Autocentrum AAA Auto z karą ponad 72 mln zł od UOKiK
  • 0
  • 2
25.01.2024

Autocentrum AAA Auto z karą ponad 72 mln zł od UOKiK

Dealer samochodów używanych Autocentrum AAA Auto podawał nieprawdziwe informacje o cenie oferowanych pojazdów. Stosował też niedozwolone zapisy w umowach, które obligowały konsumentów do potwierdzenia stanu technicznego pojazdu.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływały liczne skargi na nieprawidłowości związane z:

  • prowadzoną przez Autocentrum AAA Auto polityką sprzedaży,
  • zapisami umów zawieranych z klientami.

Po przeprowadzonym postępowaniu, w tym kontroli w trybie tajemniczego klienta, UOKiK wydał dwie decyzje. Nałożył w nich na spółkę łącznie ponad 72 mln zł kary.

Nieprawdziwa informacja o cenie aut

Klienci, którzy interesowali się zakupem pojazdu i zapoznawali się z ofertą na stronie internetowej Autocentrum AAA Auto lub Otomoto pozostawali w przekonaniu, że wskazana kwota określa cenę samego pojazdu. Spółka nie informowała jednak o tym, że na cenę w ogłoszeniu składa się koszt samochodu oraz produktu dodatkowego. Było nim ubezpieczenie „Carlife Gwarancja”. O tym klienci dowiadywali się dopiero podczas wizyty w salonie, na etapie finalizacji umowy. Wtedy sprzedawca automatycznie udzielał im „zniżki” w wysokości odpowiadającej składce ubezpieczeniowej, którą zobowiązani byli zapłacić.

W rzeczywistości konsument nie otrzymywał rabatu, lecz płacił za produkt Carlife Gwarancja

Jeśli klient zrezygnował z polisy, składka była zwracana nie jemu, lecz spółce. Zaniżała ona jednocześnie cenę samochodu na fakturze. Mogło to mieć znaczenie w przypadku określania jego wartości lub w razie zgłaszania roszczeń reklamacyjnych wobec spółki.

W ogłoszeniach na stronach www.aaauto.pl oraz www.otomoto.pl spółka pomijała także informacje, że do ceny pojazdu doliczona będzie obowiązkowa opłata za „dodatkową obsługę klienta” w wysokości 1398 zł. Po zapoznaniu się z ofertami pojazdów na stronach internetowych, konsumenci podejmowali decyzję o wizycie w salonie. Na miejscu okazywało się jednak, że cena pojazdu jest wyższa. W konsekwencji – chcąc kupić samochód – konsumenci byli zobowiązani do zapłaty dodatkowych kosztów. O ich wysokości nie wiedzieli ani się ich nie spodziewali.

Konsumenci już na etapie wstępnego zapoznawania się z ofertą powinni zostać rzetelnie poinformowani o tym, jaka jest finalna cena samochodu i co się na nią składa. Podczas podpisywania umowy nie mogą być zaskakiwani dodatkowymi opłatami i zmuszani do zakupu dodatkowych produktów czy usług. W naszym postępowaniu wykorzystaliśmy narzędzie „tajemniczego klienta”. Dzięki temu zebraliśmy dowody, które potwierdziły, że klienci Autocentrum AAA Auto musieli kupić ubezpieczenie oraz zapłacić blisko 1400 zł za „obsługę klienta”. Wcześniej o tym nie wiedzieli – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Wykorzystana w postępowaniu kontrola w trybie tajemniczego klienta polegała na tym, że pracownicy UOKiK – za zgodą sądu – podjęli czynności zmierzające do zakupu auta używanego. Dzięki temu mogli zweryfikować:

  • w jaki sposób oferta jest przedstawiana konsumentom,
  • czy firma wypełnia wymagane przez prawo obowiązki informacyjne.

Pracownicy UOKiK wcielili się w tajemniczych klientów. Przeprowadzili czynności kontrolne w pięciu salonach sprzedaży Autocentrum AAA Auto. Nagrania z przeprowadzonych działań stanowiły dowód w postępowaniu.

Szczegóły zakwestionowanych praktyk zawarte są w decyzji. Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył na spółkę karę ponad 67 mln zł.

Niedozwolone zapisy w umowach

Druga decyzja wobec Autocentrum AAA Auto dotyczy klauzul abuzywnych. Do 6 kwietnia 2023 r. spółka stosowała je w umowach z konsumentami. Kupujący musieli podpisać oświadczenia zawarte w Protokole Sprzedaży, potwierdzające, że sprawdzili stan techniczny pojazdu. Postanowienia zakładały, że kupujący wykonał jazdę próbną samochodem. Była ona wystarczająca do zweryfikowania wszystkich parametrów auta. Klienci nie mogli wyrazić odmiennego stanowiska, nawet jeśli:

  • jazda próbna się nie odbyła,
  • nie mieli wystarczającej wiedzy pozwalającej ocenić stan pojazdu.

W ten sposób przedsiębiorca unikał odpowiedzialności za ewentualne usterki.

– Postanowienia umowne przerzucały ciężar odpowiedzialności za wady używanego pojazdu na konsumentów. Spółka mogła powoływać się na kwestionowane klauzule przy odrzucaniu reklamacji klientów. Mogła wtedy stwierdzić, że stan techniczny samochodu został przez nich dokładnie sprawdzony podczas jazdy próbnej. To niedopuszczalne, żeby przedsiębiorca unikał odpowiedzialności za sprzedawany produkt – dodaje Chróstny.

Zgodnie z prawami konsumenta, również w przypadku towaru używanego, sprzedawca odpowiada za jego wady ukryte, które istniały w chwili zawarcia umowy.

Za stosowanie klauzul abuzywnych prezes UOKiK wydał decyzję, w której nałożył na Autocentrum AAA Auto karę w wysokości ponad 5 mln zł.

Spółka ma też obowiązek opublikowania oświadczeń informujących o wydanych decyzjach na oficjalnej stronie internetowej  oraz na jej profilu na portalu Facebook.

Decyzje są nieprawomocne – spółka może złożyć od nich odwołanie.

[Aktualizacja]

Oświadczenie Aures Holdings, właściciela salonów Autocentrum AAA Auto:

AURES Holdings zdecydowanie nie zgadza się z wnioskami Urzędu. Zawsze postępowaliśmy z naszymi klientami w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Wyniki badań NPS, a także wysokie oceny w opiniach w wyszukiwarce Google wyraźnie pokazują, że nasi klienci są z nas bardzo zadowoleni. W ciągu prawie dziesięciu lat naszej działalności w Polsce ani razu nie spotkaliśmy się z sankcjami, ani ostrzeżeniami ze strony władzy. W toku śledztwa w pełni współpracowaliśmy z Urzędem i terminowo udzielaliśmy wszelkich wymaganych wyjaśnień. Dlatego też uważamy karę i jej wysokość za całkowicie nieuzasadnioną oraz wnosimy od niej zażalenie w ustawowym terminie. Jesteśmy całkowicie pewni, że zostaniemy usprawiedliwieni w sądzie.

  • 2
Autocentrum AAA Auto z karą od UOKiK

Autocentrum AAA Auto z karą od UOKiK

Autocentrum AAA Auto z karą od UOKiK

25 stycznia 2024

24 stycznia 2024