Do inwestycji w zrównoważony rozwój motywuje prawo
Do inwestycji w zrównoważony rozwój motywuje prawo i presja rynku, rzadziej troska o środowisko – badanie Banku BNP Paribas
  • 0
  • 3
25.04.2024

Do inwestycji w zrównoważony rozwój motywuje prawo i presja rynku, rzadziej troska o środowisko – badanie Banku BNP Paribas

Jedna trzecia firm ma już za sobą pierwsze inwestycje w zrównoważony rozwój. Kolejne 10% dołączy do tego grona w następnych trzech latach. Tak wynika z badania Banku BNP Paribas, przeprowadzonego wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w Polsce. Najczęściej inwestowano do 5 mln zł, choć nie brakuje firm, które wydały na ten cel nawet 10 mln zł i więcej.

W badaniu „Koniunktura zrównoważonych zmian biznesu w Polsce” zbadano trzy obszary:

  • świadomość przedsiębiorców dotyczącą produktów dla firm na finansowanie zrównoważonych zmian,
  • dostępność takiego finansowania,
  • postawy przedsiębiorstw (motywy zrównoważonych inwestycji, bariery/korzyści, skala działań dokonanych i planowanych).

Badanie Banku BNP Paribas pokazuje, że polski sektor finansowy dobrze przygotował się na wyzwania stojące przed zrównoważoną transformacją i ewoluujące wymogi dotyczące ESG. Prawie 80% z ankietowanych oceniło dostępność finansowania zrównoważonego rozwoju w bankach (ogółem) jako dobrą czy przeciętną. Tylko 1,7% dostrzegło brak takiej oferty. Te wyniki są uniwersalne w ramach całej próby. Podobną świadomość przedstawiają więc zarówno najmniejsze, jak i największe firmy biorące w udział w badaniu.

Ponad połowa firm w Polsce (58%) jest przekonana, że pieniądze na zrównoważony rozwój można łatwo pozyskać

Obejmuje to również te, które nie występowały o takie środki. Przekonanie o wysokiej dostępności tego typu finansowania jest identyczne w firmach, niezależnie od typu prowadzonej działalności czy wysokości obrotów.

Finansowanie inwestycji mających pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie jest korzystniejsze cenowo od standardowego produktu bankowego. Tak uważa ponad 40% firm. Jednak lepsze warunki finansowe zdaniem przedsiębiorców wymagają także większych formalności. Niemal co drugi respondent uważa, że zdobycie takich środków wymaga większej liczby dokumentów niż standardowy kredyt. Co trzeci ma poczucie konieczności dłuższego oczekiwania. Przedsiębiorcy są podzieleni co do tego, czy takie finansowanie wymaga większych zabezpieczeń. Co trzeci uważa, że tak, ale podobnie liczna grupa (27%) nie podziela tego stanowiska.

Firmy w badaniu stwierdziły, że dużo łatwiej jest otrzymać kredyt na zrównoważone przemiany z banków niż wsparcie publiczne w postaci grantów czy innego rodzaju finansowania ze środków publicznych. Złożoność procesów grantowych oddaje fakt, że jedynie w gronie największych firm, tj. zatrudniających ponad 1 tys. osób, większość respondentów oceniła uzyskanie takich dotacji jako łatwe. Natomiast wśród całej próby co druga firma twierdzi, że dostępność finansowania ze środków publicznych jest niewielka.

Przedsiębiorców do zrównoważonych zmian motywują, a właściwie zmuszają:

  • wymogi prawne (36%),
  • presja ze strony klientów (32%),
  • chęć obniżenia kosztów swojej działalności (32%).

Cel hamowania zmiany klimatu to dopiero siódmy w kolejności powód do wdrażania zrównoważonych zmian. Troska o środowisko bliższa jest firmom dużym, zatrudniającym ponad 250 osób. Mniej bliska jest firmom małym i średnim. Ani obroty, ani typ działalności nie mają większego znaczenia dla motywacji tych zmian.

Przedsiębiorcy mają jednak w tym wypadku swoje powody. Dla ponad 50% z nich największą barierą przy wdrażaniu zrównoważonych zmian są koszty finansowe. Nie bez znaczenia są też bariery ustawodawcze i prawne w rozumieniu trudnego, skomplikowanego prawa, które nie wspiera transformacji. 35% badanych podaje ten aspekt jako barierę podczas inwestycji.

Co trzecia firma w Polsce ma już na koncie inwestycje w zrównoważony rozwój

Najwięcej firm (38%) podaje, że wyłożyło na transformację od 2 do 5 mln zł, choć nie brakuje też firm, które wydały nawet 10 mln zł i więcej. Fakt inwestowania w zrównoważony rozwój zależy od poziomu przychodów, ale już sama wysokość kwot nie tak bardzo. Nawet podmioty z kilkusetmilionowymi obrotami wskazują, że wydały między 2 a 5 mln zł na ten cel.

Ponad 40% firm zamierza inwestować w transformację w najbliższych trzech latach. Takie plany mają głównie producenci oraz firmy handlowe.

– Nasze badanie pokazuje, że w ciągu najbliższych trzech lat przedsiębiorcy będą chcieli inwestować przede wszystkim w zmianę źródeł energii. Aż 71% z nich planuje wydatki na ten cel. Jako bank nie chcemy być dla biznesu tylko źródłem kapitału, ale także merytorycznym partnerem we wdrażaniu zmian. Wspieramy przedsiębiorców w przygotowaniu i realizacji inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz wdrożenia odnawialnych źródeł energii. To ważne, by przedsiębiorcy nie byli sami w procesie transformacji, ale mieli praktyczne wsparcie od instytucji, z których pozyskują finansowanie – mówi Anna Link, dyrektorka Departamentu Strategii i Zarządzania Bankowością MŚP i Korporacyjną w Banku BNP Paribas.

Raport „Koniunktura zrównoważonych zmian biznesu w Polsce” można pobrać ze strony banku.

O badaniu

W badaniu uwzględniono małe, średnie i duże firmy o zróżnicowanych obrotach i skali zatrudnienia. Badanie CATI wykonane na ogólnopolskiej próbie n=120 dużych, średnich i małych firm (w tym 40 dużych firm z rocznymi obrotami 61–600 mln zł i więcej oraz 80 małych i średnich z obrotami 4–60 mln zł; poziom zatrudnienia od 10 do >1501 osób). Wykluczono firmy, które zupełnie nie biorą pod uwagę zewnętrznego finansowania inwestycji (z definicji wykluczają takie produkty). Wszystkie badane firmy prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. W badaniu uwzględniono mix branż (produkcja, handel, usługi). Badanie zrealizowała Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B.

25 kwietnia 2024