Za 10 lat handel będzie szybszy, wyrośnie poza aglomeracjami i dostosuje się do demografii – prognozuje CBRE
AdvertisementAdvertisement
  • 0
  • 1
13.10.2020

Za 10 lat handel będzie szybszy, wyrośnie poza aglomeracjami i dostosuje się do demografii – prognozuje CBRE

Oferta zakupowa do 2030 r. dostosuje się do zmieniającej się struktury demograficznej mieszkańców Polski. Rynek zdominują miejsca oferujące szybkie, codzienne zakupy blisko miejsca zamieszkania. Rozwój e-commerce i nowych technologii pozwoli zaś wykorzystać dane o preferencjach konsumenta także na zakupach stacjonarnych – wynika z prognoz CBRE.

Wzrośnie też udział powierzchni handlowej w miastach średniej wielkości. Największe aglomeracje pozostaną dominującymi miejscami pracy. Mimo to – jak wskazuje GUS – więcej ludzi będzie mieszkać w okolicznych powiatach, gdzie już teraz powstaje 65% nowej powierzchni zakupowej w obiektach o metrażu poniżej 10 tys. mkw.

Od czasu pojawienia się pierwszych nowoczesnych obiektów handlowych w latach 90. XX w. nastąpiła ogromna metamorfoza. Ewoluowały one z hipermarketów do centrów społecznościowych z bogatą ofertą rozrywkową i gastronomiczną. Największy przyrost nastąpił na początku lat dwutysięcznych oraz w latach 2007–2009.

Aktualnie rynek w naszym kraju jest dojrzały i w wielu miejscach nasycony, dlatego zmiany, które nadchodzą, będą raczej jakościowe niż ilościowe. Epidemia koronawirusa przyspiesza przede wszystkim rozwój nowych technologii i sprzedaży online, ale nie przewidujemy, aby zakupy internetowe zdominowały te stacjonarne. Możliwości zobaczenia i dotknięcia produktu na żywo nie da się niczym zastąpić – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Wygodnie pod miastem
Procesowi suburbanizacji w najbliższych latach będą sprzyjały przede wszystkim:

  • malejąca dostępność gruntów w największych miastach,
  • niższe koszty ziemi poza miastami,
  • rozwój infrastruktury i podmiejskiego transportu,
  • większa popularność pracy zdalnej.

Wśród konsumentów będzie rosła potrzeba, aby podstawowe zakupy robić szybko, wygodnie i w pobliżu miejsca zamieszkania. Wpłynie to na rozwój obiektów handlowych w formule convenience. Szacunki CBRE wskazują, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat 75% nowej powierzchni w postaci małych centrów handlowych i parków handlowych wybudowano w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Obecnie powstaje w nich 65% wszystkich takich obiektów.

Co więcej, pandemia Covid-19 pokazała, że to właśnie małopowierzchniowe centra handlowe oraz parki handlowe okazały się najbardziej odporne na spadki odwiedzalności klientów. Wzmocni to trend inwestowania w lokalne centra handlu w najbliższych latach.

Multikanałowe zakupy
Pandemia Covid-19 przyspieszyła i tak rosnącą popularność zakupów online. To przełoży się na przyjmowanie przez centra handlowe nowych funkcji w perspektywie 2030 r. Wielofunkcyjne obiekty handlowo-usługowo-rozrywkowe zaczną łączyć elementy logistyki miejskiej, wpisując się w trend ostatniej mili w łańcuchu dostaw. Z kolei sklepy stacjonarne będą dalej ewoluować w kierunku pełnej integracji z kanałem sprzedaży internetowej.

Poprzez tworzenie platform marketplace dla zakupów internetowych obiekty handlowe będą łączyć sprzedaż online ze stacjonarną i wykorzystywać dane dotyczące preferencji konsumenta. Dotychczas było to możliwe głównie w Internecie. Rozwój technologiczny w 2030 r. pozwoli również na dokonywanie tradycyjnych zakupów z wykorzystaniem możliwości rzeczywistości rozszerzonej.

Cały raport dostępny jest na stronie www.cbre.com.

  • 1
handel

Jaki będzie handel za 10 lat?

13 października 2020

12 października 2020