„Handel 2020. Wpływ Covid-19 na handel 2020/2021” – wyniki raportu GfK
  • 0
  • 1
3.09.2020

„Handel 2020. Wpływ Covid-19 na handel 2020/2021” – wyniki raportu GfK

Pandemia w różnym stopniu wpływa na zarządzanie powierzchnią handlową w centrach handlowych. Kryzys w handlu trwa. Dalsze samoograniczanie się konsumentów i wstrzymywanie wydatków mogą jeszcze uderzyć w najemców z każdej branży – pokazuje raport GfK.

Struktura sieci polskiego handlu to ponad 335 tys. sklepów stacjonarnych oraz 32 tys. sklepów internetowych. Z 437 mld zł wydanych w handlu przed pandemią około 29% zagospodarowały sklepy w centrach handlowych, a 9% sklepy w kanale e-commerce.

W ramach powyższego krajobrazu polskiego handlu zawsze występowały istotne regionalne różnice w zakresie redystrybucji siły nabywczej. Ograniczenia spowodowane przez pandemię jeszcze je wyostrzają. Narzucone przez rząd ograniczenia pandemiczne i ograniczona przez konsumentów skłonność do zakupów różnicują regionalną skalę spadków wydatków na handel i usługi nie tylko pomiędzy branżami. Także w kanałach, w których konsumenci robią zakupy.

I tak w perspektywie regionalnej, w zależności od czasu powrotu aktywności konsumenckiej do poziomów sprzed pandemii, największe straty w wydatkach w handlu prognozowane są w aglomeracjach krakowskiej, poznańskiej, warszawskiej i wrocławskiej. Mogą one sięgnąć tam nawet 21%. 17% mogą wynieść straty w aglomeracjach szczecińskiej i trójmiejskiej, a 16% w aglomeracji łódzkiej i konurbacji katowickiej.

W perspektywie branżowej modelowym przypadkiem dla całej Polski, najlepiej ilustrującym efekty spadków w handlu, jest poznański rynek centrów handlowych. Według analityków GfK ograniczanie wydatków w handlu i kurczenie się masy pieniądza proporcjonalnie największe straty spowoduje w branży jubilersko-biżuteryjnej. Maksymalny spadek siły nabywczej na te kategorie produktów szacowany jest na około 54% (spadek z 26 na 12 tys. zł/m2 powierzchni sklepowej w centrum handlowym).

Równie istotny spadek siły nabywczej lokowanej przez konsumentów dotyczy gastronomii i jest szacowany w granicach 50% (spadek z 20 na 10 tys. zł/m2 powierzchni usługowej). Z kolei 40% spadku jest udziałem branży wyposażenia mieszkań (szacowane ograniczenie siły nabywczej z poziomu 15 do poziomu 9 tys. zł/m2 powierzchni) oraz branży rozrywkowej (ograniczenie z dotychczasowego poziomu 7 tys. zł do poziomu 4 tys. zł/m2). Pozostałe branże, które również istotnie i zauważalnie cierpią w okresie pandemii, to moda, obuwie oraz artykuły sportowe. Spadki wynikające z ograniczania konsumenckiej siły nabywczej w handlu szacowane są tu na około 35% z każdego metra kwadratowego powierzchni sklepowej, licząc w stosunku do okresu sprzed pandemii.

Spadki wydatków konsumenckich w handlu będą zwiększać konkurencję między centrami handlowymi. Wciąż realną groźbą jest redukcja liczby sklepów w branżach najbardziej dotkniętych przez kryzys. To jeden z negatywnych skutków pandemii, z którymi starają się od wielu tygodni uporać najemcy i wynajmujący.

Równolegle wzrost popularności kanału online może doprowadzać do odpływu klientów z centrów handlowych. O tym, jak centra handlowe będą sobie radzić z tym negatywnym dla nich trendem, będzie decydować charakterystyka ich działalności oraz obszaru handlowego (catchmentu) – specyfika demograficzna mieszkańców, ich zamożność i struktura wydatków w handlu oraz zamiłowanie do zakupów online. Spośród 572 dużych centrów handlowych 31% centrów o charakterze lifestyle’owym (szeroka oferta modowa, gastronomiczna i rozrywkowa) oraz 18% centrów o charakterze funkcjonalnym działa na obszarach o wysokich wydatkach mieszkańców w kanale online.

Dla kontrastu, inny segment obejmuje 15% centrów lifestyle’owych oraz 13,5% centrów funkcjonalnych. Ich potencjalni klienci, mimo wysokiej zamożności, przejawiają (a przynajmniej przejawiali przed pandemią) zdecydowanie mniejszą skłonność do zakupów online. Czyli stanowili stabilną bazę klientów offline. Takie różnice w strukturach poszczególnych catchmentów mogą zdecydować o przyszłości poszczególnych centrów handlowych – komentuje Przemysław Dwojak, senior director sales effectiveness w GfK.

Cały raport „Handel 2020. Wpływ Covid-19 na handel 2020/2021” dostępny jest na stronie www.gfk.com.

  • 1
handel 2020

Wyniki raportu „Handel 2020. Wpływ Covid-19 na handel 2020/2021”

3 września 2020

2 września 2020