„FOMO 2019. Polacy a lęk przed odłączeniem” – raport z badań UW
  • 0
  • 0
10.10.2019

„FOMO 2019. Polacy a lęk przed odłączeniem” – raport z badań UW

9 października 2019 r. odbyła się prezentacja raportu „FOMO 2019. Polacy a lęk przed odłączeniem”. Dokument powstał we współpracy badaczy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Wydziału Psychologii UW oraz panelu badawczego Ariadna. Opracowano go przy wsparciu Google Poland. Jego podstawą są reprezentatywne, ilościowe badania polskich internautów, którzy ponownie odpowiadali na pytania dotyczące syndromu Fear of Missing Out.

Zaprezentowany raport podsumował wyniki 2. edycji badań nad zjawiskiem FOMO, zapoczątkowanych w 2018 r. W ubiegłorocznym dokumencie badacze skoncentrowali się na definiowaniu fenomenu i analizowaniu jego skali. Robili to głównie w kontekście nawyków korzystania z mediów społecznościowych.

W 2019 r. nacisk położyli na zagadnienia związane z:

  • uzależnieniem od Sieci i social media,
  • nadmiernym korzystaniem z telefonu komórkowego,
  • utrzymaniem dobrostanu cyfrowego.

Do raportu wprowadzono nowe wątki badawcze. Mimo to ważne miejsce zajmują w nim dane poświęcone m.in. zakresowi występowania Fear of Missing Out wśród internautów oraz specyfice tzw. skali FOMO*.

W 2019 r. wysokie FOMO dotyczy 14% polskich internautów powyżej 15. roku życia. Nadal więc można stwierdzić, że kilka milionów Polaków ma kłopot z odłączeniem się od Internetu i urządzeń ICT – mówi dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, inicjatorka i koordynatorka badania.

Potwierdzają to nowe dane odnoszące się do phubbingu oraz nomofobii. I tak np. okazuje się, że 56% badanych z grupy wysokiego FOMO odczuwa wysoki phubbing (czyli ignoruje otoczenie w wyniku korzystania ze smartfona), a na najostrzejszą nomofobię (strach przed brakiem telefonu komórkowego) cierpi 52% z nich.

To informacje niepokojące, dlatego w raporcie ponownie odnosimy się do idei dobrostanu cyfrowego. W tym roku nawiązujemy do rekomendacji związanych z cyfrowym detoksem, ale również wskazujemy, jak internauci próbują radzić sobie w tym zakresie – dodaje dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska.

Raport opiera się na reprezentatywnych badaniach polskich internautów (od 15. roku życia, metoda CAWI), które osadzono na rozbudowanej, naukowej podstawie. Efektem prac było nie tylko wyliczenie wskaźnika FOMO w Polsce, ale i zapoznanie się ze skalą zjawisk mu towarzyszących. Część z nich przebadano po raz pierwszy w kraju (np. nomofobię i phubbing).

Raport można pobrać ze strony Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW: www.wdib.uw.edu.pl.

* A.K. Przybylski et al., 2013

10 października 2019

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
10.10.2019

Programy lojalnościowe B2B wciąż cieszą się popularnością. Badanie IRCenter

Chętnie przystępujemy do programów lojalnościowych – tak zadeklarowało 88% osób biorących udział w badaniu „Kompas lojalności w B2B. Oczekiwania uczestników a rzeczywistość”. Z największym entuzjazmem robią to respondenci z branży budowlanej (93%) oraz przedstawiciele sektorów motoryzacja (91%) i OTC (91%). Wyniki badania zrealizowanego przez IRCenter na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska pokazują, że programy wsparcia sprzedaży nie tracą na znaczeniu.