Raport „PR to nie propaganda”, czyli Związek Firm Public Relations na straży wizerunku branży PR i etosu pracy PR-owców
  • 0
  • 5
22.11.2021

Raport „PR to nie propaganda”, czyli Związek Firm Public Relations na straży wizerunku branży PR i etosu pracy PR-owców

Związek Firm Public Relations po raz kolejny zabiera głos w sprawie wizerunku branży PR. Wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów, firmą analityczno-badawczą Zymetria, a także przedstawicielami agencji członkowskich ZFPR przygotował raport. Pokazuje w nim, na czym polega istota PR-u, a czym na pewno on nie jest, choć często określenia takie jak „czarny PR” czy „polityczna zagrywka PR-owa” pojawiają się w dyskursie społecznym.

85% przedstawicieli branży w anonimowej ankiecie ZFPR wskazało, że nigdy nie wstydziło się przyznać, że zajmuje się PR-em. 81% poleciłoby pracę w branży PR osobom rozpoczynającym karierę zawodową. Jednak ponad połowa ankietowanych spotkała się z uznaniem zawodu PR-owca za nieetyczny, polegający na niegodnych praktykach komunikacyjnych, takich jak propaganda, manipulacja, oszustwo. Ponadto 83% osób, które wypełniły kwestionariusz, musiało tłumaczyć rodzinie czy znajomym, na czym w gruncie rzeczy polega ich praca.

Jak wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów, w okresie od września 2020 r. do sierpnia 2021 w prasie drukowanej oraz Internecie (w tym na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTube) pojawiło się 9089 publikacji, w których pojawia się fraza „czarny PR” – zazwyczaj jako synonim dyskredytacji, manipulacji, propagandy czy dezinformacji.

Jak natomiast pokazuje badanie Zymetrii, 84% badanych określiło swoje skojarzenia z branżą jako „zdecydowanie pozytywne” lub „raczej pozytywne”. Większość respondentów (59%) wskazała również, że ich zdaniem wizerunek społeczny public relations w Polsce jest dobry lub bardzo dobry. 77% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że działania z obszaru public relations odgrywają ważną rolę w procesie komunikacji społecznej.

To tylko niektóre z wniosków z raportu „PR to nie propaganda”. Raport podzielony został na cztery obszary. Każdy jest równie ważny, pozwala bowiem zrozumieć istotę problemu, przed którym PR-owcy stają każdego dnia, walcząc o dobre imię swojego zawodu.

PR to zawód, który był, jest i będzie związany z niesieniem dobrej reputacji. PR to relacje. PR to budowa wizerunku. PR to uczciwość i etyka, za którą stoją tysiące ludzi pracujących w branży – zarówno w wielkich i mniejszych agencjach, w korporacjach, firmach, jednoosobowych działalnościach gospodarczych czy też organizacjach non-profit oraz instytucjach.

Możemy głośno powiedzieć, że jesteśmy rzetelnymi ludźmi wykonującymi etycznie swoje zadania. Dlatego nasza branża musi stanąć na straży i powiedzieć bardzo głośno „nie” złemu wizerunkowi budowanemu przez osoby z zewnątrz. Musimy głośno powiedzieć „nie” stwierdzeniom „zagrywka PR-owa”, „czarny PR”, „to tylko robota PR-owców”. Zachęcam wszystkich do wspólnego budowania etosu zawodu PR-owca – powiedziała Katarzyna Życińska, wiceprezes zarządu Związku Firm Public Relations oraz prezes agencji 38 Content Communication.

PR-owcy o public relations
O doświadczenia w kontekście nadużywania określenia PR oraz o sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem ZFPR zapytał przedstawicieli branży, czyli pracowników agencji związkowych*. 65% ankietowanych bardzo często lub często spotyka się wykorzystywaniem terminu public relations do nazywania nieetycznych i niegodnych praktyk komunikacyjnych, takich jak manipulacja, dezinformacja, propaganda, oszustwo czy kłamstwo. Nieco ponad połowa uczestników badania usłyszała taką opinię na temat swojego zawodu z ust najbliższych sobie osób. Blisko 84% osób musiała tłumaczyć się bliskim z bycia PR-owcem i wyjaśniać, na czym polega ich praca.

