Mniej niż co trzeci Polak chodzi do kina, spektakle na żywo ogląda garstka. Dane KIM
  • 0
  • 1
8.07.2022

Mniej niż co trzeci Polak chodzi do kina, spektakle na żywo ogląda garstka. Dane KIM

Dane Krajowego Instytutu Mediów pochodzące z badania założycielskiego pokazują, że w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie do kina wybrało się 27,9% Polaków (ogół osób w wieku 16 lat i więcej). Jeszcze mniej osób było w teatrze lub filharmonii czy operze. W badanym okresie odwiedziło je odpowiednio 4,8% i 1,9% respondentów.

Najwięcej chodzących do kina jest w przedziale wiekowym 16–24 lata. Przynajmniej raz oglądało film w kinie 58,8% z nich. Odsetek ten zmniejsza się w każdym kolejnym przedziale wiekowym. Wśród osób w wieku 65+ wynosi 5,4%.

Widownia kin to przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym

45,3% z tej grupy odwiedziło kino co najmniej raz. Najmniejszy odsetek widzów odnotowano wśród badanych z wykształceniem zawodowym. 15% z nich wybrało się do kina co najmniej raz w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Co piąty mieszkaniec wsi (20,9%) był w kinie co najmniej raz w ciągu ostatniego roku. W przypadku mieszkańców miast powyżej 500 tys. to prawie dwa razy więcej (39,7%).

Spektakle teatralne w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie oglądało 4,8% badanych. W tym 3,4% jeden raz, a 1,1% dwa albo trzy razy. Cztery razy i więcej w ciągu roku było w teatrze zaledwie 0,2% Polaków.

Z kolei w filharmonii lub operze w ciągu roku z kultury wyższej korzystało 1,9% Polaków. Odsetek osób, które odwiedziły te miejsca, najwyższy jest w grupie wiekowej 25–34 lata i wynosi 2,3%. Częściej z tej formy rozrywki korzystają osoby z wyższym wykształceniem (5,3%).

W koncertach muzyki popularnej w ostatnich dwunastu miesiącach uczestniczyło 11,3% Polaków

Jeden raz na koncercie było 7,6% badanych, dwa lub trzy razy – 3,1%, a cztery razy i więcej – 0,6%. Najwięcej chodzących na koncerty przynajmniej raz w roku to ludzie młodzi z grup wiekowych 16–24 i 25–34 lata, odpowiednio – 25% i 17,5%.

Dane dotyczące korzystania przez Polaków z rozrywek kulturalnych poza domem, jak kino, teatr czy koncerty pokazują krajobraz w dużym stopniu dotknięty przez pandemię. Nasze badanie objęło bowiem dwie duże fale zachorowań, jesienną z 2021 i z początku 2022 r., kiedy obiekty kulturalne funkcjonowały w warunkach ograniczeń. Na to nałożyły się naturalne obawy społeczne związane z bywaniem w miejscach skupisk ludzkich.

W tym kontekście np. 11% osób deklarujących obecność na przynajmniej jednym koncercie muzyki popularnej, kiedy przecież wielu artystów odwołało swoje trasy, nabiera innego znaczenia. Teraz szczególnie ciekawe będą wyniki kolejnych fal badania. One powiedzą nam, czy i w jakim tempie Polacy wracają do kin, teatrów, opery i na koncerty, czy może jednak zachowania, które wykształciła pandemia, będą bardziej trwałe – mówi Maja Kurzelewska, dyrektor departamentu badan i analiz.

Raport z badania dostępny jest na stronie www.kim.gov.pl.

O badaniu
Krajowy Instytut Mediów został powołany w grudniu 2020 r. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KIM powstał w odpowiedzi na potrzeby szeroko rozumianego rynku mediów w Polsce.

Przedmiotem Badania założycielskiego są zachowania konsumenckie dotyczące korzystania m.in. z radia, telewizji, Internetu oraz urządzenia służące do odbioru tych mediów. Badanie obejmuje korzystanie z mediów przez gospodarstwa domowe oraz konsumpcję indywidualną. Ma charakter ciągły, co pozwala na śledzenie zmian w czasie i obserwację trendów. Instytut mierzy i bada zachowania konsumenta w odniesieniu do różnych mediów (radia, telewizji, Internetu) jednocześnie i na największą jak dotąd skalę w Polsce.

  • 1
Mniej niż co trzeci Polak chodzi do kina

Mniej niż co trzeci Polak chodzi do kina

 

7 lipca 2022

  • 0
  • 8
  • 0
  • 0
  • 0
7.07.2022

Raport z badania „Alchemia zaufania, czyli jaki rodzaj influencer marketingu sprzedaje” Hash.FM by Streetcom

Blisko 40% polskich internautów sugeruje się opinią influencerów, wybierając produkty i usługi. Celebryci pod względem wpływu na konsumentów dorównują influencerom tylko w jednej kategorii produktowej – dobra luksusowe. Moda i uroda to obszary, gdzie wpływ influencerów jest największy – 55% wskazań. 63% polskich internautów uważa, że influencerzy powinni oznaczać promowane produkty jako reklama. Takie są dane z raportu „Alchemia zaufania, czyli jaki rodzaj influencer marketingu sprzedaje” agencji Hash.Fm by Streetcom.