Jak media mówią o PR? Raport inicjatywy „PR. Bez komentarza”
  • 0
  • 3
7.02.2019

Jak media mówią o PR? Raport inicjatywy „PR. Bez komentarza”

PR jest pojęciem od lat zadomowionym w polskiej debacie publicznej. Jak pokazują badania koalicji środowiska public relations, najczęściej termin ten używany jest niezgodnie z definicją, która zakłada kształtowanie trwałych relacji pomiędzy organizacją a jej interesariuszami. W raporcie będącym częścią kampanii „PR. Bez komentarza” podsumowano przekazy medialne dotyczące PR z okresu od 1 maja do 31 października 2018 r.

Z raportu „Cała prawda o PR” wynika, że najczęściej używanym wyrażeniem związanym z public relations jest określenie „czarny PR”. Sformułowanie to pojawiło się w analizowanym okresie ponad 800 razy. Stanowi to 65% wyrażeń, jakie pojawiały się w badanych materiałach.

Niestety obraz public relations w mediach rysuje się zdecydowanie negatywnie. Większość sformułowań ma charakter stygmatyzujący. PR uznawany jest za cwaniacką manipulację opinią publiczną, w myśl maksymy „ciemny lud to kupi”. Odmawia się PR-owi profesjonalnego podejścia do zarządzania komunikacją i budowania relacji, a sprowadza do narzędzia propagandy i sztucznego wywoływania dobrego wrażenia.

Nasze wcześniejsze badania przeprowadzone w ramach koalicji „PR. Bez komentarza” również wyraźnie wskazywały, że termin PR pełni rolę zapychacza. Niesłusznie zastępuje się nim takie pojęcia jak propaganda, wizerunek, promocja, rozgłos, manipulacja czy wręcz kłamstwo. W tym kontekście PR-owy zdecydowanie nie oznacza pozytywny, i taki obraz dociera przez media do społeczeństwa – mówi dr Łukasz Przybysz z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponad 50% przeanalizowanych wzmianek dotyczyło działań PR w kontekście uprawiania polityki. Ich wydźwięk jest spolaryzowany. Połowa materiałów ma charakter pozytywny, a połowa negatywny.

Jeśli chodzi o pojęcie PR odnoszące się do zawodu, pracy czy branży, wydźwięk jest w większości materiałów neutralny.

Przez większość miesięcy badanego półrocza liczba wzmianek mogących mieć negatywny wpływ na odbiór PR przekraczała liczbę wzmianek pozytywnych i neutralnych. Ten trend został przełamany dopiero w okresie przedwyborczym (wrzesień – październik), kiedy o public relations w związku z działaniami w kampaniach wyborczych mówiło się więcej.

We wrześniu liczba materiałów neutralnych po raz pierwszy przewyższyła liczbę negatywnych. Z tego względu można przypuszczać, że paradoksalnie okres przedwyborczy wpłynął na zwiększenie liczby wzmianek neutralnych oraz ograniczenie liczby wzmianek negatywnych.

O badaniu
Raport „Cała prawda o PR, czyli jak o PR mówią media” jest elementem inicjatywy „PR. Bez komentarza”. Ma ona stanowić odpowiedź środowiska public relations na powszechne zjawisko nadużywania terminu public relations i skrótu PR do określania innych – zwłaszcza nieetycznych – technik komunikacji.

Koalicję na rzecz odbudowy reputacji public relations powołały:

  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Związek Firm Public Relations,
  • Instytut Monitorowania Mediów,
  • PRoto.pl.

7 lutego 2019