Poznań usunie billboardy z centrum? Jest projekt uchwały krajobrazowej
  • 0
  • 1
15.04.2019

Poznań usunie billboardy z centrum? Jest projekt uchwały krajobrazowej

Władze Poznania przedstawiły projekt uchwały krajobrazowej. Zakłada on usunięcie z centrum miasta billboardów o powierzchni 18 metrów kwadratowych.

Projekt uchwały krajobrazowej dla Poznania opracowany został na podstawie propozycji zapisów upublicznionych w listopadzie 2017 r. Były one efektem prac zespołu roboczego Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz ogólnomiejskiego zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej.

W swoich pracach zespoły te korzystały z:

  • obowiązujących dokumentów planistycznych,
  • podręczników dobrych praktyk,
  • wytycznych konserwatorskich,
  • regulacji funkcjonujących w innych miastach zachodnioeuropejskich.

Uzupełnieniem w pracy nad projektem były liczne inwentaryzacje, wizje w terenie, a także analizy przestrzenne.

Projekt uwzględnia:

  • część z 227 uwag otrzymanych w okresie od listopada 2017 r. do końca lutego 2018 r.,
  • część wniosków z 24 spotkań m.in. z firmami reklamowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, stowarzyszeniami, spółkami miejskimi,
  • konkluzje z Otwartego Forum Dyskusyjnego zorganizowanego w Concordii Design 22 listopada 2017 r.

Opracowane w 2017 r. propozycje zapisów do uchwały skonfrontowano również ze 141 wnioskami dotyczącymi szyldów, tablic i urządzeń reklamowych, jakie od stycznia do listopada 2018 r. wpłynęły do Wydziału Urbanistyki i Architektury. Uzupełniono je dodatkowymi inwentaryzacjami i wizjami w terenie w 2018 r.

Uwagi do projektu zgłaszać można do 30 czerwca 2019 r. pod adresem: krajobrazowa@um.poznan.pl. Z końcem 2019 r. po niezbędnych ustawowych uzgodnieniach ostateczny projekt uchwały skierowany zostanie do Rady Miasta Poznania.

Ponadto 25 kwietnia o godzinie 17:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Z projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, czyli tzw. uchwały krajobrazowej, można zapoznać się na stronie www.poznan.pl.

  • 1

:)

1 miesiąc temu

Ciekawe, ile te wszystkie prace kosztowały? Prawdopodobnie więcej, niż wartość wszystkich bilbordów razem wziętych. Ale w końcu kogo to obchodzi? Pieniądze są do wydania, to je trzeba wydać... Zresztą to pieniądze niczyje...

14 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019