Polskie rodziny pod lupą IQS
 • 0
 • 1
22.11.2019

Polskie rodziny pod lupą IQS

Tradycyjni, Delegujący, Niekonsekwentni, Zadaniowi i Wspierający – to pięć segmentów polskich rodzin wyróżnionych w badaniu „Family Power”, które zrealizowała agencja IQS. Wieczny bałagan, problemy finansowe i konieczność rezygnacji z własnych potrzeb – to z kolei trzy główne problemy związane z posiadaniem rodziny według badanych.

Rodzinne finanse
61 proc. matek i 87 proc. ojców w Polsce ma stałą pracę. Dla 40 proc. rodzin zakup telewizora, lodówki lub pralki jest problemem. 2 proc. rodzin deklaruje, że nie ma żadnych problemów finansowych.

Ojcowie częściej niż matki opowiadają się za tradycyjnym modelem rodziny, w którym to głównie mężczyzna powinien być odpowiedzialny za zarabianie na dom.

Z badania wynika, że mężczyźni w Polsce znacznie częściej niż kobiety radykalizują się w swoich postawach. Uważają, że rodzina jest rodziną tylko wtedy, kiedy jest w niej dziecko. Co czwarty zgadza się także ze stwierdzeniem, że kobieta może czuć się spełniona tylko wtedy, kiedy jest matką – komentuje Katarzyna Krzywicka-Zdunek z IQS, liderka badania „Family Power”.

Rodzinne wartości
Idea rodzicielstwa i wartości, które ojcowie i matki chcieliby wpoić swoim dzieciom, ujawniają spore różnice w poglądach. Kobiety częściej mówią o rodzicielstwie w kontekście własnego rozwoju, pracy nad charakterem i lepszą organizacją czasu. Dzieciom chciałyby wpoić akceptację samego siebie, samodzielność i niezależność oraz tolerancję.

Dla mężczyzn z kolei rodzicielstwo to możliwość przekazania genów oraz poczucie, że coś po nich zostanie. W przekazywaniu wartości bardziej stawiają na konieczność przestrzegania zasad.

Rodzinne obowiązki
Poza opieką nad dziećmi, którymi najczęściej zajmują się matki (60 proc. matek versus 13 proc. ojców), to na nich także ciąży większość obowiązków domowych, niezależnie od aktywności zawodowej poza domem. Prace, które wykonują w domu kobiety o co najmniej 10 p.p. częściej niż mężczyźni, to m.in. pranie, gotowanie, sprzątanie kuchni, mycie łazienki, ogarnianie bałaganu czy opieka nad domowymi zwierzętami. Panowie deklarują, że na ich głowie pozostaje tankowanie i serwisowanie samochodu oraz drobne naprawy w domu.

Najmniej obciążeni w naszych domach są nasi najmłodsi domownicy. Tylko 12 proc. dzieci w ciągu ostatniego miesiąca była odpowiedzialna za ścielenie łóżek, a 11 proc. odkurzało mieszkanie. Nie dziwi więc, że rodzicom często towarzyszy poczucie braku kontroli (65 proc. kobiet i 51 proc. mężczyzn) i przeciążenie (58 proc. kobiet i 48 proc. mężczyzn) – komentuje Katarzyna Krzywicka-Zdunek.

Rodzinne typy
W badaniu „Family Power” wyróżniono pięć typów polskich rodzin. Do najbardziej licznych należy segment Rodzin tradycyjnych (co czwarta rodzina w Polsce). Najmniej liczne są Rodziny zadaniowe, które wyrosły na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

