Polacy coraz bardziej pesymistyczni. Radar Konsumencki firmy ARC Rynek i Opinia
  • 0
  • 1
24.11.2022

Polacy coraz bardziej pesymistyczni. Radar Konsumencki firmy ARC Rynek i Opinia

W ciągu ostatniego miesiąca o 11 punktów procentowych (do 43%) wzrósł odsetek Polaków, którzy pesymistycznie patrzą w przyszłość. Więcej badanych deklaruje, że obecnie żyje im się gorzej niż jeszcze rok temu (56%), więcej też (29% – wzrost o 6 p.p.) obawia się utraty pracy. Tak wynika z najnowszego Radaru Konsumenckiego ARC Rynek i Opinia.

Jak zmieniają się nastroje społeczne? Miesiąc po pierwszym pomiarze Radaru Konsumenckiego firma ARC Rynek i Opinia powtórzyła badanie. Kilka obszarów, w tym jak ocena polskiej gospodarki czy przewidywania dotyczące dalszego wzrostu cen pozostało bez zmian. W przypadku kilku widać bardziej lub mniej wyraźne zmiany. Największa zmiana dotyczy ogólnego nastawienia – w listopadzie ubyło optymistów na rzecz pesymistów.

Wyższy odsetek osób (56% versus 48% w październiku) uważa, że żyje im się obecnie gorzej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku

Uwagę zwraca temat, który w poprzednim pomiarze radaru wypadł najbardziej optymistycznie, czyli obawa o utratę pracy. Nadal osób obawiających się utraty pracy jest ponaddwukrotnie mniej niż tych, którzy się tej utraty się nie obawiają. Mimo to różnica między jednymi a drugimi się nieco zmniejszyła. O ile w październiku 23% badanych obawiało się utraty zatrudnienia, o tyle w listopadzie odsetek ten wzrósł do 29%.

Z kolei w porównaniu z wynikami z października nieco (o 4 p.p.) spadł odsetek osób obawiających się o stabilność swoich zarobków. Obecnie 64% badanych ma takie obawy.

Społeczeństwo bardziej pesymistycznie podchodzi do przyszłości. Badani gorzej oceniają swoją jakość życia niż jeszcze przed miesiącem. Jak na razie jednak nie ma to jeszcze wyraźnego przełożenia na deklaracje związane z ograniczaniem zakupów. One są, ale utrzymują się na stałym poziomie. Dla gospodarki to dobra informacja. Negatywna percepcja sytuacji nie ma jeszcze przełożenia na plany zakupowe.

Może to wynikać z faktu, że Polacy nie zaobserwowali jeszcze wyraźnego pogorszenia, jeżeli chodzi o rynek pracy czy zarobki. Mimo to bardziej niż miesiąc temu obawiają się utraty pracy. Oczywiście wszyscy nadal spodziewają się wysokiej inflacji, jednak nie hiperinflacji. Na ile te zaobserwowane już zmiany mają charakter trendu, a nie jedynie wahań? Będzie można stwierdzić po trzecim pomiarze, który zrealizujemy za miesiąc – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

O badaniu

Radar Konsumencki to nowy projekt badawczy ARC Rynek i Opinia. Raz w miesiącu respondentom – Polakom w wieku od 18 do 65 lat zadawane są te same pytania dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia. Pierwszy pomiar został zrealizowany między 12 a 19 października 2022 (N=1019), drugi zaś między 10 a 17 listopada 2022 (N=1020). Badanie jest realizowane metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na ePanel.pl. Próba jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.

  • 1
Polacy coraz bardziej pesymistyczni

Polacy coraz bardziej pesymistyczni – pokazał Radar Konsumencki

24 listopada 2022