„Depresja. Rozumiesz – pomagasz”. Kampania Ministerstwa Zdrowia
  • 3
  • 1
8.10.2018

„Depresja. Rozumiesz – pomagasz”. Kampania Ministerstwa Zdrowia

Według WHO depresja zajmuje czwarte miejsce na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Szacuje się, że do 2020 r. zajmie pierwszą pozycję. Tymczasem 80% Polaków czuje niedosyt wiedzy o tej chorobie, jej objawach i leczeniu. Z tego względu Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło ogólnopolską kampanię „Depresja. Rozumiesz – pomagasz”.

Celem działań jest edukacja w zakresie profilaktyki depresji i wczesnego rozpoznawania jej symptomów. W związku z tym, że problem może dotyczyć każdego, uwzględniono potrzeby trzech grup zwiększonego ryzyka:

  • młodzieży w okresie dojrzewania (ryzyko depresji młodzieńczej),
  • kobiet w okresie okołoporodowym (ryzyko depresji poporodowej),
  • osób w podeszłym wieku (ryzyko depresji wieku podeszłego).

Kampania i realizowane w jej ramach działania są adresowane do całego społeczeństwa, przede wszystkim do osób z bliskiego otoczenia tych, którzy są szczególnie narażeni na depresję. Każdego dnia można stykać się z chorym i nie zauważyć tego, jak bardzo cierpi. Dotyczy to m.in. rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, lekarzy, położnych, mężów, dzieci opiekujących się rodzicami w wieku senioralnym, personelu domów opieki.

Przygotowano dla nich materiały takie jak broszura i ulotki informacyjne, scenariusz lekcji, materiały edukacyjne i strona internetowa www.wyleczdepresje.pl. Wraz z kampanią w mass mediach mają im one pomóc rozpoznać objawy depresji i zareagować.

Kampania stawia też sobie za cel zmianę samego nastawienia do tej choroby. Ponad 75% Polaków uważa depresję za chorobę wstydliwą, coś, co się ukrywa przed innymi. Takie nastawienie społeczeństwa jest barierą dla osób chorych w podjęciu leczenia.

Działania mają walczyć ze stygmatyzacją osób chorych. Dostarczają rzetelnej wiedzy o chorobie, a przede wszystkim budują świadomość jej uleczalności. Uświadamiają, że depresja nie powoduje trwałego upośledzenia funkcjonowania. Przygotowano m.in. 3 filmy, w których osoby chorujące w przeszłości na depresję opowiadają o swoim doświadczeniu ze współczesnej perspektywy zdrowej osoby.

Kampanię wspierają także infuencerzy. Jest wśród nich Adam Wawrzyński prowadzący kanał Fanggotten na YouTube. Działania potrwają do końca 2020 r. Projekt jest realizowany przez Fabrykę Komunikacji Społecznej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Zapobiegania Depresji w Polsce na lata 2016–2020.

  • 1

5 października 2018