Stena Recycling nagrodzi firmy i studentów, którzy wprowadzają rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego
 • 0
 • 1
28.10.2020

Stena Recycling nagrodzi firmy i studentów, którzy wprowadzają rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego

Rusza 4. edycja konkursu Stena Recycling. Zostaną w nim nagrodzone firmy, a także studenci, którzy wprowadzają lub promują rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego.

SW Research przeprowadził badanie na zlecenie Stena Recycling – firmy odbierającej odpady. Wyniki wskazują, że coraz ważniejsze jest dla nas przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego. 65% respondentów oczekuje, że producenci będą wykorzystywać w produktach więcej materiałów pochodzących z recyklingu. Ponad połowa badanych uważa, że gospodarka obiegu zamkniętego może mieć bezpośredni pozytywny wpływ na nasze otoczenie.

Jako główne korzyści wynikające z realizacji założeń tej idei respondenci wskazywali lepszy stan środowiska (68%), czystsze powietrze (48%) i oszczędności finansowe związane z zakupem trwalszych produktów (29%). Co piąty ankietowany uważa, że kolejną korzyścią wdrożenia zasad GOZ będzie tworzenie nowych miejsc pracy. 37% badanych zadeklarowało, że zapłaci więcej za produkt wykonany z materiałów z recyklingu. 44% ankietowanych kupiłoby produkt droższy, pod warunkiem że w większym stopniu będzie nadawał się do przetworzenia.

Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego ma promować GOZ oraz firmy, które wprowadzają w życie dobre praktyki w tym zakresie lub prowadzą działania rozpowszechniające tę ideę. Firmy w Polsce coraz lepiej rozumieją, że zmiana modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny to wielomiliardowe oszczędności i ochrona środowiska. Dlatego częściej decydują się na inwestycje w rozwiązania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów poprzez racjonalne wykorzystanie surowców i wydłużenie cyklu ich życia.

Tendencja ta jest również widoczna w rosnącej z roku na rok liczbie zgłoszeń do konkursu i ich wysokiej wartości merytorycznej. W 3. edycji wzięło udział łącznie 25 podmiotów, natomiast studenci zgłosili 11 projektów. Wśród ubiegłorocznych zwycięzców znaleźli się m.in. Orange Polska, Carrefour Polska i Ergo Hestia.

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

 • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
 • dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
 • dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Zgłoszenia można przesyłać do 14 lutego 2021 r. przez formularz znajdujący się na stronie www.stenarecycling.pl. Zwycięzców poznamy wiosną 2021 r. Nagrodą dla przedsiębiorstw, oprócz promocji projektu, jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej, m.in. audytu środowiskowego, planu ekoedukacji, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych.

Zwycięzcy w kategorii studenckiej otrzymają laptopy oraz grant w wysokości do 10 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Przedsiębiorstwa i studenci oraz ich uczelnie zostaną także wyróżnieni certyfikatem dobrych praktyk.

 • 1
Stena Recycling

Konkurs firmy Stena Recycling

28 października 2020

 • 1
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
28.10.2020

„Twój brak sprzeciwu ratuje życie”. Kampania na temat transplantacji z udziałem Tomasza Kota i pacjenta po przeszczepie

31 października ruszy kampania promująca transplantację i donację narządów po śmierci. Jej pomysłodawcą i twórcą jest Marek Biskup, pierwszy pacjent, któremu młody zespół ze Śląskiego Centrum Chorób Serca odważył się przeszczepić płuca po dwóch tygodniach podłączenia pod sztuczne płuco natleniające krew poza organizmem. W kampanię zaangażował się też aktor Tomasz Kot.

27 października 2020