Wyniki badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych w branży PR 2021
 • 0
 • 1
17.06.2021

Wyniki badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych w branży PR 2021

Związek Firm Public Relations ogłosił wyniki badania wynagrodzeń i stawek godzinowych za usługi konsultantów w firmach z sektora PR. W tegorocznej edycji badania wynagrodzeń udział wzięło 26 agencji public relations zrzeszonych w ZFPR.

Informacje prezentowane w raporcie zawierają opracowane statystycznie dane uzyskane metodą kwestionariuszową, które zostały zweryfikowane przez zespół analityków z Willis Towers Watson Polska.

Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach poszczególnych stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z opracowanym rynkowym profilem wzorcowym, a tym samym na trafne porównanie stanowisk pomiędzy uczestnikami.

W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży public relations.

STANOWISKO

OPIS STANOWISKA

WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE BRUTTO (MEDIANA) PLN/miesięcznie

CEO / Prezes

Najwyższe rangą stanowisko w organizacji o charakterze wykonawczym i strategicznym, członek zarządu, często (współ)właściciel, komandytariusz. Odpowiada za projektowanie i realizację strategii organizacji oraz celów biznesowych. Raportowana wartość wynagrodzenia całkowitego obejmuje wynagrodzenie za zarządzanie firmą, uzyskanego w pełnym ostatnim roku finansowym przez osobę zajmująca to stanowisko bez uwzględnienia przychodów z tytułu ew. dywidend i wzrostu wartości firmy w przypadku CEO zarządzających firmami stanowiącymi ich (współ)własność.

29 4161

Partner / Executive /

Wielofunkcyjny Członek Zarządu

Stanowisko w pierwszej linii zarządzania, często członek zarządu, partner, razem z prezesem i ew. innymi executives odpowiada za projektowanie i realizację strategii firmy. Odpowiada typowo za więcej niż jeden dział/unit.

26 000*2

Managing Director

Najwyższe rangą stanowisko wykonawcze, koncentrujące się na zarządzaniu operacyjnym w firmie, gdzie typowo jest jeszcze powyżej tego stanowiska prezes/(współ)właściciel. Zarządza całym zespołem firmy i odpowiada za wyniki finansowe organizacji.

18 875*

Unit Director

Zarządza samodzielną strukturą (dział/departament), podlega dyrektorowi zarządzającemu/prezesowi; zespoły projektowe lub stałe z menedżerami i specjalistami, 7+ lat doświadczenia w branży, nadzór nad realizacją projektów przez dział/departament. Doradza klientom i zatwierdza strategie PR w projektach, określa strategię rozwoju współpracy z klientami oraz zarządza relacjami z wybranymi kluczowymi klientami. Całościowa obsługa największych szans nowobiznesowych, współudział w kształtowaniu strategii i budowaniu przewag konkurencyjnych.

14 903

Account Director (Group Account Manager)

Kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 6+ lat doświadczenia w branży, planowanie strategiczne i programów PR. W dużych organizacjach może odpowiadać za część portfela klientów, gdzie w ramach swojego segmentu podlega unit directorowi, w małych – bezpośrednio dyrektorowi generalnemu. Całościowa sprzedaż ważnych nowych szans sprzedażowych. Może wnosić wkład w kształtowanie strategii i budowanie przewag konkurencyjnych dla całej firmy albo jej macierzystej części.

11 662

Senior Account Manager (Senior Consultant)

Buduje i typowo kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 5+ lat doświadczenia w branży, planowanie strategiczne i programów PR, całościowy nadzór nad procesem obsługi wybranych klientów. Samodzielnie pozyskuje nowych klientów, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy i może koordynować rozwój know-how firmy w określonym obszarze oraz wnosić wkład w kształtowanie strategii firmy.

9296

Account Manager (Consultant)

Buduje i kieruje zespołami projektowymi lub pracuje samodzielnie, 4+ lat doświadczenia w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii. Utrzymuje stały kontakt z klientami, może odpowiadać za wybranych klientów, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ogólnym nadzorem. Posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze.

8000

Junior Account Manager

Buduje i kieruje niewielkimi zespołami projektowymi pod nadzorem directora lub pracuje samodzielnie, 3+ lat doświadczenia w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii. Utrzymuje stały kontakt z klientami, zarządza relacjami pod nadzorem, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ścisłym nadzorem. Posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze.

6882

Senior Account Executive (Junior Consultant)

Pracuje samodzielnie, 2+ lat doświadczenia w branży, współuczestniczy w planowaniu programów z managerem oraz złożonych zadań standardowych. Zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, pomaga w przygotowaniu ofert, może uczestniczyć w związanych z rozwojem know-how firmy.

