Espresso: marketing polityczny i miejsc

24 lutego 2020

  • 0
  • 12
  • 0
  • 0
  • 1
24.02.2020

Związek Miast Polskich z kampanią w roku 30-lecia samorządu terytorialnego

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – to hasło kampanii wizerunkowej Związku Miast Polskich. Działania podkreślają znaczenie współpracy środowiska samorządowego, mają wzmacniać poczucie wspólnotowości i wskazywać, że członkostwo w związku przynosi korzyści płynące ze współdziałania pomiędzy miastami. To szczególnie ważne w roku, w którym obchodzimy 30-lecie samorządu terytorialnego.

20 lutego 2020

18 lutego 2020

13 lutego 2020

6 lutego 2020

4 lutego 2020

24 stycznia 2020

22 stycznia 2020

15 stycznia 2020

Poprzednie