Maciej Herman na czele jury Effie Awards 2021. Znamy grupy jurorskie i terminarz obrad
 • 0
 • 2
1.06.2021

Maciej Herman na czele jury Effie Awards 2021. Znamy grupy jurorskie i terminarz obrad

Tegoroczny skład Jury Effie Awards to ponad 170 ekspertów i praktyków z branży marketingu i reklamy. Gremium jurorskiemu przewodniczyć będzie Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel. 22. edycja konkursu Effie Awards Poland podsumuje nietypowy rok 2020. Jurorzy będą oceniali działania, które często wymykały się przyjętym standardom i owocowały efektywnością.

Maciej Herman, oprócz przewodniczenia całemu jury, pokieruje grupą jurorską, która będzie oceniać prace zgłoszone w kategorii Marketing & business solutions. Kategoria ta koncentruje się na przełomowych, nowatorskich w formie lub w zastosowaniu nowych technologii czy innych rozwiązań – działaniach marketingowych, w których komunikacja nie była znaczącym elementem marketing mixu.

Komunikacja marek od dawna wychodzi daleko poza obszar informowania o atrybutach produktów czy usług. To także angażowanie odbiorców, budowanie relacji, przełamywanie schematów i tworzenie niepowtarzalnych narracji. Coraz częściej rola reklamy i marketingu obejmuje także edukację i odpowiadanie na aktualne wyzwania społeczne i ekologiczne. W Polsce i na całym świecie stanęliśmy twarzą w twarz z fundamentalnymi problemami. Jako marketerzy nie tylko mamy wybór. To przede wszystkim nasz obowiązek, by reagować i znajdować właściwe rozwiązania, wykorzystując fakt, że konsumenci ufają markom dużo bardziej niż np. politykom. Nasz wpływ na to, w jakim społeczeństwie i otoczeniu żyjemy, jest ogromny.

Zaproszenie do grona jury Effie Awards jest nobilitacją, a to, że otrzymałem je w roku 170. urodzin naszej firmy, ma dla mnie wyjątkowe znaczenie. Czuję się zaszczycony, mogąc przewodniczyć obradom jurorskiego grona, szczególnie że marketing zawsze był w Wedlu kluczową częścią biznesu. Znaczenie komunikacji z otoczeniem rozumieli już założyciele firmy, często wytyczając nowe ścieżki dla działań reklamowych. Kontynuujemy to podejście do dzisiaj. Życzę powodzenia wszystkim uczestnikom! – mówi Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel.

W jury zasiadają reprezentanci reklamodawców w randze prezesów, dyrektorów marketingu oraz brand managerów. Także przedstawiciele mediów, agencji komunikacyjnych, pracownicy instytutów badawczych i niezależni branżowi eksperci. Ostatecznego wyboru składu jury spośród około 300 kandydatur dokonał komitet organizacyjny konkursu poprzez głosowanie online (wyłaniając short listę), a następnie w formie dyskusji.

Po zatwierdzeniu ponad 170-osobowego składu jurorzy zostali przydzieleni do poszczególnych grup jurorskich:

 • Grupa 1. Napoje alkoholowe; Napoje bezalkoholowe; Żywność
  Przewodniczący: Krzysztof Białkowski, CMO Red Bull
 • Grupa 2. Leki i suplementy diety; Uroda i pielęgnacja
  Przewodniczący: Andrzej Mytych, CMO Yope
 • Grupa 3. Kultura i rozrywka, Young audience
  Przewodnicząca: Anna Putts, brand & content director HBO i HBO GO w regionie Europy Centralnej
 • Grupa 4. Finanse; Business-to-business
  Przewodnicząca: Natalia Załęcka, head of marketing transformation, Deloitte Digital
 • Grupa 5. Dobra konsumpcyjne; Motoryzacja; Usługi
  Przewodniczący: Tomasz Borchowiec, marketing & corporate communications director Prudential
 • Grupa 6. Retail/Kanały sprzedaży; Commerce
  Przewodnicząca: Joanna Czekaj, managing director SaleTube
 • Grupa 7. Long term marketing excellence, Launc/relaunch;
  Przewodniczący: Filip Fiedorow, CMO Netto Polska
 • Grupa 8. Positive change: React & defend, Smart budget
  Przewodnicząca: Elżbieta Twardowska, CSO Ogilvy
 • Grupa 9. Positive change: Positive influence; Non-profit & public service; PR-Led i employer branding
  Przewodnicząca: Anna Koszur, managing director, Freundschaft
 • Grupa 10. Brand experience; Branded content
  Przewodniczący: Paweł Loedl, chief strategy officer VMLY&R

Przebieg obrad jury:

 • Koniec czerwca – briefing członków jury dotyczący procedur, zasad i kryteriów oceny. Jury ocenia prace w czterech obszarach:
  o Wyzwanie, kontekst rynkowy i cele (waga oceny 0,23);
  o Insight i strategia (waga oceny 0,24),
  o Realizacja (waga oceny 0,23)
  o Wyniki (waga oceny 0,30).
  A w przypadku kategorii M&BS są to:
  o Wyzwania biznesowe i przyjęte cele (waga oceny 0,3);
  o Koncepcja działania (waga oceny 0,2);
  o Egzekucja idei i dobór narzędzi (waga oceny 0,2)
  o Efekty (waga oceny 0,3).
 • Druga połowa sierpnia – przegląd zgłoszonych projektów przez jury na platformie online.
 • Wrzesień – to okres obrad jury: dyskusje, głosowanie online (short lista), zatwierdzanie nominacji
  i ocena indywidualna. Wszystko odbywa się przy wsparciu firmy prawniczej LSW, która nadzoruje proces. Na podstawie średniej ważonej ocen, po zastosowaniu algorytmu uzyskuje ona też listę prac, które danego roku otrzymają Effie Awards.
 • Po głównym głosowaniu przewodniczący grup jurorskich wraz z przewodniczącym jury na specjalnym posiedzeniu wybierają laureata Grand Prix spośród kampanii nagrodzonych Złotym Effie
  (z wyłączeniem kategorii Marketing & business solutions oraz Non-profit & public service). Przykładowe kryteria oceny: nowatorski charakter pracy i studium przypadku dla rynku; długotrwały efekt dla marki – sustainability; zmiana zachowań i percepcji.

Przesyłanie zgłoszeń będzie możliwe w czterech wyznaczonych terminach:

 • I termin: 12 – 31.05 (do godz. 17:00 włącznie)
 • II termin: 31.05 (od godz. 17:01) – 21.06 (do godz. 17:00 włącznie)
 • III termin: 21.06 (od godz. 17:01) – 12.07 (do godz. 17:00 włącznie)
 • IV termin: 12.07 (od godz. 17:01) – 23.07 (do godz. 17:00 włącznie)

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym konkursu.

 • 2
Maciej Herman na czele jury Effie Awards 2021

Maciej Herman na czele jury Effie Awards 2021

Maciej Herman na czele jury Effie Awards 2021
 

31 maja 2021