TikTok powołuje Europejską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa
 • 0
 • 1
2.03.2021

TikTok powołuje Europejską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa

TikTok kontynuuje działania w zakresie zwiększania bezpieczeństwa użytkowników, powołując Europejską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa. Zadaniem rady złożonej z liderów opinii oraz ekspertów reprezentujących różne sektory będzie opiniowanie i doradzanie w zakresie polityki i praktyk moderacji treści. Także pomoc w kształtowaniu regionalnych i globalnych wytycznych odpowiadających na obecne i przyszłe wyzwania platformy.

Europejską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa tworzą liderzy środowisk akademickich i organizacji pozarządowych z całej Europy. Każdy z nich ma wnosić inne spojrzenie na wyzwania stojące przed TikTokiem. W przyszłości do wspólnej dyskusji na temat bezpieczeństwa firma zamierza również zaprosić wybranych twórców platformy.

Członkowie Europejskiej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa to:

 • Alex Holmes – zastępca dyrektora generalnego brytyjskiej organizacji non profit The Diana Award i założycielka programu wzajemnego wsparcia Anti-Bullying Ambassadors,
 • Ethel Quayle – profesor sądowej psychologii klinicznej w School of Health in Social Science na Uniwersytecie w Edynburgu i dyrektor COPINE,
 • Ian Power – dyrektor generalny irlandzkiej organizacji non profit Community Creations,
 • Judy Korn – prezes niemieckiej organizacji Violence Prevention Network,
 • Justine Atlan – dyrektor generalny e-Enfance, francuskiej organizacji pozarządowej zajmującej się bezpieczeństwem młodych ludzi w Sieci,
 • Kristine Evertz – menedżer w holenderskiej organizacji non profit Blijf Groep,
 • Robin Sclafani – dyrektor w CEJI,
 • Satu Raappana – kierownik ds. internetowych usług rozwiązywania kryzysów w Fińskim Stowarzyszeniu na rzecz Zdrowia Psychicznego,
 • Seyi Akiwowo – założyciel i prezes nowo powstałej organizacji charytatywnej Glitch.
 • 1
TikTok powołuje Europejską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa

TikTok powołuje Europejską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa

2 marca 2021