 • Rodzice delegujący to segment najbardziej skoncentrowany na realizowaniu własnych potrzeb. W mniejszym stopniu niż pozostałe segmenty uważają, że pojawienie się dziecka oznacza całkowite poświęcenie. Wyznają tradycyjne wartości – najważniejsza jest rodzina, dom i stabilna sytuacja życiowa. W wychowywaniu dzieci ich nadrzędnym celem jest wyposażenie ich w umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w dorosłym życiu. Życiowa zaradność, orientacja na sukces, siła psychiczna i umiejętność rywalizacji z innymi to według delegujących najważniejsze cechy, które powinny posiąść ich dzieci.
 • Rodzice zadaniowi częściej niż inne segmenty mają stałą pracę (85% vs 70% średnio wśród rodziców). Cechuje ich ultrapragmatyzm. Cele są podzielone na konkretne zadania, które starają się po kolei odhaczać. Podobnie postępują z dziećmi. Nakręcają ich materialistyczne dążenia. Stawiają sobie ambitne cele – często o charakterze statusowym – i uparcie dążą do ich osiągnięcia. Partnerki i partnerzy zadaniowych mają przydzielone role, w których nie zawsze czują się komfortowo.
 • Rodzice niekonsekwentni częściej niż w innych segmentach mają wyższe wykształcenie, stałą pracę i pracują częściej w wolnych zawodach. Przestrzeganie zasad społecznych, norm jest ważnym elementem wychowania w tej rodzinie. Panuje tu dwugłos rodzicielski. Jeden z rodziców jest bardziej zasadniczy, dyktujący zasady, drugi natomiast jest bardziej układny, pielęgnujący relacje, bardziej nastawiony emocjonalnie do dziecka. Relacje wewnątrz rodziny, ciepło i miłość są bardzo ważnym elementem konstytuującym rodzinę niekonsekwentną. Dzieci są bardzo ważne, są najważniejszym obiektem zainteresowania i troski. Myślenie o ich przyszłości jest jednym z istotniejszych napięć w rodzinie.
 • Rodzice tradycyjni częściej niż inni mają wykształcenie zawodowe, nieco rzadziej mają stałą pracę, a częściej pracują dorywczo. Rodzina jest dla nich kluczową wartością, a rola rodzica jest najważniejszą rolą w życiu. Czerpią z niej dumę i poczucie mocy. Dziecko odgrywa w ich życiu centralną rolę. W porównaniu z innymi segmentami najwięcej rodziców tradycyjnych uważa, że rodzina jest rodziną wyłącznie wtedy, kiedy pojawiają się w niej dzieci. Rodziny tradycyjne funkcjonują w jasnym podziale ról pomiędzy matkę i ojca. Pragną zrozumieć i wspierać swoje dzieci, ale również uważnie je kontrolować, uczyć szacunku do ludzi, przekazywać rodzinne zwyczaje i tradycyjne wartości, które mają być w przyszłości ważnym drogowskazem.
 • Rodzice wspierający to rodzice, którzy najczęściej są specjalistami lub reprezentują zawód związany z pracą umysłową. To rodziny nuklearne, skupione na relacjach wewnątrz, niepotrzebujące świata zewnętrznego. Rodzice są dla siebie wzajemnym oparciem. Relacja z dzieckiem opiera się na zrozumieniu i wzajemnym szacunku, a nie na kontroli i bezwzględnym posłuszeństwie. Ważne jest dla nich wzmacnianie wewnętrznego potencjału dziecka, „zaopiekowanie emocjonalne”, wspieranie jego naturalnego rozwoju. Istotą rodziny jest bycie razem, wzajemna bliskość, uważna obecność. Na czas wychowywania dzieci rodzice zawieszają inne ambicje i dążenia. Wierzą, że chwile spędzone razem nie mają szansy się powtórzyć. Są wartością samą w sobie.

O badaniu
„Family Power” to autorskie badanie IQS poświęcone polskim rodzinom. Zrealizowano je w terminie lipiec – wrzesień 2019 r.

 • 1
„Family Power”

Badanie „Family Power” IQS

22 listopada 2019

 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
22.11.2019

Raport „Młodzież, social media i marketing”

W jakim stopniu dzisiejsza młodzież korzysta z Internetu? Czy przyznaje się do uzależnienia od niego? Do czego młodzi ludzie wykorzystują Sieć? Które marki obserwują, konta których influencerów pilnie śledzą i jak oceniają wiarygodność wiadomości w Internecie? Między innymi na te pytania odpowiada raport „Młodzież, social media i marketing”, przygotowany przez agencję Abanana Advertising oraz warszawski zespół analityczny Research & Grow.

21 listopada 2019