Polska Agencja Kosmiczna ma nowe logo
  • 1
  • 1
2.03.2021

Polska Agencja Kosmiczna ma nowe logo

1 marca Polska Agencja Kosmiczna POLSA zmieniła identyfikację wizualną. Ma być to znak kolejnych zachodzących zmian oraz wyzwań, jakie stoją przed agencją w najbliższych latach.

Nowa identyfikacja wizualna ma służyć budowaniu wizerunku Polskiej Agencji Kosmicznej jako integratora łączącego świat nauki, przemysłu i administracji państwowej.

Znak już w samej nazwie podkreśla akcent narodowy – tłumaczą przedstawiciele agencji. Ukazuje połączenie działań agencji z kosmosem poprzez skojarzenie z Układem Słonecznym. Ponadto lepiej ma prezentować się na różnych polach i różnych nośnikach.

Do tej pory Polska Agencja Kosmiczna posługiwała się znakiem przygotowanym przez prof. Mieczysława Wasilewskiego w 2016 r.

Nowy znak stworzyła agencja Kotbury, mająca ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów identyfikacji wizualnej.

  • 1
Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna z nowym logo

1 marca 2021