Polscy konsumenci wciąż w kiepskich nastrojach. Wskaźniki w październiku 2022 na historycznie niskich poziomach. GfK
  • 0
  • 1
4.11.2022

Polscy konsumenci wciąż w kiepskich nastrojach. Wskaźniki w październiku 2022 na historycznie niskich poziomach. GfK

Stabilizacja, którą widać w badaniu nastrojów polskich konsumentów realizowanym przez firmę GfK, nie daje powodów do optymizmu. Średnie wyniki wciąż utrzymują się na bardzo niskim poziomie. W historii pomiarów gorzej było tyko na początku pandemii koronawirusa, w marcu 2020 r. Polacy szykują się chude miesiące, w których kluczowe będzie odpowiedzialne gospodarowanie domowym budżetem.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący to, w jakich nastrojach są aktualnie polscy konsumenci, wyniósł w październiku br. -20,1. Wzrósł o 0,2 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Choć nad Wisłą wyniki są niskie, uśredniony wskaźnik dla Unii Europejskiej wskazuje na jeszcze niższy poziom -28,9.

Według badań GfK w październiku nastąpiło delikatnie odbicie w zakresie większości kluczowych składników barometru. Z jednym wyjątkiem: jest nim przyszła sytuacja gospodarcza kraju.

Minimalne odchylenia w relacji miesiąc do miesiąca mieszczą się w granicy błędu statystycznego. Kluczowy i bardziej miarodajny jest uśredniony pomiar z kilku ostatnich miesięcy. Ten jasno pokazuje, że nastroje konsumenckie są złe. I mogą być jeszcze gorsze. W perspektywie mamy dalszy wzrost inflacji, która może nie zatrzymać się na 20 proc., oraz widmo zimowego kryzysu energetycznego.

Przed nami okres wyczekiwania i dużej niepewności. Polscy konsumenci przygotowują się na ten moment bardzo dojrzale. W decyzjach zakupowych widać rozwój smart shoppingu i jeszcze większą koncentrację na zaciskaniu pasa. U nabywców nie obserwujemy jednak efektu paniki. Polacy czekają na to, co nadejdzie i spodziewają się, że będzie trudniej niż dotychczas – mówi Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence w GfK.

W październiku 2022 ujemne nastroje konsumenckie dotyczyły większości grup wiekowych analizowanych przez GfK

Najwyższy wynik odnotowano w grupie wiekowej od 15 do 22 lat. Wskaźnik wyniósł 1 i był to jedyny dodatki odczyt w badaniu. Z kolei najniższy (-28,6) zarejestrowano wśród dojrzałych osób (50–59 lat). Niezmiennie wraz ze wzrostem wieku wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce osiąga proporcjonalnie niższy poziom. W ostatnich miesiącach dysproporcje są bardzo mocno widoczne.

Jeśli chodzi o podział ze względu na płeć, w październiku br. różnice w wynikach mężczyzn i kobiet były znacznie większe niż przed miesiącem. Gorsze nastroje utrzymują się wśród kobiet (-22,5). Dla porównania, wśród mężczyzn średnia wyniosła -17,5.

Znaczących różnic w nastrojach konsumenckich nie widać w przypadku podziału na miejsce zamieszkania. Duża dysproporcja pojawia się jednak w zestawieniu na różne poziomy wykształcenia. Najlepsze nastroje GfK odnotowało wśród konsumentów z wykształceniem podstawowym (-7,3), zaś najgorsze u osób z dyplomem wyższej uczelni (-27,9).

O badaniu:

Badanie realizowano od 7 do 12 października 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100. Jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, że w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 r. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

  • 1
Polscy konsumenci vs konsumenci w EU – nastroje, X 2022, GfK

Polscy konsumenci vs konsumenci w EU – nastroje, X 2022, GfK

4 listopada 2022