Blisko 40 tys. publikacji o ESG – PSMM bada jego popularność w Polsce
 • 0
 • 5
30.01.2023

Blisko 40 tys. publikacji o ESG – PSMM bada jego popularność w Polsce

Popularność pojęcia ESG wzrasta wraz ze zwiększeniem się rozpoznawalności hasła wśród uczestników polskiego rynku medialnego. Jak wynika z raportu PSMM Monitoring & More przygotowanego na II Kongres ESG, na przestrzeni ostatnich dwóch lat pojawiło się blisko 40 tys. publikacji wzmiankujących o ESG.

Według danych PSMM Monitoring & More w latach 2020–2022 pojawiło się łącznie ponad 39,3 tys. publikacji wspominających o ESG (ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny). Wątek ten charakteryzował się narastającym zainteresowaniem medialnym. Liczba publikacji dynamicznie rosła rok do roku.

Pierwotnie były to publikacje o charakterze stricte informacyjnym. Obecnie wspierane są przez obszerne materiały przekrojowe, nierzadko lokujące tematykę w aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Blisko 40 tys. publikacji o ESG – PSMM bada jego popularność w Polsce

Termin ESG najczęściej pojawiał się w publikacjach na portalach internetowych o zasięgu ogólnopolskim (9,1 proc.)

Były to z reguły media ekonomiczne. Wygenerowały one aż 43 proc. przekazu, co jest związane z tematyką publikacji. W analizowanym okresie dynamicznie wzrosła liczba podmiotów:

 • starających się o zielone finansowanie,
 • przygotowujących się do emisji obligacji zrównoważonego rozwoju.

Blisko 40 tys. publikacji o ESG – PSMM bada jego popularność w Polsce

Wyjątkowo niski udział w przekazie ma prasa oraz RTV (9,5 proc.)

Zdaniem ekspertów PSMM Monitoring & More może mieć to związek z problemem odpowiedniego obrazowania analizowanej tematyki w mediach audiowizualnych. Także z brakiem znajomości ekspertów, którzy mogliby uczestniczyć w programach emitowanych na żywo.

Zdecydowanie bardziej medialnym wątkiem okazał się termin CSR

Wzmiankowano o nim w ponad 72 tys. publikacji. Oznacza to, że temat ten wygenerował w analizowanym okresie o 82 proc. więcej materiałów niż ESG.

Jak przeczytamy w raporcie, działania CSR są utożsamiane w mediach z:

 • działaniami charytatywnymi,
 • dobroczynnymi,
 • aktywnością proekologiczną.

– Termin CSR na przestrzeni ostatnich dwóch lat był bardziej upowszechniony w mediach. Mimo to skrót ESG dotarł do znacznie wyższej liczby kontaktów. Jest to związane z zasięgiem publikacji, w których dominowały wzmianki na dany temat. Z opublikowanych przez nas danych wynika, że tematyka CSR była podejmowana w 57 proc. przez źródła regionalne, który mają ograniczony zasięg – tłumaczy Izabela Grzechnik, project manager for new research and development.

Wątek ESG pojawiał się głównie w serwisach Twitter (8815) oraz Facebook (5604)

Do najbardziej zaangażowanych w dyskusje należały profile Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wśród autorów najliczniejszych postów odnotowano fan pages firm z sektora bankowo-ubezpieczeniowego.

Zdaniem ekspertów z raportu wyraźnie wynika, że samo pojęcie ESG wśród internautów nie jest dobrze znane. Potwierdza to badanie przeprowadzone metodą CAWI w populacji Polaków w wieku +18 lat przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna. Opracowanie pokazało, że 85 proc. Polaków nie spotkało się wcześniej z tym skrótem.

Medialna narracja na temat ESG skupiała się przede wszystkim wokół głównych obszarów tematycznych, jak:

 • zrównoważony rozwój,
 • wprowadzenie odpowiedzialnej polityki środowiskowej,
 • wspieranie społeczności lokalnych,
 • walka z wykluczeniem społecznym,
 • propagowanie idei uczenia ustawicznego,
 • zielone finansowanie.

Jak wynika z analizy, ESG w Polsce przybiera najczęściej formę działań proekologicznych i akcji związanych z ochroną środowiska. Mowa np. o:

 • inwestycji w OZE,
 • ograniczenia zużycia energii elektrycznej,
 • dekarbonizacji transportu,
 • promocji zielonego budownictwa.

Marki prowadziły także aktywną komunikację swoich działań na rzecz społeczności lokalnych.

Więcej o popularności tematyki ESG w raporcie PSMM Monitoring & More – „Medialność ESG. Raport 2020-2022”.

 • 1
Jak i gdzie pisano o ESG

Jak często i gdzie pisano o ESG? Raport PSMM Monitoring & More

 

30 stycznia 2023

29 stycznia 2023