Kluczowe trendy w retail mediach – raport DoubleVerify
 • 0
 • 1
2.02.2024

Kluczowe trendy w retail mediach – raport DoubleVerify

Większość amerykańskich marketerów korzystających z reklamy w retail mediach planuje w 2024 r. zwiększyć ich wykorzystanie. Jakość tych mediów ma kluczowe znaczenie dla ich zakupów. Tak wynika z raportu przygotowanego przez DoubleVerify.

Firma DoubleVerify opublikowała raport „Rozwój retail mediów: czego się spodziewać w 2024 r”. Powstał na bazie badania przeprowadzonego wśród ponad 400 przedstawicieli kadry kierowniczej reprezentujących marketerów i agencje reklamowe na temat sieci retail mediów (RMN, retail media networks) w UK, USA, Francji i Niemczech. Analizuje rynek retail mediów, który obejmuje zarówno RMN, samych retailerów, jak i platformy handlu elektronicznego.

Kluczowe wnioski z badania to m.in.:

USA na czele trendu

 • 87% respondentów w USA stwierdziło, że korzysta z sieci retail mediów (RMN).
 • 83% planuje zwiększyć wydatki na RMN – to więcej niż na wszystkich pozostałych rynkach.

Badanie potwierdziło, że tempo wdrażania retail mediów do komunikacji różni się w USA i regionie EMEA. Pokazuje to, że sprzedawcy detaliczni (retailerzy) muszą stymulować te procesy, mając na uwadze cele specyficzne dla regionu.

Znaczenie zaufania i przejrzystości

91% respondentów kupujących zasoby reklamowe RMN współpracuje obecnie z partnerem zajmującym się weryfikacją reklam. Ponadto 89% ankietowanych w USA stwierdziło, że „zapewnienie jakości reklam w sieci retail mediów jest ważne”. Za nimi plasowało się 77% respondentów w Wielkiej Brytanii i 73% we Francji.

Korzyści dla marki i agencji

Zapytane o największe korzyści z korzystania z sieci retail mediów:

 • 37% marek jako największą zaletę wskazało „dotarcie do docelowej grupy odbiorców”.
 • 32% agencji podkreśliło „wzrost świadomości marki”.

Oceniając skuteczność RMN:

 • marki mierzyły sukces głównie „wzrostem sprzedaży w sklepie lub internecie” (50%).
 • agencje skupiały się na „wyświetleniach bądź zasięgu” (43%).

Dominuje big e-commerce

Większość ankietowanych współpracuje głównie z Amazon Advertising. Amazon zajął pierwsze miejsce w rankingu najczęściej przyjmowanych RMN na 3 z 4 ankietowanych rynków: USA (51%), Wielkiej Brytanii (71%) i Niemiec (51%).

Powody wyboru RMN

Prawie połowa respondentów badania (45%) stwierdziła, że ich głównym celem reklamy za pomocą RMN jest „przyciągnięcie nowych klientów”. Następnie „ukierunkowanie na określone grupy demograficzne i zainteresowania produktami” (40%). Na trzecim miejscu jest „dotarcie do konsumentów w punkcie zakupu” (37%).

Wyzwania „wieku dziecięcego”

Kiedy respondentów ankiety poproszono o określenie głównych wyzwań związanych z korzystaniem z RMN, jako najważniejsze pojawiły się cztery kwestie. Na każdą z nich wskazało 30% uczestników:

 • ograniczone możliwości targetowania,
 • ograniczona przestrzeń reklamowa w witrynie,
 • wysokie koszty,
 • brak weryfikacji jakości reklam przez strony trzecie.

RMN generują wysokie wydatki, ale zapewniają duży zwrot

Spośród wszystkich respondentów prawie połowa (48%) uważała, że stawki CPM w przypadku RMN są wyższe niż w przypadku innych kanałów. Opinia ta jest szczególnie silna wśród kadry kierowniczej agencji, gdyż aż 58% podziela ten pogląd. Jednak jednocześnie aż 61% kupujących reklamy stwierdziło, że w kontekście uzyskiwanego ROAS sieci RMN działają lepiej niż inne kanały.

 • 1
Trendy w retail mediach – badanie DoubleVerify

Trendy w retail mediach – badanie DoubleVerify

2 lutego 2024