Nastroje wśród polskich konsumentów pozostają na stabilnym, choć wciąż niskim poziomie. Badanie GfK
 • 0
 • 2
9.12.2022

Nastroje wśród polskich konsumentów pozostają na stabilnym, choć wciąż niskim poziomie. Badanie GfK

W listopadzie nastroje wśród polskich konsumentów pozostają na stabilnym, choć wciąż niskim poziomie. Wyraźną poprawę wskaźników widać w Unii Europejskiej, gdzie barometr po raz pierwszy od wielu miesięcy mocno odbił w górę.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK to syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje konsumenckie Polaków. W listopadzie br. wyniósł -19,4 i wzrósł o 0,7 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Większy skok odnotowano w przypadku średniej unijnej, gdzie wynik okazał się o 3,3 p.p. lepszy niż w październiku (-25,8 vs. -29,1).

 

Nastroje wśród polskich konsumentów w listopadzie 2022 (GfK)

W listopadzie Polacy gorzej niż przed miesiącem oceniali aktualną sytuację gospodarczo-ekonomiczną

Było tak zarówno w kontekście całego kraju, jak i domowych budżetów. Z nieco większym optymizmem spoglądali za to w przyszłość.

– Sytuacja w gospodarce i w portfelach Polaków robi się trudna. Na szczęście nastroje nie uległy pogorszeniu. Przed dalszym spadkiem wskaźników zatrzymują nas m.in.:

 • nieznaczne wzmocnienie złotówki względem euro i dolara,
 • brak kolejnych podwyżek stóp procentowych,
 • bliskość świąt, które zawsze wywołują w nas optymistyczny, pozytywny nastrój.

Zmiany w naszym zachowaniu podczas zakupów jednak postępują. Na wzrosty cen odpowiadamy zaciskaniem pasa lub rezygnacją z niektórych kategorii. Rzadziej sięgamy po dobra luksusowe i te, które nie są dla nas produktami pierwszej potrzeby.

Jest skromniej, ale zdecydowanie nie jest to czas zakupowej paniki i gwałtownej zmiany nastawienia. Teraz cała branża handlowa z uwagą i niepokojem wyczekuje pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Zdaniem wielu ekonomistów właśnie wtedy możemy spodziewać się odroczonego spowolnienia konsumpcji i co za tym idzie, kolejnego spadku nastrojów – mówi Barbara Lewicka, senior director marketing & consumer intelligence w GfK.

W listopadzie br. ujemne nastroje konsumenckie dotyczyły wszystkich grup wiekowych analizowanych przez GfK

Najwyższy wynik odnotowano w grupie od 23 do 29 lat (-4,8). Najniższy (-26,5) zarejestrowano wśród osób w wieku od 40 do 49 lat. Pierwszy raz od dawna to właśnie ta grupa okazała się najgorzej nastawioną do konsumpcji w całym zestawieniu. W poprzednich miesiącach br. niższe wyniki każdorazowo notowały starsze kategorie wiekowe.

Jeśli chodzi o podział według płci, różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami pogłębiają się z miesiąca na miesiąc. W listopadzie wyraźnie gorsze nastroje utrzymywały się wśród kobiet (-23,3). Dla porównania, wśród mężczyzn średnia wyniosła -15,3.

Znaczących różnic w nastrojach konsumenckich nie widać w przypadku podziału na miejsce zamieszkania. Duża dysproporcja pojawia się jednak w zestawieniu różnych poziomów wykształcenia. Najlepsze nastroje GfK odnotowało wśród konsumentów z wykształceniem podstawowym (-3,1), zaś najgorsze u osób z wykształceniem średnim (-23,9).

W listopadzie br. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

Nastroje wśród polskich konsumentów w listopadzie 2022 (GfK)

 

Badanie
Badanie zrealizowano od 10 do 16 listopada 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100. Jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Wyliczany jest od 1985 r. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską. Punktem zwrotnym były doniesienia o manipulacji danymi przez Facebooka.

8 grudnia 2022

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
8.12.2022

65% Polaków popiera wdrożenie zakazu pakowania żywności w plastik. Wolą papier i karton. Badanie Ekobarometr

Za wprowadzaniem w Polsce przepisu zakazującego sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach opowiada się 65% Polaków. Według większości badanych najlepszym materiałem do zastąpienia plastiku jest papier i karton. Zdaniem 52% polskich konsumentów takie opakowanie jest najbardziej ekologiczne. Takie wyniki przyniosło cykliczne badanie Ekobarometr, przeprowadzone przez pracownię SW Research we współpracy z Grupą Akomex.

 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
8.12.2022

Oczekiwania Polaków dotyczące obsługi klienta

W kontaktach z działami obsługi klienta Polacy przede wszystkim oczekują szybkości i efektywności działania. W tym kontekście trudno się dziwić, że kiedy kontaktujemy się z działem obsługi, najbardziej irytują nas rzeczy, które wydłużają czas załatwienia naszej sprawy. To np. długie oczekiwanie na kontakt z konsultantem, liczne przełączanie pomiędzy różnymi osobami oraz łączenie z automatem. Takie wyniki przyniosła druga edycja badań Armatis Customer Experience Index.