Polacy odzwyczaili się od chodzenia do kin – badanie ARC Rynek i Opinia
  • 0
  • 5
22.09.2022

Polacy odzwyczaili się od chodzenia do kin – badanie ARC Rynek i Opinia

Polacy odzwyczaili się od chodzenia do kin – wynika z badania zrealizowanego wspólnie przez ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdalenę Sobocińską, prof. UEW.

85% Polaków deklaruje, że interesuje się filmem, ale tylko 29% przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy było w kinie. Znacznie wyższy jest odsetek tych, którzy w kinie nie byli w ciągu ostatniego roku (52%). Do kina stosunkowo najczęściej chodzą ludzie młodzi (od 18 do 24 lat). 39% respondentów z tej grupy wiekowej deklaruje, że było w kinie w ciągu ostatnich trzech miesięcy do momentu realizacji badania.

Polacy odzwyczaili się od chodzenia do kin – badanie ARC Rynek i Opinia

Źródło: Badanie ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UEW, 04.2022

Trzy główne przyczyny rzadkiego chodzenia do kina to:

  • odzwyczajenie,
  • korzystanie z platform streamingowych,
  • zbyt drogie bilety.

Niektórzy zwracają również uwagę na brak atrakcyjnych filmów i kwestie związane z COVID-19, czyli wcześniejszą konieczność noszenia maseczek i obawę przed zarażeniem.

Polacy odzwyczaili się od chodzenia do kin – badanie ARC Rynek i Opinia

Źródło: Badanie ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UEW, 04.2022

Pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę badani jest fakt, że chodzenie do kina wymaga wcześniejszego zaplanowania (57%). Niemal połowa (47%) jest z kolei zdania, że chodzenie do kina stało się dla nich zbyt drogie. Warto zwrócić uwagę, że zaledwie nieco ponad jedna czwarta respondentów zwraca uwagę na wielkość ekranu i uważa to za zaletę kina.

Również w mniejszości są osoby, które są zdania, że oferta platform streamingowych bardziej przypomina ofertę multipleksów niż kin studyjnych. Albo że na platformach znaleźć można wyłącznie filmy dostarczające prostej, mało ambitnej rozrywki. Z platform streamingowych korzysta już 66% badanych.

 

Źródło: Badanie ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UEW , 04.2022

Wygląda na to, że głównymi zaletami platform streamingowych są:

  • swoboda wyboru,
  • elastyczność,
  • szeroka oferta filmów.

75% badanych docenia fakt, że platformy streamingowe dają im możliwość dowolnego ustalenia czasu i miejsca oglądania filmów. Z kolei 71% docenia opcje wyboru bardzo dużej liczby filmów i seriali. Ponad połowa badanych przyznaje, że platformy straemingowe zastąpiły im oglądanie filmów w telewizji (59%), w kinie (56%), a dla 55% stało się to czymś niemalże codziennym.

Z platform streamingowych korzystają respondenci w zasadzie w każdym wieku (badane były osoby od 18 do 65 roku życia). Im młodsi respondenci, tym wyraźniej korzystanie z platform wzrasta.

 

Źródło: Badanie ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UEW, 04.2022

– Chociaż platformy streamingowe znacząco zmieniły funkcjonowanie branży produkcji i dystrybucji filmowej, należy zauważyć, że powstawanie nowych form i praktyk uczestnictwa w kulturze nie eliminuje w pełni wcześniej ukształtowanych zwyczajów i zachowań uczestników kultury. Widzowie chodzili do kina w erze telewizji, a później VHS czy DVD. Z punktu widzenia kin istotne jest zadbanie o unikalną ofertę filmów i premier. Jest to tym istotniejsze, że wywołane pandemią Covid-19 zmiany w branży filmowej wiążą się z tym, że pandemia przyczyniła się do rozwoju produkcji filmów przeznaczonych do eksploatacji w Internecie jako na pierwszym polu eksploatacji – podsumowuje dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW.

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane w kwietniu 2022 r. przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online, na ePanel.pl (N=676). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS dla populacji Polaków w wieku 18–65 lat.

  • 1
Polacy odzwyczaili się od chodzenia do kin

Polacy odzwyczaili się od chodzenia do kin

 

22 września 2022