„Odpowiedzialny e-commerce 2022” – raport e-Izby. Polki i Polacy chcą kupować odpowiedzialnie w internecie
  • 0
  • 1
28.10.2022

„Odpowiedzialny e-commerce 2022” – raport e-Izby. Polki i Polacy chcą kupować odpowiedzialnie w internecie

Czym jest odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój, wie niewielka część z nas. Ale na pewno wiemy, czego oczekiwać od e-commerce pod względem odpowiedzialnej sprzedaży, zrównoważonego rozwoju i etyki w biznesie. To wnioski z raportu „Odpowiedzialny e-commerce 2022”, opracowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.

Dla 67% kupujących w sieci ważne jest to, czy sklep internetowy jest firmą odpowiedzialną społecznie i czy rozwija się w sposób zrównoważony dla otoczenia/środowiska. Dla najważniejszej grupy e-konsumentów ma to jeszcze większe znaczenie – wskazuje raport „Odpowiedzialny e-commerce 2022”. Mowa o osobach, które kupują w internecie przynajmniej 2 razy w miesiącu lub częściej. Wśród lojalnych klientów e-sklepu średnio 8 na 10 osób uważnie obserwuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Weryfikuje w ten sposób miejsce zakupowe jako godne lub niegodne zaufania.

Czy cena jest najważniejsza?

Cena nadal pozostaje najważniejszym czynnikiem decyzyjnym podczas wszystkich rodzajów zakupów. W internecie liczą się jeszcze:

  • szeroki asortyment;
  • szybki czas dostawy;
  • atrakcyjne promocje.

Tak wskazało 35% respondentów. Badanie pokazało, że nie chodzi już tylko i wyłącznie o pragmatyczną stronę zakupów online. Tyle samo badanych, bo 35%, zwraca uwagę na działania firmy, od której kupuje, w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na przykład czy e-sklep działa etycznie lub czy jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oczekiwania rosną

Kiedy zadajemy sobie pytanie o dojrzałość polskiego e-commerce, to od razu zwracam uwagę na tę świadomą grupę konsumentów. Ona powiększa się i wiemy, że nawet pomimo kryzysu od e-sklepów polscy konsumenci wymagają coraz więcej. To ważna biznesowa wskazówka – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Porównując do badania z ubiegłego roku – znacznie wzrosła skłonność e-kupujących do oczekiwania dłużej na dostawę zamówionych produktów. To podejście ekologiczne, nawet jeśli motywacje bywają tu różne. Na pewno połowa z nas poczeka do trzech dni na paczkę. Z kolei prawie 2/3 zwróci uwagę na ekologiczne opakowanie przesyłki (61% – to o 6 p.p. więcej niż w 2021). Spada jednak chęć dopłaty za eko-opakowanie. Deklaruje ją 28% społeczeństwa, podczas gdy rok temu było to 42%. Być może to sygnał dla e-sklepów, by proponować tylko ekologiczne opakowania? – zastanawia się Bartłomiej Wnęk, chief operating officer w Modivo.

Na pewno przed całą branżą jeszcze większy wysiłek, aby uświadomić odbiorcom, że zwroty towarów kupionych w internecie mają negatywne konsekwencje środowiskowe. Opinię tę podziela jedynie co trzecia badana osoba.

Technologia przynosi rozwiązania

Internauci wskazują, że w dokonywaniu bardziej odpowiedzialnych wyborów podczas zakupów – a więc w generowaniu mniejszej liczby zwrotów – bardzo pomogłyby im szczegółowe opisy produktów. Głównie wskazali na informacje o składzie i pochodzeniu produktów. Dobrej jakości zdjęcia bądź demonstracyjne wideo znacznie ułatwiłoby konsumenckie wybory. Na pewno pomogą tu przymierzalnie 3D czy symulatory wnętrz stosowane w branży meblarskiej.

Siła e-commerce

Menedżerki i menedżerowie tej branży jednogłośnie oceniają, że e-biznes jest prowadzony w sposób zrównoważony. Aż 83% z nich potwierdziło, że taki sposób zarządzania wynika z wartości wyznawanych w firmie. Wytyczone kierunki odpowiedzialnego e-biznesu ma – podobnie jak rok temu – około połowa firm (47%). Zrównoważony rozwój znalazł swoje miejsce w strategii 60% podmiotów.

Niezwykle ważne jest także to, że praktycznie wszystkie badane firmy potwierdziły, że odnoszą korzyści z prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Wciąż najczęściej są to korzyści wizerunkowe. Wskazuje je 9 na 10 firm (vs 7 na 10 rok wcześniej). Warto też zwrócić uwagę na to, że podejście potencjalnych partnerów do odpowiedzialnego biznesu bada aż 67% firm. To o +28 p.p. więcej niż w 2021 r.

O badaniu

Dane pochodzą z drugiej edycji badania i raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Odpowiedzialny e-commerce”. Realizacja badania: Mobile Institute. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1709 internautów oraz 53 menedżerów w e-firmach. Opinie zebrano metodą CAWI, wykorzystując responsywne ankiety elektroniczne. Dane zostały zebrane na przełomie września i października 2022 r. Są reprezentatywne dla internautów w Polsce pod względem struktury płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

  • 1
„Odpowiedzialny e-commerce 2022” – raport e-Izby

„Odpowiedzialny e-commerce 2022” – raport e-Izby

28 października 2022

27 października 2022