Blisko 195 tys. bogatych i bardzo bogatych Polaków napędza rynek dóbr luksusowych. Badanie KPMG
AdvertisementAdvertisement
 • 0
 • 3
5.12.2018

Blisko 195 tys. bogatych i bardzo bogatych Polaków napędza rynek dóbr luksusowych. Badanie KPMG

W 2017 r. blisko 195 tys. Polaków zarabiało miesięcznie powyżej 20 tys. zł brutto. Miesięczne dochody powyżej 50 tys. zł osiągało 50 tys. osób – pokazuje raport KPMG w Polsce, zatytułowany „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2018”.

Największa liczba bardzo bogatych Polaków zamieszkuje województwa mazowieckie, wielkopolskie i śląskie. Do blisko 62 tys. zwiększyła się liczba Polaków należących do kategorii HNWI, czyli posiadających majątek netto powyżej 1 mln dol. Wraz ze wzrostem bogactwa Polaków stale rozwija się też rynek dóbr luksusowych.

Jego szacunkowa wartość w 2018 r. wzrośnie o blisko 14% rok do roku i osiągnie poziom prawie 24 mld zł. Najszybciej rozwijającymi się segmentami rynku dóbr luksusowych są biżuteria i zegarki, samochody luksusowe i premium oraz alkohole.

W 2017 r. liczba dobrze zarabiających Polaków wzrosła o 157 tys. (15% rok do roku). W ubiegłym roku było blisko 1,2 mln osób dobrze zarabiających, czyli uzyskujących miesięczny dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto. Szacunkowe łączne dochody brutto już ponad 1,3 mln dobrze zarabiających Polaków wyniosą w 2018 r. 284 mld zł. Takie wyniki przyniosła 9. edycja raportu KPMG na temat rynku dóbr luksusowych w Polsce.

Szczególnie istotnymi klientami dla producentów i dystrybutorów dóbr luksusowych są osoby bogate, zarabiające minimum 20 tys. zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2017 r. w Polsce mieszkało ponad 194 tys. bogatych osób zarabiających łącznie ponad 125 mld zł, z czego 50 tys. bardzo bogatych, z łącznymi dochodami na poziomie ponad 72 mld zł.

Rozwój gospodarczy i rosnące pensje przekładają się na dynamiczny wzrost liczby dobrze zarabiających Polaków. Szacujemy, że w 2018 r. liczba takich osób zwiększy się do 1,3 mln osób. Dodatkowo w ciągu najbliższych czterech lat takich osób będzie już 1,6 mln. Ich łączny dochód wyniesie zaś ponad 381 mld zł.

Wzrost zaobserwowaliśmy również w grupie Polaków posiadających majątek netto powyżej 1  mln dolarów. W 2018 r. w Polsce było 61,6 tys. takich osób – o 4,6 tys. więcej niż w 2017 r. W związku z wprowadzeniem nowego podatku dla zarabiających rocznie powyżej 1 mln zł warto wspomnieć, że w 2017 r. w Polsce takie dochody uzyskiwało ponad 23 tys. osób. Zdecydowana większość podatników w tej grupie, bo aż 21,3 tys., stanowili przedsiębiorcy lub samozatrudnieni, którzy płacą 19-procentowy podatek liniowy – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Ponad 60 tys. Polaków ma majątek powyżej 1 mln dol.
Kategoria HNWI (ang. high net worth individuals) oznacza grupę najbogatszych osób, mających majątek netto przekraczający 1 mln dol. W 2018 r. liczba Polaków zaliczających się do kategorii HNWI wzrosła o 4,6 tys. osób i wynosi obecnie blisko 62 tys. Największy odsetek HNWI w Polsce (88%) stanowią osoby z majątkiem do 5 mln dol. Aktywa o wartości powyżej 50 mln dol. ma 359 osób, z czego zaledwie siedemnastu Polaków może pochwalić się majątkiem o wartości większej niż 500 mln dol.

Na tle innych europejskich krajów Polska charakteryzuje się niewielką liczbą obywateli należących do kategorii HNWI. Zaledwie 0,16% populacji Polski posiada majątek netto powyżej 1 mln dol. Przykładowo w Wielkiej Brytanii i Niemczech jest ponad 2 mln HNWI, a we Włoszech blisko 1,4 mln. Wyraźnie świadczy to o tym, że w Polsce wyższa klasa średnia, niemal zupełnie unicestwiona przez rozbiory, wojny i gospodarkę centralnie sterowaną, dopiero się tworzy – dodaje Andrzej Marczak.

Całkowita wartość majątku zgromadzonego przez Polaków na koniec II kwartału 2018 r. wyniosła 1 990 mld zł. Największą część aktywów gospodarstw domowych w Polsce stanowią niezmiennie depozyty (782 mld zł) oraz inwestycje (513 mld zł). Warto zaznaczyć, że w ciągu roku o 10,4% wzrosły oszczędności Polaków trzymane w gotówce. Ich wartość na koniec II kwartału 2018 r. osiągnęła 190 mld zł.

Mazowsze skupia największą liczbę najbogatszych Polaków 
Warszawa stanowi biznesowe centrum kraju, a PKB per capita na Mazowszu ważone parytetem siły nabywczej od kilku lat przekracza 100% średniej unijnej. Nie powinno więc dziwić, że region ten zamieszkuje największa liczba bogatych oraz bardzo bogatych Polaków. W 2017 r. Mazowsze zamieszkiwało blisko 56 tys. osób zarabiających powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie. Z  kolei dochody powyżej 50 tys. zł uzyskiwało ponad 12 tys. mieszkańców województwa mazowieckiego. Powyżej 1 mln zł zarobiło tam natomiast blisko 6 tys. podatników.

Drugie miejsce pod względem liczby bardzo bogatych Polaków zajmuje województwo wielkopolskie. W ubiegłym roku ponad 50 tys. zł brutto miesięcznie zarabiało tam 5,5 tys. osób. Na trzecim miejscu znalazło się województwo śląskie, zamieszkiwane przez 5,3 tys. bardzo bogatych Polaków.

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce rośnie nieprzerwanie od lat
Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce po raz kolejny wzrośnie i wyniesie blisko 24 mld zł w 2018 r. Prognozy na kolejne lata są również optymistyczne. Zgodnie z szacunkami KPMG do 2023 r. wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce może osiągnąć wartość przekraczającą 39 mld zł.

Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w 2018 r. szacowana jest na 23,9 mld zł, a więc o 13,8% więcej niż w zeszłym roku. Spodziewamy się, że rosnący trend na rynku dóbr luksusowych utrzyma się w kolejnych latach. Głównymi czynnikami wzrostu będą: rosnąca zamożność społeczeństwa, zwiększająca się liczba osób zamożnych oraz zmiany w stylu życia. Te ostatnie skutkują większą popularnością produktów premium i luksusowych, których posiadanie pozwala osobom zamożnym realizować marzenia i cieszyć się życiem – mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

Największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce niezmiennie od lat pozostają samochody marek premium oraz luksusowe. Stanowiły one 13,5% rejestracji wszystkich samochodów osobowych w trzech kwartałach br. Wartość tego segmentu w tym roku szacowana jest na kwotę 15,5 mld zł. Prognozowana w całym 2018 r. liczba rejestracji nowych aut marek premium wyniesie 76,3 tys. sztuk, a marek luksusowych 251 sztuk, wobec 189 luksusowych samochodów zarejestrowanych w 2017 r. Segment samochodów luksusowych i premium odnotował największy wzrost, wynoszący 17% rok do roku.

Coraz popularniejsza luksusowa biżuteria i zegarki
Drugim co do wielkości segmentem rynku dóbr luksusowych jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów. Jego wartość szacowana jest na prawie 2,9 mld zł, co oznacza wzrost o 7,2% w stosunku do 2017 r. Luksusowa odzież i akcesoria stanowią 7% całego rynku odzieży w Polsce, czyli trzykrotnie mniej niż luksusowa odzież we Włoszech lub Francji. Według prognoz średnioroczny wzrost tej kategorii w latach 2018–2023 wyniesie 7,2%. Szacowana wartość tego rynku w Polsce w 2023 r. przekroczy natomiast 4 mld zł.

Segment luksusowych alkoholi odnotował dość wysoki wzrost, na poziomie 9,7% rok do roku, i wartość blisko 1,2 mld zł w 2018 r. Mimo to stanowi on niewielką część (niecałe 2%) całego rynku alkoholi, którego wartość szacowana jest na 62,5 mld zł.

Na uwagę zasługuje rynek luksusowej biżuterii i zegarków, który jest drugim po rynku samochodów premium i luksusowych pod względem dynamiki wzrostu. Zgodnie z szacunkami wartość rynku luksusowej biżuterii i zegarków wzrośnie o 10,2% rok do roku, osiągając poziom 723 mln zł w 2018 r. Do 2023 r. wartość tego sektora według szacunków wyniesie 1,2 mld zł i będzie wyższa o 70% w porównaniu z 2018 r. Rynek luksusowej biżuterii i zegarków to w 2/3 biżuteria, z czego niemal 70% to biżuteria damska. 80% luksusowych zegarków stanowią zegarki męskie – mówi Tomasz Wiśniewski.

Rynek luksusowych kosmetyków i perfum, podobnie jak segment luksusowej biżuterii i zegarków, stanowi dość niewielki segment rynku dóbr luksusowych. Odznacza się jednak coraz większą dynamiką wzrostu. Według szacunków wartość rynku luksusowych kosmetyków i perfum wyniesie w 2018 r. 650 mln zł. Największy udział w tej kategorii mają perfumy, które stanowią prawie 60% całego rynku luksusowych kosmetyków i perfum. W najbliższym czasie wartość tej kategorii będzie nadal rosnąć. Średnioroczne tempo wzrostu w latach 2018–2023 wyniesie 6,2%, a rynek osiągnie szacowaną wartość 877 mln zł w 2023 r.

Pomimo coraz większego popytu na te produkty polski rynek w porównaniu z największymi europejskimi krajami jest wciąż niewielki. Przykładowo, wartość segmentu we Francji jest około 17 razy większa. Wskazuje to na potencjał rozwoju segmentu luksusowych kosmetyków i perfum w Polsce.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony www.kpmg.pl.

O raporcie
„Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2018” jest 9. edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru.

W raporcie wykorzystano także dane następujących firm i instytucji:

 • Credit Suisse,
 • Euromonitor International,
 • GUS,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego,
 • Polboat,
 • Poland Sotheby’s International Realty,
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Analiza została uzupełniona o wypowiedzi specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów.

4 grudnia 2018