„Młodzi dorośli” – badanie IRCenter
  • 0
  • 2
19.10.2021

„Młodzi dorośli” – badanie IRCenter

Młodzi ludzie to wciąż grupa, która wymaga poznania, zaopiekowania i odkrycia, co jest jej siłą napędową, a co wpływa na jej napięcia. W maju tego roku firma IRCenter rozpoczęła proces badawczy składający się z pięćdziesięciu wywiadów etnograficznych oraz badania ilościowego na ogólnopolskiej próbie N=2000 osób w wieku 16–35 lat. Teraz prezentuje część wyników.

Liderkami projektu są Dorota Peretiatkowicz i Katarzyna Krzywicka-Zdunek – badaczki, które od lat zajmują się różnymi grupami konsumenckimi: dziećmi, młodymi, rodzicami, kobietami, seniorami.

Młodzi dorośli to grupa, która już w szkole podstawowej musiała podejmować pierwsze decyzje, które mają obecnie wpływ na ich dorosłe życie. To młodzi, ale obarczeni bardzo wcześnie odpowiedzialnością, wielością wyborów i myśleniem o dorosłości. Stąd pomysł na nazwę projektu – „Młodzi dorośli”.

Ostatnie lata to szereg wydarzeń społeczno-politycznych, które odcisnęły ślad na psychice tej grupy. Wpłynęły na postrzeganie świata, planowanie przyszłości (o ile w ogóle takie plany są) i ocenę indywidualnego udziału w ratowaniu planety. Pandemia dodatkowo uwypukliła to, jak młodzi dorośli przewartościowali swój świat. To jednak tylko jedno z wydarzeń, które miały wpływ na młodych dorosłych.

Badacze doszli do wniosku, że zmiany jakie zaszły wymagają nowego spojrzenia na tę grupę. Czy jest to grupa jednorodna? Czy potrafi się porozumieć w dobie podziałów? Badanie pokazuje, jakie napięcia i radości ma ta grupa – nazwano je Toksynami i Endorfinami. Również jak ważne jest przyjrzenie się tej grupie pod kątem jej potrzeb psychologicznych, ale i deficytów, jakie mają jej przedstawiciele we współczesnym świecie.

Najsilniejsza jest Toksyna Bezsilności – poczucie braku wpływu na rzeczywistość i nieistotności jednostkowych działań. Dotyczy praktycznie każdej większej dziedziny życia. 73% młodych dorosłych boi się, że przeoczy coś ważnego, co zadecyduje o ich przyszłości.

Bezsilność powoduje, że 21% badanych deklaruje, że nie wybierze się na wybory. Nie widzi bowiem przedstawiciela politycznego, który reprezentuje poglądy młodych osób. Endorfiny Bezpieczeństwa, Przyjemności czy Relacji są istotne – jednak nowa rzeczywistość uwypukliła, jak dużego potrzebują wzmocnienia.

Badanie „Młodzi dorośli” to również segmentacja. To sześć wyrazistych segmentów opisanych pod kątem psychodemograficznym w odniesieniu do Endorfin i Toksyn. Segmentacja zawiera opinie na temat ważnych kwestii społeczno-politycznych oraz preferencji wyborczych.

Raport składa się również z kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju, pieniędzy, oszczędności, zakupów, podejścia do mediów społecznościowych, influencerów, ale także do mediów tradycyjnych i multisreeningu.

  • 2
Młodzi dorośli

„Młodzi dorośli” – badanie IRCenter

19 października 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
19.10.2021

Mikrodozowanie psychodelików to przyszłość wellness – twierdzą futurolodzy

Psychodeliki w małych dawkach, np. LSD czy marihuana, będą w przyszłości tak powszechne, jak kawa. Będą używane do kierowania nastrojami i wyzwalania kreatywności – twierdzili uczestnicy dyskusji na temat nadchodzących trendów w zdrowiu i wellness podczas Advertising Week. Faith Popcorn, dyrektor generalna i futurolog w Brain Reserve oraz Julian Cohen, dyrektor ds. innowacji w Canopy Growth uważają, że trend ten przyspieszył zarówno za sprawą technologii, jak i pandemii.