Temat zrównoważonego rozwoju jest wciąż istotny – pomimo rosnących kosztów życia
 • 0
 • 1
17.10.2022

Temat zrównoważonego rozwoju jest wciąż istotny – pomimo rosnących kosztów życia

W badaniu „Sustainability Sector Index 2022” Kantar zidentyfikował priorytety w kwestiach środowiskowych, jak i społecznych, którymi powinny zająć się firmy – zarówno na poziomie całego biznesu, jak i poszczególnych sektorów (w sumie 38).

Wnioski na temat zrównoważonego rozwoju sformułowano na podstawie 33 tys. wywiadów przeprowadzonych na całym świecie (w tym: również w Polsce). Temat przeanalizowano także w kontekście 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ.

W raporcie globalnym przedstawiono następujące wnioski:

 • 65% konsumentów chce robić więcej, aby zaradzić problemom planety i środowiska naturalnego. Przeszkadzają im jednak w tym rosnące koszty życia.
 • Oprócz kosztów, główną barierą uniemożliwiającą konsumentom prowadzenie życia w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest brak wiedzy na temat proekologicznych alternatyw wykorzystywanych produktów i usług.
 • Zdaniem konsumentów największe problemy związane ze zrównoważonym rozwojem w skali globalnej to: zanieczyszczenie wody, praca dzieci i wyzysk pracowników. W opinii konsumentów to tymi właśnie problemami powinny zająć się firmy.
 • Nadmierna ilość opakowań, odpady oraz ślad węglowy firm to trzy najczęstsze skojarzenia dotyczące firm w różnych kategoriach.
 • 29% konsumentów na całym świecie można zaliczyć do kategorii „Aktywnych” pod względem zrównoważonych przekonań i działań. Są oni gotowi poświęcić więcej czasu i wysiłku, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko.
 • Zmniejszenie ilości odpadów spożywczych, używanie toreb wielorazowych podczas zakupów, zmniejszenie zużycia energii w domu i recykling to działania, które są najchętniej podejmowane w celu wyeliminowania problemu nadmiernego generowania odpadów.
 • 47% konsumentów deklaruje, że przestało kupować określony produkt lub usługę ze względu na ich wpływ na środowisko lub społeczeństwo. Wśród grupy „Aktywnych” konsumentów odsetek ten wzrasta do 87%.

Skutki rosnących kosztów życia

Aż 97% badanych jest gotowych podjąć działania, by prowadzić bardziej zrównoważony styl życia. Napotykają jednak liczne bariery w podejmowaniu takich inicjatyw. 68% badanych uważa, że produkty, które są korzystniejsze dla środowiska i społeczeństwa, są droższe. Z kolei 65% chce robić więcej dla rozwiązania problemów planety i środowiska. Na przeszkodzie staje im jednak wzrost kosztów życia. Najsilniej zwracają na to uwagę mieszkańcy obu Ameryk (70%).

Konsumenci „Aktywni” i „Rozważający”

Jedna trzecia badanych na całym świecie nie jest pewna, czy faktycznie może coś zmienić poprzez dokonywane wybory. Z kolei 29% konsumentów należy do najbardziej aktywnych, jeśli chodzi o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Europa ma najwyższy odsetek „aktywnych” nabywców. Częściej są oni przekonani, że mogą coś zmienić poprzez swoje działania i uważają, że kwestie społeczne i środowiskowe dotyczą ich osobiście.

 • Aktywni: 29%
 • Rozważający: 35%
 • Przekonani: 24%
 • Odrzucający: 13%

(dane na poziomie globalnym)

Właściciele marek powinni skoncentrować wysiłki na:

 • ograniczeniu ilości odpadów,
 • wskazywaniu drogi ku zmniejszeniu emisji CO2.

Badanie, pokazuje, że konsumenci dostrzegają inne problemy społeczne i środowiskowe w różnych sektorach gospodarki. Oczekują, że firmy się nimi zajmą. Na szczycie listy priorytetów dla marek na całym świecie znajduje się kwestia eliminowania odpadów. Konsumenci oczekują, że w 24 spośród 38 wskazanych w badaniu sektorów przedsiębiorstwa zajmą się problemem:

 • nadmiaru opakowań,
 • opakowań nienadających się do recyklingu,
 • ich składowania.

