Ochrona prywatności

Niniejszy dokument jest wyrazem naszej troski o poszanowanie prywatności użytkowników serwisu Marketing przy Kawie oraz subskrybentów naszych periodycznych publikacji, zarówno e-mailowych, jak i wydawanych drukiem. Poniżej publikujemy wyjaśnienia, jakiego rodzaju dane gromadzimy oraz zasady ich przetwarzania i wykorzystywania.

Korzystając z serwisu Marketing przy Kawie, w szczególności dokonując subskrypcji newslettera, akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszym dokumencie dotyczącym ochrony prywatności.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w zasadach ochrony prywatności. Mogą być one spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi w zasadach korzystania z serwisu. Każde zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie. Użytkowników serwisu Marketing przy Kawie dotyczą aktualne zasady ochrony prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub zauważonych niedociągnięć w ochronie prywatności prosimy o kontakt pod adresem admin@marketingprzykawie.pl.

Ostatnia aktualizacja: 2022-10-01

Administratorem danych osobowych jest Ideatrend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Lipowa 3B/24, 30-702 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866582 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w kwocie 5100,00 zł, NIP 6793207324, REGON 387370151 (dalej: Ideatrend).

W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować poprzez adres e-mail admin@marketingprzykawie.pl.

Ideatrend to wydawnictwo. Publikujemy w serwisie internetowym Marketing przy Kawie artykuły, informacje, e-booki dotyczące tematyki marketingowej. Przygotowujemy także publikacje drukowane dotyczące marketingu oraz prowadzimy działalność szkoleniową. Dostęp do większości treści publikowanych w serwisie Marketing przy Kawie możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Wydawnictwo Ideatrend utrzymuje się z reklam, dlatego zarejestrowanym użytkownikom serwisu przesyłamy materiały promujące produkty i usługi naszych Partnerów, a także materiały promujące usługi własne. Zazwyczaj są to wydarzenia edukacyjne dotyczące marketingu i zarządzania, publikacje renomowanych wydawnictw oraz usługi marketingowe. Mogą jednak pojawić się również oferty niezwiązane bezpośrednio z marketingiem.

Zamieszczamy również reklamy dotyczące wyżej wymienionych usług na stronie internetowej oraz w kanałach społecznościowych Marketingu przy Kawie (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram). Organizujemy także konkursy wspólnie z Partnerami, w których zarejestrowani użytkownicy serwisu mogą otrzymać nagrody – produkty bądź usługi Partnerów.

Serwis Marketing przy Kawie dojrzewa wraz ze swymi Czytelnikami. W działach, w których prezentujemy treści eksperckie, publicystyczne i edukacyjne staramy się unikać materiałów na podstawowym poziomie. Robimy to, gdyż gromadzimy pewne dodatkowe informacje o zarejestrowanych użytkownikach, takie jak rok urodzenia i województwo. To bardzo podstawowe dane, ale obrazują nam z pewną dozą prawdopodobieństwa, kto jest naszym czytelnikiem, jak wielu jest użytkowników o mniejszym doświadczeniu zawodowym, a jak wielu z większym bagażem wiedzy i doświadczenia oraz gdzie mamy największą grupę odbiorców. Staramy się dopasowywać treści do ich potrzeb.

W celu lepszego dopasowania treści prezentowanych zarejestrowanym użytkownikom serwisu Marketing przy Kawie, dopasowania przesyłanych informacji o produktach i usługach naszych Partnerów, a także powiadamiania o nowych treściach w serwisie oraz powiadamiania zarejestrowanych użytkowników serwisu o produktach i usługach naszych Partnerów zbieramy następujące dane osobowe:

 • adres e-mail
 • imię
 • rok urodzenia
 • województwo

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i umożliwia dostęp do pełnej zawartości serwisu Marketing przy Kawie.

Przy rejestracji w naszym serwisie stosujemy opcję podwójnego opt-in, co oznacza, że osoba dokonująca rejestracji musi zatwierdzić swą decyzję poprzez wejście na odpowiednią stronę, do której link otrzymuje pocztą elektroniczną. Zapobiega to przypadkowemu lub niechcianemu dokonaniu zamówienia, gdyż nawet jeśli inna osoba złoży zamówienie w czyimś imieniu, ostateczna decyzja pozostaje w ręku właściciela danego adresu e-mail.

Stosujemy także profilowanie wynikające z historii wysyłek e-mailowych – newsletterów i innych, aby lepiej dopasować ewentualne przyszłe treści z serwisu bądź produkty i usługi własne oraz Partnerów.

W przypadku sprzedaży własnych usług płatnych, czyli szkoleń i wybranych publikacji, zbieramy dodatkowe dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań prowadzących do jej zawarcia. Dane te zbieramy poprzez formularze na stronie internetowej, korespondencję elektroniczną, pocztową bądź telefoniczną.

