Prawie 80 proc. Polaków przedkłada jakość żywności nad cenę – wynika z badania Deloitte
  • 0
  • 1
19.11.2021

Prawie 80 proc. Polaków przedkłada jakość żywności nad cenę – wynika z badania Deloitte

Większość konsumentów w Europie, robiąc zakupy w supermarkecie, częściej kieruje się aspektem zdrowotnym niż ceną produktów. Jak pokazuje raport „The Conscious Consumer” firmy doradczej Deloitte, 64 proc. respondentów deklaruje, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zaczęło bardziej interesować się wpływem spożywanych produktów na zdrowie. Liderem pod tym względem są Polacy. Wśród nich niemal 75 proc. deklaruje, że częściej sięga po owoce i warzywa, a prawie 60 proc. ograniczyło w ostatnim roku spożycie alkoholu. Częściej niż inne nacje jesteśmy także gotowi zapłacić więcej za żywność dobrej jakości.

Europejscy konsumenci wykazują coraz większą troskę o wpływ spożywanych produktów na ich zdrowie. Duże zainteresowanie aspektem zdrowotnym obserwuje się przede wszystkim wśród mieszkańców Polski (82 proc.) – najwyższy wynik w Europie, Finlandii (74 proc.) oraz Portugalii (72 proc.). Belgowie, Holendrzy oraz Szwedzi (56 proc.) są mniej zaangażowani w te kwestie.

Coraz bardziej świadomi konsumenci w całej Europie coraz częściej dokonują proekologicznych wyborów podczas zakupów spożywczych. Objawia się w to m.in. w korzystaniu z własnych, wielorazowych toreb – w Polsce deklaruje tak 90 proc. osób – wybieraniu lokalnych produktów i gotowości, by za nie więcej zapłacić. Zmieniają także nawyki. Uczestnicy badania deklarują, że częściej gotują w domu, piją mniej alkoholu, ograniczają spożycie mięsa i unikają zamawiania gotowych posiłków ze względu na wykorzystanie plastikowych opakowań – mówi Irena Pichola, partner, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Coraz popularniejsze produkty lokalne
Wielu Europejczyków w ostatnim roku częściej wybiera towary regionalne (60 proc.), pochodzące ze równoważnych upraw oraz produkowane zgodnie z ideą sprawiedliwego handlu. Kluczowa jest chęć wspierania lokalnych dostawców, możliwość kupna świeżych produktów oraz ich dostępność. Większość respondentów z Europy (74 proc.) jest skłonna ponieść dodatkowe koszty (minimum 5 proc. lub więcej) za zakup żywności i artykułów produkowanych lokalnie. Spośród wszystkich osób biorących udział w badaniu 72 proc. (tak samo w Polsce) jest gotowych zapłacić więcej za żywność pochodzącą ze zrównoważonych upraw i hodowli oraz produkty fair trade.

Wybory konsumenckie na nowo
W ostatnim roku zwiększyło się spożycie owoców (54 proc.) i warzyw (59 proc.), szczególnie w krajach, gdzie aspekt zdrowotny jest kluczowy przy wyborze produktów spożywczych. Uwagę zwraca Polska, w której 74 proc. osób przyznało, że częściej sięga po owoce i warzywa (77 proc.).

Większa świadomość i dbałość o zdrowie zmieniły także zachowania konsumentów. 45 proc. Europejczyków twierdzi, że w ciągu ostatniego roku spożywało mniej mięsa. Średnio 39 proc. ankietowanych stwierdziło, że je bardziej ekologiczne produkty niż wcześniej. Z kolei 48 proc. z nich zadeklarowało, że wypiło mniej alkoholu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.  Można to także łączyć z rzadszymi spotkaniami towarzyskimi spowodowanymi pandemią koronawirusa. Zwraca uwagę jednak fakt, że to Polska stoi na czele państw, które najbardziej ograniczyły spożycie alkoholu. Taką deklarację złożyło 59 proc. badanych.

Cena czy jakość
Średnio sześciu na dziesięciu respondentów, mając do wyboru produkt zdrowszy lub w przystępnej cenie, wybierało ten pierwszy. Spośród badanych krajów najwyższy odsetek tego typu postaw zaobserwowano w Polsce (79 proc.).

Cena ma nadal bardzo istotną rolę w całej Europie. Jednakże kiedy respondenci stoją przed decyzją: kupić produkt tańszy czy zdrowszy, wybierają ten drugi. Produkty spożywcze fair trade nie cieszą się już taką przychylnością. Siedmiu na dziesięciu ankietowanych, mając do wyboru towar produkowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju albo niższą cenę, decydowało się na tańsze zakupy. Nie dziwi fakt, że respondenci z wyższymi dochodami i wyższym wykształceniem są częściej skłonni do zakupu organicznej żywności – mówi Kamil Kucharczyk, wicedyrektor w dziale doradztwa finansowego Deloitte.

Supermarkety z eko misją
53 proc. osób uczestniczących w badaniu chciałoby, aby supermarkety informowały kupujących o zdrowych odpowiednikach produktów. Obecnie 41 proc. respondentów uważa Internet za najważniejsze źródło informacji w tym względzie. W ocenie ponad jednej czwartej badanych (28 proc.) takim źródłem są media społecznościowe. Jak więc widać, istnieje przestrzeń, którą supermarkety mogłyby zagospodarować. Z kolei 17 proc. uczestników badania traktuje supermarkety jak źródło informacji na temat zdrowszego stylu życia, przy czym 4 proc. uważa, że są one wiarygodnym źródłem informacji o wartościach odżywczych i aspektach zdrowotnych.

Zobacz cały raport „The Conscious Consumer”.

O badaniu

Badanie przeprowadzone przez Deloitte dotyczyło zachowań konsumentów w supermarketach. Wzięło w nim udział 17 tys. respondentów z 15 krajów europejskich, w tym z Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

  • 1
jakość żywności

Polacy deklarują, że jakość żywności jest ważniejsza niż cena

19 listopada 2021

18 listopada 2021