PKO Bank Polski ogłasza strategię na lata 2023–2025
 • 0
 • 1
13.12.2022

PKO Bank Polski ogłasza strategię na lata 2023–2025

„Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość” – to hasło wprowadzanej nowej strategii PKO Banku Polskiego. Bank stawia w niej na zmianę w podejściu do klienta. Ma skupić się na udoskonalaniu jego doświadczeń, m.in. poprzez hiperpersonalizację i dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klienta.

Bank planuje również zwiększenie bazy młodych klientów. Nie zapomni jednak o seniorach. Dla nich sieć oddziałów własnych pozostanie kluczowym i tradycyjnym kanałem relacji z bankiem. Nowa strategia zakłada również mocniejszy nacisk na realizację celów ESG.

W perspektywie do 2025 r. bank zamierza osiągnąć:

 • ROE powyżej 12 proc.,
 • wskaźnik C/I poniżej 45 proc.,
 • utrzymanie kosztu ryzyka w przedziale 0,7–0,9 proc.

Nowa strategia PKO Banku Polskiego jest oparta na siedmiu filarach. Większość z nich będzie realizowana w formule zwinnych, samoorganizujących się zespołów technologiczno-biznesowych. Będą one wykorzystywać wcześniejsze doświadczenia banku w zakresie transformacji agile. Działanie w tej formule ma przyspieszyć wdrażanie rozwiązań. Pozwoli też na szybkie reagowanie na wszelkie zmiany uwarunkowań w zmiennym i niepewnym otoczeniu.

Filary strategii PKO Banku Polskiego:

 • Klient w centrum – prosty, przyjazny i dostępny Bank. Oznacza to organizację zorientowaną na klientów i zwiększanie NPS. Do końca 2025 r. PKO Bank Polski zamierza zająć pozycję w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków dla każdej grupy klientów. Bank chce to osiągnąć poprzez uproszczenie oferty, hiperpersonalizację oraz lepsze dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klientów. W 2025 r. wszystkie serwisy mają być dostępne w kanałach zdalnych, a wizyta w placówce ma być wyborem klienta.
 • Bankowość dopasowana do stylu życia. Bank przyszłości ma być nastawiony na nowoczesną akwizycję klientów. Ma też rozwijać ekosystem usług pozabankowych oraz poszerzać ofertę VAS dostępną w aplikacji. Stworzony ekosystem będzie dostępny również dla osób, które nie mają rachunku w PKO BP. Ma to przełożyć się na wzmocnienie wizerunku banku jako banku innowacji, nastawionego na przyszłość i docelowo na wzrost bazy młodych klientów.
 • Najlepsza oferta dla klientów biznesowych dzięki skali grupy kapitałowej. Bank stawia na tworzenie wartości dla klientów korporacyjnych dzięki zwiększeniu wykorzystania synergii w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Drugą drogą będzie stworzenie najlepszej multiplatformy produktowej na polskim rynku. Chce być partnerem pierwszego wyboru dla firm, które szukają wsparcia w zakresie transformacji energetycznej, ekspansji międzynarodowej oraz dla eksporterów. Zamierza również zbudować nową ofertę wartości dla firm i przedsiębiorstw dzięki prostej ofercie cyfrowej i lekkiemu modelowi obsługi. W horyzoncie nowej strategii chce wykorzystać swoje doświadczenie z rynku ukraińskiego, żeby wspierać odbudowę Ukrainy we współpracy z instytucjami międzynarodowymi i podmiotami prywatnymi.
 • Lider transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Nowa strategia to także mocniejszy nacisk banku na realizację celów ESG. Zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, aspektem społecznym, jak i ładem wewnątrzorganizacyjnym. Zamierza wdrożyć rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank będzie nadal angażować się w działania prospołeczne. Zamierza wspierać różnorodność i równe traktowanie pracowników bez względu na ich wiek, płeć i pochodzenie.
 • Technologie i operacje gotowe na wyzwania przyszłości. Strategia zakłada rozwój IT skoncentrowany wokół czterech kluczowych obszarów:
  • zarządzanie danymi, aby wykorzystać pełny potencjał skali danych posiadanych przez PKO BP i budować najbardziej zaawansowaną analitykę na rynku;
  • cyberbezpieczeństwo;
  • zwiększenie skali w zakresie metodyk agile;
  • DevSecOps oraz selektywnej migracji chmurowej.
  • W przypadku obszaru operacji bank zamierza kontynuować automatyzację powtarzalnych procesów. Kluczowymi dźwigniami optymalizacji będą: operacje zintegrowane w bezpośrednie dostarczanie usług, hiperautomatyzacja oraz centralizacja działań operacyjnych w grupie kapitałowej.
 • Kultura innowacji i zwinności – PKO Bank talentów. Bank położy nacisk na aspekt pracowniczy, który jest kluczem do realizacji ambitnej strategii. Do 2025 r. zamierza zwiększyć e-NPS pracowników o 20 pkt. Drogą do tego będzie stwarzanie środowiska ciągłego rozwoju, transformacja kultury organizacyjnej oraz dalszy rozwój zwinnych metod pracy.
 • Wykorzystanie silnej pozycji banku do wzrostu nieorganicznego. Silna pozycja kapitałowa PKO Banku Polskiego sprawia, że w horyzoncie nowej strategii bank dostrzega również możliwość rozwoju nieorganicznego. Będzie przyglądać się możliwościom, jakie daje rynek w kontekście potencjalnych celów akwizycyjnych w sektorze bankowym. Także wśród spółek spoza sektora, mających wysoki potencjał synergii z biznesem bankowym.

– Nasza przyszłość to zatem dalszy rozwój klientocentrycznej kultury oraz oferty i modelu obsługi klientów. Kluczowy pozostaje również obszar ESG. Będziemy wspierać transformację polskiej gospodarki tak w zakresie energetycznym, jak i mobilności społecznej. Zamierzamy także przeciwdziałać wykluczeniu informatycznemu i ekonomicznemu obywateli. Chcemy stać się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Pragnę również zapewnić, że jesteśmy doskonale przygotowani do stawienia czoła niepewnym warunkom, w których obecnie operujemy – podkreśla Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.

 • 1
PKO Bank Polski z nową strategią

PKO Bank Polski z nową strategią

13 grudnia 2022

12 grudnia 2022