Fundusz Żubra kupuje ziemię pod siedliska dla susła moręgowanego
  • 0
  • 4
22.09.2022

Fundusz Żubra kupuje ziemię pod siedliska dla susła moręgowanego

Fundusz Żubra pomaga przywrócić populację susła moręgowanego po trzydziestu latach nieobecności. Przeznacza 150 tys. zł na zakup terenów pod nowe siedliska gryzonia.

Śpioch, który przesypia większość swojego życia. Budowniczy nor z kilkoma wyjściami. Krewny wiewiórki i świstaka. Suseł moręgowany to niezwykły gatunek, który pod koniec ubiegłego wieku wyginął w Polsce. Fundusz Żubra pomaga przywrócić jego populację po trzydziestu latach nieobecności.

Suseł moręgowany to niewielkich rozmiarów ziemna wiewiórka. Przybył do Polski przypuszczalnie z Czech. Najstarsze dane o jego obecności w Polsce pochodzą z przełomu XVIII i XIX w. Żyje koloniach, na otwartych, ubogich, koszonych lub zgryzanych przez zwierzęta murawach – nikomu nie wchodząc w drogę.

Z powodu drastycznego ograniczenia dostępności takich siedlisk w XX w. byt susłów został wystawiony na próbę. Ich los przypieczętowały zorganizowane, choć niepoparte potrzebą ani wiedzą akcje eksterminacji tych gryzoni. Na początku lat 70. susły moręgowane przestały być widywane w kraju. W 1992 r. w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” – najważniejszym rejestrze zagrożonych gatunków – zostały uznane za prawdopodobnie zanikłe w Polsce. To oznacza, że suseł moręgowany jest gatunkiem bardziej zagrożonym niż np. ryś euroazjatycki, wilk, żubr, orzeł przedni czy sokół wędrowny.

Wyjęcie najmniejszego elementu z ekosystemu może być na początku niezauważalne, ale zawsze powoduje jego zaburzenie. Za jednym gatunkiem znikają kolejne, powiązane z nim ekologicznie – mówi dr Andrzej Kepel, biolog, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. To ono na początku XXI w. podjęło się pionierskiego zadania reintrodukcji susła moręgowanego, czyli odbudowywania jego populacji w naszym kraju.

Susły moręgowane dziś zamieszkują dwa duże stanowiska w Głębowicach i Kamieniu Śląskim

Zostały przywiezione z Węgier i Słowacji i rozmnożone w hodowli w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu. Dzięki staraniom „Salamandry” dziś w Polsce jest ich już około 1500. Żeby jednak gatunek przestał być skrajnie zagrożony, potrzeba 6–7 stanowisk, a dopiero 15 stanowisk liczących kilkaset susłów będzie oznaczać odbudowanie tego gatunku w Polsce. Żeby tak się stało, potrzebna jest ziemia.

Kontynuując misję zawartą w haśle kampanii: „Żubr ratuje życie zagrożonych gatunków” – Fundusz Żubra przyłącza się do akcji reintrodukcji susła moręgowanego. By zapewnić susłom odpowiednią przestrzeń i warunki do stworzenia samoodbudowującej się populacji, fundusz przeznacza 150 tys. zł głównie na zakup terenów pod nowe stanowiska. Dzięki temu powstaną miejsca do życia dla nowych kolonii susłów moręgowanych, które zagwarantują przetrwanie tego gatunku.

Ochrona zagrożonych gatunków to najważniejsza misja Funduszu Żubra

Fundusz powołany przez markę Żubr Kompanii Piwowarskiej ma za zadanie:

  • edukować społeczeństwo;
  • ratować i chronić dziką przyrodę w najcenniejszych przyrodniczo rejonach Polski.

Dlatego wspiera długofalowe inicjatywy na rzecz przyrody, współpracując z Białowieskim Parkiem Narodowym. Z drugiej strony angażuje się w te, które wymagają szybkiego, doraźnego działania, jak pomoc w czasie pożaru doliny Biebrzy.

W 2019 r. marka Żubr przekazała 1 mln zł na ochronę zagrożonych gatunków, w 2020 ufundowała specjalistyczny sprzęt o wartości 1 mln zł dla Białowieskiego Parku Narodowego. Kolejny milion na walkę o zachowanie dzikiej przyrody w jej jak najbardziej naturalnym stanie zostanie przekazany w tym roku.

Ubiegłoroczna akcja Funduszu Żubra – pomoc w wykupie gruntów dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, szeroko odbiła się w polskich i zagranicznych mediach. Przyczyniła się też do zwiększenia terenów chronionych Parku o 250 tys. m².

W tym roku kontynuacją działań w ramach czwartej edycji kampanii „Żubr wspiera życie zagrożonych gatunków” jest m.in. współpraca z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze przy tworzeniu ostoi przyrody. Polega ona na wykupie gruntów w celu zakładania wiecznych lasów oraz tworzenia mikrorezerwatów ochraniających siedliska najbardziej zagrożonych gatunków.

  • 4
Fundusz Żubra pomaga przywrócić susła moręgowanego

Fundusz Żubra pomaga przywrócić susła moręgowanego

Fundusz Żubra pomaga przywrócić susła moręgowanego
Fundusz Żubra pomaga przywrócić susła moręgowanego
Fundusz Żubra pomaga przywrócić susła moręgowanego

22 września 2022