logowania – to autorskie pogłębione analizy, teksty ekspertów oraz raporty z badań. Zawiera także rozmowy ze znanymi i inspirującymi postaciami branży. Wywiadów udzielili m.in. Philip Kotler, Al Ries, Jack Trout, Drayton Bird, Peter Fisk, Guy Kawasaki, Richard Branson, Robert Heath, Marian Salzman.

Czytelnikami portalu są decydenci, managerowie i specjaliści z działów marketingu, agencji reklamowych i interaktywnych, agencji badawczych, agencji i działów public relations.

Do zarejestrowanych użytkowników wysyłany jest newsletter. Zapisanie się na newsletter jest bezpłatne dla wszystkich i bardzo proste: wystarczy podać swój adres e-mailowy i podstawowe dane. Można to zrobić tutaj.

Jacek Szlak

redaktor naczelny

Od 1997 r. zajmuje się marketingiem zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Od 2003 r. prowadzi serwis Marketing przy Kawie. Publicysta zajmujący się komunikacją marketingową i sztuką reklamy. Obserwator nowych zjawisk w kulturze masowej, marketingu i nowych mediach. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu reklamy internetowej, content marketingu i storytellingu. Jeden ze współautorów książki „Praktyka brandingu” oraz autor książki „Opowieści w marketingu”.

Jakub Müller

redaktor, członek zarządu

W branży marketingowej działa od 2005 roku. Autor kilkuset artykułów, felietonów, analiz i wywiadów w mediach internetowych i drukowanych. Współtwórca strategii marketingowych i prelegent na konferencjach branżowych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu mediów i CSR-u.

Agnieszka Giermańska-Szlak

redaktor, członek zarządu

Polonistka, edytorka, związana z Marketingiem przy Kawie od początku jego działalności. Teksty branżowe redaguje od prawie dwudziestu lat. Autorka publikacji naukowych na temat zagadnień wydawniczych i dawnych form reklamy.

Joanna Chłopek

redaktor

Opiekuje się sekcją Espresso. Wyszukuje i selekcjonuje interesujące kampanie i wydarzenia ze świata marketingu. Absolwentka filologii polskiej, z Marketingiem przy Kawie związana od 2013 r.

Uwaga!

Serwis internetowy Marketing przy Kawie ze względu na poruszaną problematykę mogą zawierać treści lub słownictwo nie przeznaczone dla dzieci bądź osób nieletnich. Nazwy firm lub produktów, jak również jakiekolwiek inne nazwy wymieniane w artykułach lub plikach na stronach Marketingu przy Kawie nie mogą być uznane za ich rekomendacje z naszej strony, o ile nie jest to expressis verbis wyrażone.

Marketing przy Kawie nie ponosi odpowiedzialności za zawartość informacji lub plików pochodzących od osób trzecich, o ile nie zostało to jasno wyrażone. Marketing przy Kawie nie jest twórcą materiałów reklamowych prezentowanych w artykułach bądź do nich dołączanych. Jeśli mają Państwo uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do naruszenia praw autorskich, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym. Marketing przy Kawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania treści i plików zawartych w magazynie drukowanym lub w serwisie internetowym.

Wszystkie produkty i nazwy wymienione w artykułach są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych artykułach.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

Artykuły publikowane w Marketingu przy Kawie niekoniecznie odzwierciedlają poglądy wydawcy oraz redakcji. Mogą przedstawiać one niektóre spośród aktualnych opinii w kwestiach teoretycznych i praktycznych, które są obecne na rynku. Nie można zaprezentować najlepszych opinii czy definicji, ponieważ takie po prostu nie istnieją. Zamysł Marketingu przy Kawie nie obejmuje ani dostarczania kompletu opinii pozostających w obiegu, ani też drobiazgowego ich opisywania. Niemniej czujemy się w obowiązku prezentować czytelnikom różnorodne materiały wysokiej jakości, przedstawiające nowe i świeże sposoby myślenia. Z tego powodu w ramach kolejnych wydań, a nawet i jednego wydania Marketingu przy Kawie mogą pojawiać się zróżnicowane, niekiedy sprzeczne ze sobą opinie. Wierzymy, że taka formuła pobudza wyobraźnię i skłania czytelników do wyrażania własnego zdania, wykorzystywania własnego doświadczenia oraz budowania know-how. Jesteśmy otwarci na wszelkie komentarze dotyczące zarówno dokonanego przez nas wyboru artykułów, jak i zawartości poszczególnych tekstów. W tym drugim przypadku kierujemy komentarz do autora określonego artykułu.

Masz pytania?