Streaming najbardziej inkluzywną formą nadawania programów na platformach medialnych według respondentów LGBTQ+ w badaniu Nielsena
  • 0
  • 1
2.08.2022

Streaming najbardziej inkluzywną formą nadawania programów na platformach medialnych według respondentów LGBTQ+ w badaniu Nielsena

Firma Nielsen opublikowała raport „W poszukiwaniu autentyczności: jak międzynarodowa społeczność LGBTQ+ postrzega media”. Wynika z niego, że respondenci społeczności uznają streaming za najbardziej inkluzywną formę nadawania dla ich grupy na tle innych platform medialnych. Średnio 69% wszystkich odbiorców LGBTQ+ twierdzi, że dostrzega wysiłki mające na celu poprawę inkluzywności w mediach. Jednak 27% uważa, że poziom inkluzywności się nie zmienił, a niewielki odsetek jest zdania, że uległ on ograniczeniu w ostatnich latach.

Osoby LGBTQ+ są średnio o 10% bardziej skłonne nazwać streaming najbardziej inkluzywną platformą medialną. Są też o 5% bardziej skłonne traktować media społecznościowe jako bardziej inkluzywne niż respondenci nieidentyfikujący się jako osoby LGBTQ+. Zgodnie z raportem społeczność oczekuje od sektora mediów i obsługujących go marek trafniejszych portretów osób LGBTQ+. Jaki jest ich zdaniem najlepszy sposób na poprawę inkluzywności? Unikanie stereotypów i oferowanie bardziej autentycznych oraz realistycznych obrazów osób LGBTQ+ w materiałach i reklamach.

W ciągu ostatnich 20 lat obecność osób LGBTQ+ w mediach znacznie wzrosła

Mimo to zdaniem badanych wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Według danych Gracenote Global Video Data zgodnie ze stanem na luty 2022 r. w tradycyjnych kanałach telewizyjnych i usługach streamingu dostępnych jest ponad 817 tys. tytułów filmów. Niewiele jednak ponad 1000 dotyczy problematyki LGBTQ+. Co więcej, liczba nowych tytułów z gatunku LGBTQ+ spadła z 50 w 2020 r. do 36 w 2021 r.

Raport podkreśla, że marki powinny uwzględniać kampanie poświęcone inkluzywności i różnorodności, koncentrujące się na społeczności LGBTQ+. Ponad jedna trzecia respondentów jest ogólnie zadowolona z kampanii ukierunkowanych na problematykę LGBTQ+. Ponad połowa respondentów LGBTQ+ w Stanach Zjednoczonych i Meksyku podała, że jest otwarta na markę kierującą bezpośredni przekaz do jej społeczności. To dwa kraje z dziewięciu, w których przeprowadzono ankietę.

Postrzeganie zmian w inkluzywności w mediach i reklamie przez osoby LGBTQ+

Różni się ono w zależności od orientacji seksualnej i kraju. Ogólny poziom inkluzywności poprawia się. Działania włączające koncentrują się jednak głównie na gejach i lesbijkach. Przez to wiele grup jest zdecydowanie niedostatecznie reprezentowanych. Na przykład 80% transpłciowych mężczyzn i 69% osób biseksualnych i panseksualnych uważa, że reklamy są zdecydowanie nieinkluzywne. Około 6% respondentów LGBTQ+ w Kanadzie i 5% w Brazylii uważa, że inkluzywność w mediach uległa ograniczeniu w ciągu ostatnich dwóch lat.

Na całym świecie społeczność LGBTQ+ nadal mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Globalny rynek mediów może mieć wkład w ułatwianie pozytywnej zmiany i prezentowanie trafniejszych portretów osób LGBTQ+ – mówi Sandra Sims-Williams, główna dyrektor ds. różnorodności w firmie Nielsen. – Z naszej ankiety wynika, że członkowie społeczności LGBTQ+ są gotowi do wyrażenia swoich potrzeb i dzielenia się doświadczeniami. Chodzi o to, aby reklamodawcy i wydawcy z sektora mediów mogli nawiązać z nimi dialog i tworzyć treści, które będą odbierane przez społeczność jako prawdziwe.

Treści stają się coraz bardziej ponadgraniczne. W związku z tym globalna inkluzywność i trafne portrety osób ze społeczności LGBTQ+ mają kluczowe znaczenie i mogą wywrzeć trwały wpływ – dodaje Sarah Kate Ellis, prezes i dyrektor generalna firmy GLAAD. – Raport nie tylko pokazuje, jak sektor mediów może wejść dialog z odbiorcami LGBTQ+ w dziewięciu krajach. Stanowi też wyraźną zachętę do:

  • tworzenia bardziej zniuansowanych globalnych narracji;
  • stwarzania przestrzeni dla większej różnorodności wśród utalentowanych osób LGBTQ+ zarówno na ekranie, jak i poza nim.

Raport został opracowany przez firmę Dynata. Jego podstawą jest ankieta z udziałem blisko 5500 osób ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Włoch, Niemiec, Francji, Brazylii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w 2021 r. i w pierwszym kwartale 2022 r.

  • 1
Streaming najbardziej inkluzywną formą nadawania programów

Streaming najbardziej inkluzywną formą nadawania według respondentów LGBT+ w badaniu Nielsena

 

2 sierpnia 2022