Łódź ratunkowa dla Krakowa

Może nie jest to dyplomatyczne, ale będę z panem zupełnie szczera. Celowo wprowadziliśmy na początku w zapisach ogromne obostrzenia. Gdy pierwsza koncepcja uchwały została rozdana zainteresowanym, rozpętała się burza.

O uchwale krajobrazowej i reklamie zewnętrznej rozmawiamy z Elżbietą Koterbą, wiceprezydent ds. rozwoju Miasta Krakowa

Elżbieta Koterba

II zastępca prezydenta ds. rozwoju Miasta Krakowa. Architekt i urbanista. Jest autorką wielu zrealizowanych projektów zespołów zabudowy mieszkalno-usługowej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sakralnych, centrów usług komercyjnych oraz projektów nagrodzonych w konkursach architektonicznych w kraju i za granicą. Autorka i współautorka licznych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast i gmin, np. Krakowa, Tarnowa, Zamościa, w tym wyróżnionych dwukrotnie ministerialnymi pierwszymi nagrodami za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego. Ma doświadczenie zawodowe wynikające z łączenia działalności architekta i urbanisty z zarządzaniem – w latach 2001–2010 pełniła funkcję prezesa zarządu Biura Rozwoju Krakowa SA. Autorka wielu artykułów i referatów. Główny projektant „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” uchwalonego przez RMK w lipcu 2014 r.

Łódź ratunkowa dla Krakowa
Jacek SzlakJacek Szlak

Porównywałem sobie projekty uchwał krajobrazowych – ten z 2016 roku i obecny, z 2017. Różnią się bardzo wyraźnie. Widać, że ten pierwszy miał mocno wstępny charakter.

Elżbieta KoterbaElżbieta Koterba

Koncepcja projektu uchwały z 2016 roku została poddana konsultacjom. W ich wyniku został on doprecyzowany, a ustalenia skrócone tak, aby zapewnić jak największą przejrzystość dokumentu. Im dłużej nad nim pracujemy, tym lepszy jest efekt.

Zachęcamy do lektury
tego interesującego wywiadu!

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do niego oraz

4915 innych artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja