Kampania Team Kaufland skierowana do pracowników
 • 0
 • 1
25.05.2023

Kampania Team Kaufland skierowana do pracowników

Rozpoczęła się kampania internetowa TeamKaufland skierowana przede wszystkim do pracowników firmy. Ma wzmocnić świadomość personelu na temat działań ESG sieci. Jest również wyrazem uznania dla pracowników za ich zaangażowanie.

Ambasadorami akcji Team Kaufland są pracownicy sieci z różnych obszarów, wybrani w drodze castingu. W swojej codziennej pracy stykają się m.in. z tematami:

 • ochrony środowiska,
 • dobrostanu zwierząt,
 • świadomego odżywiania.

Pięcioro ambasadorów kampanii przez sześć miesięcy opowiadać będzie o:

 • tym, co robi Kaufland na rzecz społeczeństwa;
 • własnym zaangażowaniu w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Wywiady, filmy i zdjęcia dostępne są w różnych kanałach komunikacji. Pracownicy znajdą materiały informacyjne m.in. na:

 • portalu intranetowym,
 • w aplikacji pracowniczej,
 • profilu sieci na LinkedIn,
 • stronie internetowej,
 • w newsletterach,
 • plakatach.

Treści związane z kampanią są komunikowane pracownikom także przez menedżerów sklepów oraz w radiu.

Kampania stawia na zrównoważony rozwój

Obejmuje pięć tematów z obszaru zrównoważonego rozwoju, które dotyczą:

 • redukcji zużycia plastiku,
 • dobrostanu zwierząt,
 • świadomych zakupów,
 • regionalności,
 • zaangażowania społecznego.

Poszczególne zagadnienia zostaną zaprezentowane przez eksperta wywodzącego się z firmy. Każdemu z nich towarzyszy charakterystyczny motyw graficzny oraz hasło. Przykładowo, regionalność obrazują produkty marki Kaufland K-Stąd Takie Dobre! Hasło dla tego obszaru brzmi: „Dbamy o dobro regionów i środowiska!”. Natomiast motywem przewodnim świadomych zakupów i niemarnowania żywności jest linia produktów Naturalsi. Obejmuje nieidealne w formie owoce i warzywa.

To pierwsza wewnętrzna kampania sieci Kaufland na temat zrównoważonego rozwoju.

 • 1
Kampania Team Kaufland skierowana do pracowników

Kampania Team Kaufland skierowana do pracowników

25 maja 2023