Wielu badanych (33,7%) przyznało, że na co dzień krzywdzące komentarze pod adresem branży puszcza mimo uszu. Spośród tych, którzy podejmują w takich sytuacjach działanie, 74,2% potwierdziło, że ich reakcja ogranicza się do dyskusji z kolegami i koleżankami z pracy lub do umieszczania komentarzy na portalach społecznościowych.

85,6% ankietowanych często lub bardzo często spotyka się z przykładami pracy profesjonalistów PR, które zasługują na uznanie i podziw. Ponad 66% osób promuje dobre praktyki. Większość ankietowanych (blisko 70%) zna treść Kodeksu dobrych praktyk Związku Firm Public Relations oraz Kodeksu etyki PR i wierzy, że wbrew stereotypowym opiniom istnieje etos pracy PR-owca.

Media o public relations
Na potrzeby raportu „PR to nie propaganda” analizę przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów. Wynika z niej, że w okresie od września 2020 do sierpnia 2021 r. w prasie drukowanej oraz Internecie (w tym na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTubie) pojawiło się 9089 publikacji, w których fraza „czarny PR” występuje zazwyczaj jako synonim dyskredytacji, manipulacji, propagandy czy dezinformacji.

Dla pracowników branży PR to bardzo krzywdzące, gdyż w swojej pracy nie zajmują się szerzeniem dezinformacji, hejtu i fake newsów, jakie kojarzone są z tzw. czarnym PR-em. Należy więc otwarcie powiedzieć, że „czarny PR” nie jest niewinnym związkiem frazeologicznym, który na swój sposób wzbogaca polszczyznę. To termin utrwalający krzywdzące stereotypy, czyli fałszywe i nieuzasadnione przekonania stygmatyzujące tych, którzy związali swoje życie zawodowe z branżą public relations. Dlatego Związek Firm Public Relations postanowił z tym walczyć.

Społeczeństwo o public relations
Wbrew medialnym stereotypom i doświadczeniu samych PR-owców okazuje się, że w oczach społeczeństwa branża public relations nie ma jednoznacznie negatywnego wizerunku. Wskazują na to badania przeprowadzone w październiku 2021 r. we współpracy z firmą analityczno-badawczą Zymetria**.

84% ankietowanych podkreśla, że ma pozytywne skojarzenia z branżą PR. Większość respondentów (59%) wskazało również, że ich zdaniem wizerunek społeczny public relations w Polsce jest dobry lub bardzo dobry. Zapytani o swoje pierwsze skojarzenia z branżą, respondenci najczęściej wskazywali następujące hasła: „reklama”, „wizerunek”, „marketing”, „relacje”, „publiczność”. Poproszeni o scharakteryzowanie osób zajmujących się public relations, najczęściej wskazywali cechy takie jak „otwartość na ludzi”, „ambitność” czy „pracowitość”.

Znacznie rzadziej opisywano PR-owców jako osoby „nieetyczne”, „nieuczciwe” czy „bez zasad moralnych”. Co ciekawe, negatywne skojarzenia są domeną mężczyzn, którzy częściej niż kobiety nieprzychylnie odnosili się do przedstawicieli PR-u.

77% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że działania z obszaru public relations odgrywają ważną rolę w procesie komunikacji społecznej. 65% badanych nie miałoby nic przeciwko temu, aby ich dziecko podjęło pracę w branży PR.

Z pełną wersją raportu można zapoznać się na stronie www.zfpr.pl.

* Badanie zrealizowane we wrześniu 2021 r. przez Związek Firm Public Relations na grupie 187 pracowników agencji członkowskich ZFPR

** Badanie ilościowe CAWI zrealizowane na grupie 850 zamieszkałych w Polsce osób w wieku 18–65 lat. Próba reprezentatywna, odzwierciedlająca strukturę populacji pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia

  • 5
Powstał raport „PR to nie propaganda”

Powstał raport „PR to nie propaganda”

Powstał raport „PR to nie propaganda”
Powstał raport „PR to nie propaganda”
Powstał raport „PR to nie propaganda”
Powstał raport „PR to nie propaganda”

22 listopada 2021