To marketerzy są zaangażowani w realizację celów CSR/ESG – badanie UNICEF Polska
 • 0
 • 2
29.04.2023

To marketerzy są zaangażowani w realizację celów CSR/ESG – badanie UNICEF Polska

Ponad dwie trzecie firm działa z kilkoma organizacjami sektora NGO. Blisko 44 proc. podjęło działania z minimum trzema takimi organizacjami. Jest duże pole do współpracy pomiędzy biznesem a NGO – wynika z badania UNICEF Polska.

Punktem wyjścia do przeprowadzenia badania była obserwacja rynku. Wynikało z niej, że w wielu firmach to właśnie działy marketingu są odpowiedzialne za realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jak deklaruje 55 proc. ankietowanych, to marketerzy są zaangażowani w realizację celów strategii CSR/ESG. Obowiązek raportowania pozafinansowego będzie obejmował coraz szerszą grupę firm. W związku z tym zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju budzą wśród nich wiele pytań i wątpliwości.

Kolejnymi działami wskazywanymi jako odpowiedzialne za tę sferę są:

 • dział sprzedaży (16 proc.),
 • zakupów (13 proc.),
 • cała firma (około 10 proc.) – dotyczy to zwłaszcza mniejszych organizacji.

Większość ankietowanych to firmy międzynarodowe, z polskimi oddziałami. Mimo to w blisko 77 proc. przypadków założenia strategii CSR/ESG wyznaczane są także w Polsce. Jedynie 12 proc. ankietowanych przedsiębiorstw ma odgórnie narzucane strategie w tym zakresie.

Zdecydowana większość, bo 75 proc. firm deklaruje też, że taka strategia obejmuje swym zasięgiem Polskę. Jednak w przypadku międzynarodowych firm często wskazywana była także Europa i świat. To daje przestrzeń dla organizacji globalnych. Te, nawiązując partnerstwo lokalnie, np. w Polsce, mogą zaproponować przełożenie działań także na inne regiony.

Ponad 66 proc. firm współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi

Są one wyspecjalizowane w różnych obszarach. 75 proc. preferuje współpracę długofalową – wynika z najnowszego badania marketerów, zrealizowanego dla UNICEF Polska.

Firmy wciąż szukają i będą szukać partnerów, którzy pomogą im realizować cele wynikające ze strategii ESG. 75 proc. ankietowanych preferuje współpracę długofalową. Jedynie niecałe 17 proc. wskazało, że częściej działa ad hoc, w zależności od obecnie realizowanych celów.

Wśród najczęściej wskazywanych przez ankietowanych celów, jakie biznes stawia sobie we współpracy z NGO, znalazły się m.in.:

 • wsparcie w wypełnianiu misji firmy (88 proc.),
 • integracja, edukacja, uwrażliwienie pracowników (58 proc.),
 • dzielenie się zasobami (58 proc.),
 • uczestnictwo w rozwiązywaniu ważnych problemów (56 proc.).

Wysoko znalazł się także pozytywny wpływ NGO na wizerunek firmy (60 proc.). Jednak zdecydowanie mniej wskazań dotyczy wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem ESG.

Wśród form współpracy z NGO, jakie biznes uznaje za najbardziej efektywne w realizacji celów CSR/ESG, znalazły się m.in.:

 • wolontariat pracowniczy (75 proc.),
 • wsparcie organizacyjne (71 proc.),
 • wsparcie finansowe (67 proc.).

Trzy czwarte ankietowanych mierzy efekty aktywności CSR/ESG

Blisko połowa pozytywnie ocenia współpracę z sektorem NGO w zakresie mierzenia i raportowania efektów wspólnych działań. Jeszcze większy odsetek tak ocenia współuczestniczenie sektora NGO w formułowaniu wspólnych celów. 56 proc. oceniło ten aspekt najlepiej w pięciostopniowej skali.

Firmy pytane o to, do jakich Celów Zrównoważonego Rozwoju odnoszą się w szczególności działania realizowane w ramach strategii CSR/ESG, najczęściej wskazywały:

 • ochronę klimatu (75 proc.),
 • równość płci (63 proc.),
 • czystą energię i partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju (60 proc.),
 • dobrą edukację (50 proc.).

Wśród obszarów, które powinny zostać objęte szczególnym wsparciem przez marketerów w ramach działań ESG w 2023 r., najwyżej znalazły się:

 • skutki kryzysu klimatycznego (79 proc.),
 • wsparcie dla ukraińskich dzieci i rodzin (64 proc.),
 • wzmocnienie pozycji społecznej kobiet i mężczyzn (63 proc.),
 • ochrona zdrowia psychicznego (54 proc.).

O badaniu

Badanie przeprowadziła firma Shortlist Consulting za pomocą narzędzia CMO Reasearch by Shortlist na grupie 50 firm (w większości dużych, zatrudniających powyżej 250 osób (73 proc.), reprezentujących różne branże) w kwietniu 2023, za pośrednictwem ankiety internetowej. Badanie ankietowe uzupełniło 15 wywiadów pogłębionych, zrealizowanych z szefami marketingu.

 • 2
UNICEF zbadał relacje biznesu z NGO

UNICEF zbadał relacje biznesu z NGO

UNICEF zbadał relacje biznesu z NGO

29 kwietnia 2023

28 kwietnia 2023