Coraz więcej reklam z osobami w wieku 50+. Badanie biura reklamy TVP
  • 0
  • 5
2.07.2020

Coraz więcej reklam z osobami w wieku 50+. Badanie biura reklamy TVP

W Polsce rośnie odsetek reklam z udziałem osób w wieku 50 lat i więcej. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez biuro reklamy TVP, w 2020 r. osoby z pokolenia silver występowały w co piątej reklamie emitowanej w telewizji. Regularnie spada też odsetek reklam, w których osoby starsze przedstawiane są w sposób stereotypowy, w kontekście babci, dziadka lub osoby chorej.

W spotach z 2020 r. w 69 proc. przypadków występował aktor. Pozostałe filmy reklamowe są przede wszystkim animacjami lub planszami oraz filmami promocyjnymi bez udziału aktora. Dalsza analiza odnosi się wyłącznie do spotów z udziałem aktorów.

Z roku na rok rośnie liczba reklam, w których występują aktorzy w wieku 50+. W bieżącym roku co piąta reklama (21 proc.), w której występują aktorzy, przedstawia osoby w wieku 50+. Oznacza to dwukrotny wzrost na przestrzeni trzech lat. Ciągle jednak najpopularniejsze w reklamie są dorosłe kobiety (76 proc.), nieco mniej dorośli mężczyźni (71 proc.). Osoby w wieku 50+ nadal występują w reklamie rzadziej niż młodzież i dzieci (21 proc. vs. 34 proc.).

Osoby występujące w reklamach
Coraz więcej reklam z osobami w wieku 50+
Źródło: Badanie spotów 2017–2020, biuro reklamy TVP

Wraz ze wzrostem odsetka reklam, w których obecny jest aktor 50+, zmniejsza się liczba reklam, w których osoby starsze prezentowane są w sposób stereotypowy. Najczęstszą przypisywaną rolą społeczną jest bycie dziadkiem lub babcią. Odsetek takich reklam spadł nieznacznie, z 24 do 21 proc. Znacznie silniej zarysowuje się spadkowa tendencja prezentowania osób 50+ jako osób chorych. Jeszcze 3 lata temu takich reklam było 15 proc., w 2020 r. – 10 proc. Oznacza to, że odsetek reklam traktujących osoby w wieku 50+ w sposób stereotypowy zmalała na przestrzeni trzech lat z 39 proc. do 31 proc.

Kontekst, w jakim pojawia się osoba 50+
Coraz więcej reklam z osobami w wieku 50+
Źródło: Badanie spotów 2017–2020, biuro reklamy TVP

Odsetek reklam z udziałem aktorów
Coraz więcej reklam z osobami w wieku 50+
Źródło: Badanie spotów 2017–2020, biuro reklamy TVP

Z wizerunków osób w wieku 50+ w reklamie najczęściej korzystają fundacje i instytucje organizujące kampanie społeczne. Często też występują one w reklamach banków, firm ubezpieczeniowych, a także w reklamach propagujących kulturę i rozrywkę. Sukcesywnie rośnie też odsetek osób 50+ występujących w reklamach telekomów.

Udział reklam z osobami 50+ według kategorii produktów
Coraz więcej reklam z osobami w wieku 50+
Źródło: Badanie spotów 2017–2020, biuro reklamy TVP

Kwestia obecności osób 50+ w reklamach nie jest wyłącznie zagadnieniem statystycznym czy lokalnym. Z podobnym zagadnieniem borykały się rozwinięte rynki reklamowe, w tym m.in. USA czy Japonii. Osoby dojrzałe, starsze i seniorzy przez lata pojawiali się niezwykle rzadko w reklamie. W wielu kategoriach produktowych ukute było przekonanie, że seniorzy nie są w stanie skutecznie budować pozytywnego wizerunku czy generować wzrostów sprzedaży.

Od dwóch lat w Polsce widzimy większe zainteresowanie reklamodawców segmentem 50+, które ma bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby reklam z ich udziałem. Jednocześnie wyraźnie rysuje się trend coraz ciekawszego ich angażowania w kampaniach reklamowych oraz odchodzenia od wykorzystywania ich w sposób stereotypowy – komentuje Wojciech Kowalczyk z biura reklamy TVP, autor badania.

O badaniu
Badanie kreacji reklamowych prowadzone jest przez biuro reklamy TVP od 2017 r. W ramach projektu przeanalizowano ponad 20 tys. filmów reklamowych (5 tys. kreacji rocznie) emitowanych we wszystkich stacjach telewizyjnych w Polsce. Badanie inspirowane jest autorskim projektem domu mediowego Wavemaker. Dostęp do filmów reklamowych oraz klasyfikacja sektorów: Nielsen.

  • 1
Coraz więcej reklam z osobami w wieku 50+

W TVP można zobaczyć coraz więcej reklam z osobami w wieku 50+

2 lipca 2020