Tylko 15 proc. Polaków zauważyło podkreślanie różnorodności i inkluzywności w komunikacji marketingowej
  • 0
  • 2
14.12.2022

Tylko 15 proc. Polaków zauważyło podkreślanie różnorodności i inkluzywności w komunikacji marketingowej

Badanie dotyczące różnorodności i inkluzywności pokazuje, że nawiązywanie do tej tematyki w mediach i kulturze jest ważne dla 59 proc. Polaków. W ostatnim roku takie przekazy w mediach zauważyło jedynie 23 proc. badanych, a w przekazach marketingowych – 15 proc. Badanie przeprowadziła agencja Mindshare Polska.

Inkluzywność w marketingu zakłada m.in. prowadzenie komunikacji uwzględniającej osoby o odmiennym kolorze skóry, wyglądzie, stanie zdrowia, wieku, wyznaniu, orientacji seksualnej czy narodowości. Ostatnio coraz więcej marek nawiązuje w swoich działaniach marketingowych do tematyki równości.

Badanie Mindshare Polska pokazuje jednak, że w ciągu ostatniego roku jedynie 23 proc. badanych Polaków spotkało się z promowaniem w mediach:

  • równego traktowania i włączania mniejszości w masową komunikację;
  • walki z dyskryminacją.

Inkluzywność w reklamie i mediach. Badanie Mindshare Polska

Uczestnicy badania wskazują, że komunikaty związane z różnorodnością i inkluzywnością docierały do nich najczęściej za pośrednictwem:

  • portali informacyjnych;
  • mediów społecznościowych;
  • telewizyjnych programów informacyjnych;
  • filmów i seriali.

Promowanie tematyki diversity & inclusion przez firmy i marki wskazało jedynie 15 proc. badanych

Zdecydowana większość z nich nie potrafiła wskazać konkretnych podmiotów. Niemal co trzeci badany (32 proc.) deklaruje, że promowanie przez firmę idei różnorodności sprawia, że ma on lepsze zdanie o marce. Co czwarty (26 proc.) deklaruje, że chętniej rozważa takie marki podczas zakupów.

– Wyniki naszego badania pokazują, że warto, aby firmy i marki komunikowały nawiązywanie w swojej działalności do tematyki diversity & inclusion. Zauważalność takich działań (15 proc.) jest niska w odniesieniu do potencjalnych korzyści z nich płynących (co najmniej wizerunkowych). Powinno to motywować do bardziej wyrazistego podkreślania tego, że nasza działalność sprzyja wartościom różnorodności i równości – mówi Karolina Chołuj, director business planning w Mindshare Polska.

Dla około 40 proc. ankietowanych ważne jest, aby w przekazach medialnych:

  • mówić o osobach z niepełnosprawnościami lub chorobami wpływającymi na ich wygląd;
  • podkreślać równość ze względu na płeć, wiek, wagę, czy kolor skóry.

Dla co trzeciego badanego ważne jest eksponowanie w treściach medialnych mniejszości narodowych, etnicznych, czy osób o innej niż heteroseksualna orientacji. Co ciekawe, bardziej otwarte na takie treści są kobiety niż mężczyźni.

Inkluzywność w reklamie i mediach. Badanie Mindshare Polska

– Dziś marketing inkluzywny, tj. włączający wszystkie grupy społeczne i mniejszości, powinien być standardem. Powinien być implementowany w strategie komunikacji i działania marek. Konsumenci doceniają autentyczność i działania pokazujące wartości, z jakimi firmy się utożsamiają –
dodaje Marta Kierszka, strategy senior executive w Mindshare Polska.

O badaniu
Badanie zrealizowano we wrześniu 2022 na ogólnopolskiej próbie internautów w wieku 18+. Była to próba reprezentatywna dla badanej populacji ze względu na płeć, wiek oraz wielkość miejscowości zamieszkania.

14 grudnia 2022

13 grudnia 2022