W przypadku konkursów organizowanych wspólnie z Partnerami możemy zbierać dodatkowe dane osobowe, niezbędne w celu przekazania nagrody. W niektórych konkursach niezbędne jest w tym celu przekazanie danych Partnerowi. Jeśli np. konkursy, gdzie nagrodą jest książka, obsługujemy we własnym zakresie, rozsyłając je z redakcji, to w konkursie, gdzie nagrodą jest np. uczestnictwo w wydarzeniu, niezbędne jest przekazanie danych osób nagrodzonych organizatorowi takiego wydarzenia.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody przy rejestracji w serwisie Marketing przy Kawie
 • w przypadku prawnie uzasadnionego interesu, czyli marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
 • gdy jest to niezbędne dla realizacji usługi własnej (np. sprzedaży publikacji bądź uczestnictwa w szkoleniu)
 • gdy jest to niezbędne w celu dostarczenia nagrody w konkursie
 • w celach dowodowych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed roszczeniami
 • w celu wypełnienia obowiązków wymaganych prawem, czyli księgowych i podatkowych

Pełen dostęp do danych osobowych ma jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Ideatrend. Przesył danych osobowych między stroną internetową a komputerem użytkownika jest zabezpieczony protokołem SSL, szyfrującym je w drodze między przeglądarką a serwerem. Danych osobowych nie przekazujemy innym podmiotom, oprócz niektórych konkursów, gdy jest to niezbędne do przekazania nagrody. Wyjątkiem jest także system e-mailingowy FreshMail, umożliwiający komunikację e-mailową z zarejestrowanymi użytkownikami.

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mają Państwo prawo wglądu do swych danych, prawo do ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich usunięcia.

Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu, gdy wycofają Państwo na to zgodę. Dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwo podczas rejestracji w serwisie może zostać wycofana w każdej chwili. Można to zrobić korzystając z linku w stopce każdego newslettera bądź e-mailingu, a także wysyłając żądanie na adres e-mail admin@marketingprzykawie.pl bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 452 372 426.

W przypadku, gdy będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wtedy zastrzegamy sobie prawo odrzucenia żądania usunięcia danych. Nie dotyczy to dostępu do treści serwisu i newslettera, może zaś dotyczyć sprzedaży usług własnych – np. szkoleń czy publikacji płatnych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, jej adres oraz czas połączenia. Wszystkie te informację oraz fakt ich gromadzenia wynikają z zasad realizowania połączeń internetowych. Logi wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie służą weryfikacji Państwa tożsamości. Ich analiza pozwala na dopasowanie zawartości strony do Państwa zainteresowań.

Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, w katalogu do tego przeznaczonym. Zawierają one jedynie bardzo krótkie informacje tekstowe, nie mogąc tym samym być programami komputerowymi (w tym np. wirusami). Cookies nie mogą gromadzić żadnych Państwa danych, jeśli dane te nie zostaną wpisane przez stronę internetową. Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie może naruszać Państwa prywatności. Informacje zawarte w cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane.

Obecnie wszystkie przeglądarki internetowe pozwalają kontrolować cookies, co oznacza możliwość ich usuwania oraz określania, które strony mają uprawnienia do korzystania z nich na Państwa komputerze.
Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której Państwo korzystają, nie wpłynie negatywnie na zawartość oraz funkcjonowanie naszych stron, może ono jedynie zmniejszyć wygodę korzystania z serwisu.

Cookies wysyłane do Państwa przez nasz serwis zawierają takie informację jak:

 • Identyfikator sesji – zapisywany jest jedynie na czas trwania sesji, tzn. zostanie skasowany w momencie zamknięcie przeglądarki internetowej. Sesja jest jednym ze sposobów przekazywania danych pomiędzy podstronami jednego serwisu; są to zazwyczaj informacje o tym, czy użytkownik jest zalogowany i pozwalają na zidentyfikowanie osoby w naszym systemie. Sesje są odpowiednikami cookies zapisywanymi jednak na naszym serwerze, a specyfika ich zapisywania uniemożliwia wykorzystanie przez osoby trzecie.
 • Identyfikator użytkownika – jest to informacja służąca nam do identyfikacji naszych subskrybentów, zawiera on jedynie unikalny kod użytkownika, co gwarantuje, iż nawet jego przechwycenie przez kogoś nieuprawnionego nie pozwoli uzyskać informacji o Państwa osobie. Identyfikator użytkownika nadawany jest w momencie pozostawienia u nas przez Państwa swojego adresu e-mail, na który kierowana ma być subskrypcja. Ponieważ dostęp do serwisu możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników, identyfikator zapisany w cookie pozwala uniknąć logowania się na naszych stronach podczas każdej wizyty.
 • Informacja statystyczna o wizycie w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wykorzystywane przez nas oprogramowanie adserwerowe używa Cookies do celów technicznych związanych z jego poprawnym funkcjonowaniem.

Linki do innych stron internetowych

Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronach serwisu Marketing przy Kawie. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsze zasady odnoszą się wyłącznie do danych gromadzonych przez Ideatrend w ramach serwisu Marketing przy Kawie.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe ujawnione przez Państwa na forum lub podczas dodawania komentarzy do artykułów są wyłączone spod niniejszych zasad Ochrony Prywatności. Są one jawnie dostępne w takiej formie, w jakiej zostały podane i nie mamy możliwości zabezpieczenia ich przeciw wykorzystaniu przez osoby trzecie.

Niniejsza Ochrona Prywatności nie dotyczy formularzy bądź ankiet znajdujących się gościnnie na stronach naszego serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, szczególnie związanych ze zmianami w serwisie bądź informujące o problemach w jego funkcjonowaniu. Związane jest to z naszą dbałością o systematyczne realizowanie Państwa zamówień dotyczących otrzymywanych informacji.

Adres wydawcy

Ideatrend Sp. z o.o.

ul. Mogilska 43
31-545 Kraków

Adres redakcji

Marketing przy Kawie

ul. Mogilska 43
31-545 Kraków
tel.: +48 452 372 426