„Raport strategiczny Internet 2020/2021” IAB Polska
  • 0
  • 1
15.07.2021

„Raport strategiczny Internet 2020/2021” IAB Polska

2020 rok zakończył się dla rynku reklamy cyfrowej kolejnym wzrostem wartości oraz złamaniem magicznej granicy. Pierwszy raz w historii wydatki przekroczyły 5 mld zł.

„Raport strategiczny Internet 2020/2021” to 18. edycja publikacji IAB Polska badającej rynek reklamy online. To podsumowanie funkcjonowania rynku internetowego w Polsce, wydarzeń branży marketingu i najnowszych trendów. Zawarte w raporcie analizy dotyczą m.in.:

  • statystyk polskiego Internetu,
  • poszczególnych segmentów e-marketingu,
  • narzędzi marketingu online,
  • najnowszych wyników IAB Polska/PwC AdEx.

Dane dotyczące polskiego rynku zostały wzbogacone o perspektywę europejską i globalną. Omówiono także perspektywy rozwojowe, spodziewane trendy, wyzwania i szanse. W końcowej części raportu znajduje się opis działań IAB Polska.

Rok 2020 upłynął pod znakiem niepewności i redefinicji działalności w wielu branżach. W obliczu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 firmy musiały w błyskawicznym tempie adaptować się do nowej rzeczywistości. Zjawiska takie jak zdalna praca i nauka, ograniczenie kontaktów fizycznych między ludźmi oraz przeniesienie części sprzedaży produktów i usług do Sieci przełożyły się na największy od czterech lat wzrost odsetka gospodarstw domowych z dostępem do Internetu. Wyniósł on 90,4 proc. wobec 86,7 proc. rok wcześniej.

Naturalnym beneficjentem ograniczeń związanych z pandemią stał się rynek e-commerce. Liczba osób deklarujących dokonanie zakupów online według Gemiusa wzrosła rok do roku o 11 p.p. – do 73 proc.

Wzmożona aktywność użytkowników w Sieci w pierwszych miesiącach pandemii nie przełożyła się jednak na wzrost wydatków reklamowych w Internecie. Firmy, które przed pandemią nie były obecne w digitalu, musiały szybko przejść z działań tradycyjnych na cyfrowe. Jednak blokady nałożone na poszczególne branże oraz niepewność i nieprzewidywalność, szczególnie w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r., spowodowały pierwszy w historii badania IAB Polska/PwC AdEx, 4-procentowy spadek wydatków na reklamę online ogółem w pierwszym półroczu 2020 r. Negatywny trend odwrócił się dopiero w trzecim i czwartym kwartale, co finalnie zaowocowało 5-procentowym wzrostem rok do roku – komentuje Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

W drugiej połowie 2020 r. reklamodawcy skupili się na najbardziej mierzalnych oraz efektywnych działaniach, zwiększając wydatki na SEM (13 proc. wzrostu) oraz programmatic (20 proc. wzrostu). Największy zaś wzrost odnotował kanał mobile (21 proc. wzrostu). Zwiększyło się również zainteresowanie działaniami content marketingowymi, mającymi szczególnie duże znaczenie w komunikacji z konsumentami w trudnym okresie. Efektem było 7 proc. wzrostu tej kategorii.

Rok 2021 niesie ze sobą nie mniej pytań i niepewności. Z jednej strony można zauważyć, że podmioty stanowiące poszczególne elementy ekosystemu reklamy online podchodzą do sytuacji pandemicznej z dużo większym spokojem. Z drugiej jednak kolejne miesiące ograniczeń i nieprzewidywalność rozwoju sytuacji gospodarczej nie pozwalają na w pełni wiarygodne prognozy. Na pewno wyniki badania IAB/PwC AdEx za 2020 r., wskazujące na wzrost wydatków na reklamę online, co jest ewenementem na tle innych kanałów, pozwalają mieć nadzieję na dalsze umacnianie się pozycji reklamy cyfrowej w Polsce – dodaje Włodzimierz Schmidt.

Rozważając optymistyczny scenariusz dalszego rozwoju reklamy cyfrowej, należy wziąć pod uwagę, że pandemia spowodowała gwałtowne przyspieszenie cyfryzacji. Korzystanie z usług cyfrowych zwiększyło się w skali dotychczas niespotykanej. Jeśli jednocześnie sytuacja pandemiczna pozwoli na ożywienie ekonomiczne i wzrośnie aktywność zamrożonych dotychczas segmentów – czy to produktów i usług (np. nieruchomości, podróże i turystyka, gastronomia), czy kanałów komunikacji (reklama wizerunkowa, ogłoszenia online) – wartość rynku reklamy cyfrowej w Polsce może sięgnąć w 2021 r. prawie 6 mld zł.

Więcej o trendach i zjawiskach rynkowych można przeczytać w najnowszym „Raporcie strategicznym Internet 2020/2021 IAB Polska”. Dostępny jest on na stronie www.raportstrategiczny.iab.org.pl.

  • 1
raport strategiczny Internet 2020/2021

„Raport strategiczny Internet 2020/2021” IAB Polska

14 lipca 2021