6228

Account Executive

Pracuje samodzielnie lub pod nadzorem managera, 1+ lat doświadczenia w branży, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem. Może pomagać w przygotowaniu ofert, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.

5100

Junior Account Executive

Pracuje pod nadzorem: poziom wejściowy, zwykle po stażu, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem. Typowo nie jest zaangażowany w proces sprzedaży albo zapewnia wsparcie techniczne, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.

4040

Assistant

Pracuje pod nadzorem, typowo po stażu, wspiera inne osoby z zespołu, sporadycznie ma kontakt z klientem lub nie ma wcale. Brak odpowiedzialności za sprzedaż, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji.

3225*3

Badanie obejmowało również określenie wartości stawek cennikowych, a więc stawek pokrywających wszystkie koszty związane z realizacją projektu oraz zawierające marżę, które są prezentowane klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu.

W tabeli poniżej zaprezentowano mediany wartości  stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk wyrażone w zł (netto).

NAZWA STANOWISKA

STAWKA GODZINOWA PLN

(MEDIANA)

CEO / Prezes

750

Partner/Executive/Wielofunkcyjny Członek Zarządu

650

Managing Director

545

Unit Director

400

Account Director (Group Account Manager)

390

Senior Account Manager (Senior Consultant )

325

Account Manager (Consultant )

250

Junior Account Manager

210

Senior Account Executive (Junior Consultant)

180

Account Executive

149

Junior Account Executive

115

Assistant

100

Definicje:

 • Wynagrodzenie całkowite (TR) – suma rocznej płacy zasadniczej brutto i wartości wynagrodzeń  zmiennych należnych w całym roku kalendarzowym 2020 podawana w celu oszacowania całkowitego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi, obejmującego zarówno płacę gwarantowaną, jak i zmienną. Wartość roczna TR podzielona przez 12 stanowi miesięczne wynagrodzenie całkowite (MTR). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę, czyli obejmuje kwotę pieniężną netto przekazaną pracownikowi oraz pobrany PIT i tzw. ZUS pracownika.
 • Mediana – wskazuje konkretną daną uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem (i zajmujących analizowane stanowisko) otrzymuje płacę wyższą, jak i niższą od tej wybranej.

1 Ze względu na specyfikę stanowiska prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w złotych dla wszystkich typów umów łącznie, tj. umów o pracę, cywilnoprawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.
2* Ze względu na specyfikę stanowiska prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w złotych dla wszystkich typów umów łącznie, tj. umów o pracę, cywilnoprawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.
3* Ze względu na specyfikę stanowiska prezentowane jest miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w złotych dla wszystkich typów umów łącznie, tj. umów o pracę, cywilnoprawnych oraz B2B. Przy fakturach nie uwzględniono VAT.

 • 1
wyniki badania wynagrodzeń

Wyniki badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych w branży PR 2021

17 czerwca 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
17.06.2021

Lidl Polska rezygnuje z czarnego plastiku

Lidl Polska podejmuje działania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym. W ramach strategii „REset Plastic” firma zamierza do końca 2025 r. osiągnąć cel stosowania w opakowaniach marek własnych około 20% plastiku pochodzącego z recyklingu. Ponadto Lidl postawił sobie za cel wyeliminowanie czarnego plastiku z opakowań marek własnych do końca 2021 r., a tym samym znaczne zwiększenie możliwości recyklingu opakowań.

16 czerwca 2021

 • 1
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
16.06.2021 Aktualizacja:

Męskie Granie w nowej formule, z limitem biletów dla niezaszczepionych i płatnością wyłącznie Blikiem

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią powraca trasa koncertowa Męskie Granie. W tym roku ze względu na ograniczenia pandemiczne muzycy zagrają w czterech miastach, a koncerty odbędą się zarówno w piątki, jak i soboty. Przedsprzedaż biletów została zaplanowana na 21 czerwca, a premiera tegorocznego singla na 30 czerwca. Pula biletów dla niezaszczepionych osób jest ograniczona.

 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
16.06.2021

Ronaldo odsunął coca-colę, Pogba – heinekena. Piłkarze demonstrują niechęć wobec produktów na konferencjach prasowych

15 czerwca, przed meczem Portugalii z Węgrami w trwających rozgrywkach UEFA Euro 2020, odbyła się konferencja prasowa. Cristiano Ronaldo, kapitan portugalskiej drużyny, odstawił z widocznego miejsca na stole dwie znajdujące się tam butelki coca-coli. Ustawił w to miejsce wodę mineralną, zachęcając: „Pijcie wodę!”. Gdy na konferencji po meczu Francji z Niemcami pojawił się Paul Pogba, pod stolikiem wylądowała butelka piwa Heineken.