Jak firmy radzą sobie w sytuacji pandemii? Badanie „Kantar Global Business Compass”
AdvertisementAdvertisement
  • 0
  • 1
12.10.2020

Jak firmy radzą sobie w sytuacji pandemii? Badanie „Kantar Global Business Compass”

Przedstawiciele polskich firm nie wierzą, że konsument w czasach pandemii się zmienia. Nie zamierzają swojej wiedzy na ten temat weryfikować – wynika z badania „Kantar Global Business Compass”.

Badanie to projekt, który ma na celu określenie, jak firmy radzą sobie w sytuacji pandemii i jest biznesową wersją projektu „Covid Barometer”. Kantar realizuje go globalnie wśród konsumentów od początku pandemii. Firma zwróciła się tym razem z pytaniami do swoich klientów, przedstawicieli firm zarówno globalnych, jak i lokalnych. Łącznie w połowie 2020 r. przebadano 4500 respondentów w 70 krajach. W Polsce przeprowadzono 94 wywiady.

Próby badawczej z całą pewnością nie należy traktować jako reprezentatywnej. Niektóre obserwacje porównawcze mogą jednak coś powiedzieć o specyfice podejścia przedstawicieli firm w Polsce w stosunku do tych z innych państw – podkreśla Kantar.

Podzielany niepokój
55% przedstawicieli biznesu w Polsce jest zaniepokojonych wynikami firm w 2020 r. Głównie obawiają się recesji, skutków finansowych, a także opóźniania ważnych decyzji biznesowych. Ponad 80% przedsiębiorców deklaruje, że ich firmy ucierpiały z powodu lockdownu na początku pandemii. Obecnie ten wskaźnik nieco spadł, ale cały czas 68% respondentów stwierdza, że skutki pandemii są dotkliwe dla ich firm.

Badani w Polsce nieco niżej oceniają finansową pomoc państwa niż średnio we wszystkich badanych państwach (21% pozytywnych ocen w Polsce vs 29% globalnie). Jednocześnie większa ich liczba (32%) uważa, że pomoc państwa jest niewystarczająca (20% globalnie).

Otwartość na zmiany w modelu biznesowym i redukcje w inwestycjach
Polscy przedstawiciele firm znacznie częściej niż globalni podejmowali działania zmierzające do zmiany produkcji na lepiej dostosowaną do nowych warunków rynkowych (44% w Polsce vs 19% globalnie). Ponad połowa z nich wykorzystała nowe rozwiązania e-commerce (56%). Jest to wynik porównywalny z globalnym. Znacznie częściej jednak niż globalnie firmy w Polsce zdecydowały się wstrzymać inwestycje (51% w Polsce vs 40% globalnie) lub zredukować aktywność marketingową (62% w Polsce vs 37% globalnie).

Niewystarczające zainteresowanie konsumentem
Mimo odczuwanych skutków biznesowych pandemii przedstawiciele firm w Polsce znacznie rzadziej niż globalnie interesują się nowymi zachowaniami konsumenckimi i zmianami wzorców konsumpcji (49% w Polsce i 74% globalnie). 67% respondentów z Polski uważa, że zwyczaje konsumenckie zmieniają się pod wpływem pandemii. Globalnie uważa tak 90% badanych.

Brak wiedzy o konsumencie i relatywnie niższa niż na świecie chęć zdobycia o nim wiedzy to jak zbicie termometru, by poradzić sobie z wysoką gorączką – uważają autorzy badania. Biznes w Polsce jest przygotowany na zmiany i nie brakuje tu odważnych posunięć. Jednak zdecydowanie częściej tej pozytywnej energii powinna towarzyszyć wiedza i analiza postaw konsumenckich – podkreśla Kantar.

  • 1
Jak firmy radzą sobie w sytuacji pandemii?

Jak firmy radzą sobie w sytuacji pandemii?

12 października 2020

  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
12.10.2020

Społeczna odpowiedzialność to już niezbędny element strategii biznesowych. Wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Wyniki badania „Menedżerowie CSR” pokazują coraz silniejszą integrację wartości CSR z biznesową działalnością firmy. Zjawisko to dostrzegło w swoich firmach niemal 80 proc. respondentów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało najnowszą edycję badania przeprowadzonego wśród osób odpowiedzialnych w firmach w Polsce za CSR i zrównoważony rozwój.