Krajowy Instytut Mediów rozpoczyna pilotaż badania założycielskiego
  • 0
  • 1
28.04.2021

Krajowy Instytut Mediów rozpoczyna pilotaż badania założycielskiego

Krajowy Instytut Mediów rozpoczął ostatnią fazę przygotowań do pilotażu poprzedzającego start badania założycielskiego przyszłego jednoźródłowego panelu konsumpcji mediów. Wyłonione zostały trzy agencje badawcze: Ipsos, Kantar i PBS, które w maju przystąpią do realizacji prac terenowych.

Równolegle KIM prowadzi konsultacje z ekspertami z zakresu ekonomii behawioralnej, mające na celu zapewnienie jak najwyższego response rate w badaniu.

Punktem startu badania założycielskiego, uzgodnionego w 2020 r. przez szerokie grono interesariuszy jest rozbudowany dwuetapowy pilotaż, który za chwilę rozpoczynamy. To pierwsza faza ogromnego projektu, która ma na celu kalibrację naszych metod badawczych do warunków pandemicznej rzeczywistości. Będziemy testować ilościowo różne schematy i konfiguracje prowadzenia wywiadu oraz spisu urządzeń w gospodarstwach domowych. Ten etap projektu poprzedziliśmy gruntowaną eksploracją jakościową wzbogaconą analizami behawioralnymi oraz specjalnymi szkoleniami dla ankieterów – mówi Mirosław Kalinowski, dyrektor Krajowego Instytutu Mediów.

Celem badania założycielskiego jest stworzenie kompleksowego obrazu konsumpcji mediów w Polsce. Projekt będzie realizowany na losowej próbie ponad 30 tys. gospodarstw domowych i weźmie w nim udział ponad 60 tys. respondentów. Równolegle w jego trakcie powstanie hybrydowy telemetryczny panel walidacyjny z 3 tys. panelistów oraz 10-tysięczny panel trendów.

Badanie założycielskie jest unikatowym przedsięwzięciem, którego zakres i skala nie ma w Polsce precedensu. To punkt zwrotny w polskich badaniach mediów i jeden z najbardziej kompleksowych pomiarów jednoźródłowych na świecie. Dzięki niemu reklamodawcy, nadawcy i domy mediowe zyskają niebawem zintegrowaną wiedzę o zachowaniach audytoriów radia, telewizji i Internetu, która dotąd nie była dostępna – dodaje Mirosław Kalinowski.

  • 1
Krajowy Instytut Mediów

Krajowy Instytut Mediów pracuje nad jednoźródłowym panelem konsumpcji mediów

28 kwietnia 2021

27 kwietnia 2021

  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
27.04.2021

Patagonia rozpoczęła europejską kampanię na rzecz wspierania czystej energii od obywateli dla obywateli

Oddolne inicjatywy energetyczne zaczęły naciskać na czyste i bezpieczne alternatywy dla węgla i atomu już w latach 80. i 90. XX w. Od tamtej pory powstają nowe społeczności energetyczne, które w większości krajów zdobyły jedynie niewielki udział w rynku. Uważając je za klucz do sprawiedliwej przyszłości czystej energii, marka odzieży outdoorowej Patagonia rozpoczęła kampanię „We the Power”.