PKO Bank Polski ogłosił przetarg na wybór dostawców świadczących usługi w zakresie badań tajemniczego klienta
  • 0
  • 1
19.10.2021

PKO Bank Polski ogłosił przetarg na wybór dostawców świadczących usługi w zakresie badań tajemniczego klienta

PKO Bank Polski ogłosił przetarg na wybór dostawców świadczących usługi w zakresie badań tajemniczego klienta. Celem badania jest monitoring poziomu jakości obsługi, poziomu realizacji standardów oraz wytycznych sprzedażowych. Oferty można składać do 29 października 2021 r.

Badania tajemniczego klienta mają być przeprowadzone m.in. w oddziałach i agencjach PKO BP, w punktach obsługi klientów biura maklerskiego oraz w rozmowach sprzedażowych telefonicznych i wideo przeprowadzanych z pracownikami oddziałów banku.

Badaniem objęte będą procesy sprzedażowe i obsługowe m.in. dla klientów podstawowych, klientów bankowości osobistej, klientów segmentu firm, klientów segmentu bankowości hipotecznej i klientów punktów obsługi biura maklerskiego.

Skala badania zakłada dwukrotne w ciągu kwartału zbadanie wszystkich oddziałów oraz agencji PKO Banku Polskiego w segmencie klienta podstawowego oraz próbę stu wizyt w wybranym innym segmencie klientów.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w dwóch etapach. Bank zakłada wybór dwóch dostawców i podpisanie umów z wybranymi dostawcami na okres dwóch lat. Szczegółowe informacje na temat przetargu i niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie www.pkobp.pl.

  • 1
PKO Bank Polski ogłosił przetarg na agencję PR

PKO Bank Polski ogłosił przetarg na agencję PR

19 października 2021