Nieznaczny spadek Polski w europejskim rankingu siły nabywczej – badanie GfK
  • 0
  • 2
7.11.2022

Nieznaczny spadek Polski w europejskim rankingu siły nabywczej – badanie GfK

W najnowszym badaniu „GfK Purchasing Power Europe 2022” Polska zajęła 29. miejsce. Oznacza to spadek o jedną pozycję względem ubiegłego roku. Za nami znalazły się m.in. Węgry (30) i Rumunia (31). Wyraźnie przed nami (22) są Czesi. Średnia siła nabywcza przypadająca na mieszkańca naszego kraju wyniosła 9254 euro, podczas gdy średnia dla Europy to 16 344 euro. Badanie mierzy siłę nabywczą 42 europejskich państw.

Zestawienie GfK jednoznacznie wskazuje, jak duże różnice występują w zakresie siły nabywczej wśród państw Starego Kontynentu. W 2022 r. na pierwszych miejscach – podobnie jak przed rokiem – znalazły się Liechtenstein, Szwajcaria i Luksemburg. Pierwsza zmiana nastąpiła tuż poza podium. Islandia została zepchnięta z 4. miejsca przez Norwegię. Na końcu listy uplasowały się Kosowo, Mołdawia i Ukraina.

W 2022 r. Europejczycy mają do rozdysponowania kwotę w wysokości około 11,1 biliona euro

Mogą ją wydać m.in. na żywność, mieszkania, usługi, koszty energii, ubezpieczenia, wakacje, komunikację i inne dobra konsumenckie. Odpowiada to średniej sile nabywczej per capita w wysokości 16 344 euro (76 810 zł, przy kursie euro z 2 listopada br. wynoszącym 4,7 zł). Oznacza to nominalny wzrost o 5,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wzrost ten nie uwzględnia jednak inflacji. Ta w 2022 r. ma różną wysokość w zależności od kraju. Dla zdecydowanej większości państw realna siła nabywcza była więc mniejsza niż przed rokiem.

W najnowszym rankingu GfK nastąpił niewielki spadek Polski względem ubiegłego roku

Polska uplasowała się na 29. pozycji, ze średnią siłą nabywczą na poziomie 9 254 euro (43 490 zł). To wynik przeciętnie o 500 euro lepszy niż w przypadku Węgier i 1200 euro wyższy w porównaniu do Rumunii. Wynik Polski jest jednak znacznie słabszy niż Czech. Tam przeciętna siła nabywcza w 2022 r. wyniosła aż 12 970 euro (60 960 zł).

– Średnia siła nabywcza przypadająca na mieszkańca naszego kraju odpowiada tym samym wartości 56 proc. średniej europejskiej. Warto pamiętać, że jeszcze kilka, kilkanaście lat temu dystans, który dzielił nas od najbogatszych państw w Europie, był znacznie większy. Przez ten czas Polska znacząco odrobiła zaległości. Dużym wyzwaniem w naszym kraju wciąż pozostają jednak silne dysproporcje w podziale na regiony – zauważa Agnieszka Szlaska-Bąk, client business partner w GfK.

Obecnie tylko 82 z 380 powiatów w Polsce dysponuje siłą nabywczą przewyższającą średnią krajową

Listę otwiera Warszawa ze średnią kwotą na mieszkańca w wysokości 14 900 euro (70 030 zł). Stanowi to 91,2 proc. średniej europejskiej. Kolejne miejsca na podium zajmują Sopot i Wrocław, a tuż za nimi znajdują się Katowice i Poznań. Miasta te w najnowszym badaniu GfK zamieniły się czwartym i piątym miejscem w stosunku do ubiegłego roku. Powiatem znajdującym się najbliżej średniej krajowej jest krakowski z kwotą 9222 euro (43 340 zł). Zestawienie zamyka z kolei powiat kolneński z przeciętną siłą nabywczą w wysokości 6179 euro (29 040 zł).

O badaniu
Badanie „GfK Purchasing Power Europe 2022” jest dostępne dla 42 krajów europejskich na szczegółowych poziomach regionalnych. W Polsce uwzględniają one m.in. szczebel powiatowy i gminny. W jego skład wchodzą płynnie aktualizowane dane na temat mieszkańców i gospodarstw domowych wraz z mapami cyfrowymi.

Analizowana w badaniu siła nabywcza jest miarą dochodu rozporządzalnego po odliczeniu podatków i składek na cele charytatywne. Obejmuje także wszelkie otrzymane świadczenia państwowe. Badanie wskazuje poziomy siły nabywczej na osobę, przez rok, w walucie euro. Siła nabywcza GfK opiera się na nominalnym dochodzie rozporządzalnym ludności. Oznacza to, że wartości nie są korygowane o inflację. Obliczenia są przeprowadzane na podstawie:

  • zgłoszonych dochodów i zarobków;
  • statystyk dotyczących świadczeń rządowych;
  • prognoz ekonomicznych dostarczanych przez instytuty ekonomiczne.

Konsumenci czerpią ze swojej ogólnej siły nabywczej, aby pokryć wydatki związane z jedzeniem, mieszkaniem, usługami, energią, prywatnymi emeryturami i planami ubezpieczeniowymi. Także inne wydatki, takie jak wakacje, komunikacja czy zakupy konsumenckie.

7 listopada 2022

4 listopada 2022

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
4.11.2022

Polscy konsumenci wciąż w kiepskich nastrojach. Wskaźniki w październiku 2022 na historycznie niskich poziomach. GfK

Stabilizacja, którą widać w badaniu nastrojów polskich konsumentów realizowanym przez firmę GfK, nie daje powodów do optymizmu. Średnie wyniki wciąż utrzymują się na bardzo niskim poziomie. W historii pomiarów gorzej było tyko na początku pandemii koronawirusa, w marcu 2020 r. Polacy szykują się chude miesiące, w których kluczowe będzie odpowiedzialne gospodarowanie domowym budżetem.