Zagadnienia związane z odpadami i gospodarką obiegu zamkniętego to główne tematy, którymi powinny zająć się przedsiębiorstwa w większości sektorów. W tym takich jak:

 • branża spożywcza,
 • produkcja napojów,
 • handel detaliczny,
 • AGD,
 • technologia,
 • turystyka,
 • dobra luksusowe,
 • meble,
 • moda,
 • artykuły kosmetyczne.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla znalazło się na drugim miejscu. Ze śladem węglowym i emisją gazów cieplarnianych prowadzącą do globalnego ocieplenia konsumenci silnie kojarzą przedsiębiorstwa z 15 sektorów (na 38 ogółem). Wśród nich znajdują się firmy z takich branż jak turystyka, elektronika, motoryzacja, dobra luksusowe, branża naftowo-gazowa, rozrywka domowa, telekomunikacja i inne.

Komentarz do wyników badania globalnego

Na świecie obserwujemy wiele kryzysów. Mimo to nie osłabło dążenie konsumentów do podejmowania proekologicznych działań. Produkty przyjazne dla środowiska są jednak często postrzegane jako droższe, co utrudnia ich masowe użytkowanie. Takie przekonanie jest powszechne nawet wśród najbardziej zaangażowanych konsumentów. 77% z nich jest zdania, że produkty lepsze dla środowiska i społeczeństwa są droższe. Cena utrudnia im podejmowanie kolejnych kroków dla ochrony planety.

W efekcie zrównoważony rozwój zbyt często staje się luksusem dostępnym tylko dla osób bardziej zamożnych. Firmy nie wykorzystują ogromnej szansy rynkowej. Marki muszą zwiększyć skalę działań i wprowadzać na rynek produkty w cenach przystępnych dla rynku masowego. Poza działaniami cenowymi, marki muszą zdać sobie sprawę, że konsumenci doskonale orientują się, na czym powinien skoncentrować się każdy sektor. W związku z tym powinny opracować strategie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem tych przekonań – mówi Karine Trinquetel, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Kantar (global head of Kantar’s sustainability transformation practice offer).

Podsumowanie wyników dla Polski

Wyniki „Sustainability Sector Index 2022” ponownie – jak i inne, wcześniejsze opracowania – kierują uwagę biznesu na:

 • kwestie środowiskowe (skupione wokół wody),
 • rozległe problemy społeczne, związane m.in. z warunkami pracy, dostępem do godziwych miejsc pracy czy służby zdrowia.

Droga polskiego biznesu do zrównoważonego rozwoju ma swoją specyfikę. Musi mierzyć się z dziedzictwem kulturowym, historycznym i społecznym właściwym tylko dla naszej lokalnej społeczności.

Jak pokazują najświeższe wyniki badania, ponad dwie trzecie Polaków chce robić coś więcej, aby bardziej dbać o planetę i środowisko. Rosnące koszty życia im to jednak uniemożliwiają. Co więcej, czterech na dziesięciu Polaków czuje się ograniczonych ze względu na problemy społeczne, z którymi boryka się na co dzień. Uwaga: wśród przedstawicieli pokolenia Z odsetek ten jest jeszcze wyższy, istotnie większy niż np. wśród boomersów. Aby mieć pewność w którym miejscu na ścieżce do zrównoważonego rozwoju naprawdę się znajdujemy i co z tego wynika, trzeba dokładnie zrozumieć wyniki i ich kontekst w Polsce – zwraca uwagę Katarzyna Zalewska, account manager, sustainability research lead w Kantar Polska.

 • 1
Temat zrównoważonego rozwoju wciąż istotny

„Sustainability Sector Index 2022” firmy Kantar wskazuje, że temat zrównoważonego rozwoju jest nadal ważny

 

17 października 2022

 • 3
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
17.10.2022

Rodzina Atomickich edukuje o energii jądrowej w kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska

„Z energią jądrową na co dzień” – Ministerstwo Klimatu i Środowiska rusza z ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną. Na przykładach z codziennego życia ma pokazać możliwości energetyki jądrowej i to, jak budowa elektrowni jądrowych wpłynie na nasze życie. Bohaterami są członkowie rodziny Atomickich. W kampanii wezmą udział eksperci i popularyzatorzy nauki.