IRCenter zbadała światopogląd Polaków
 • 0
 • 1
26.04.2023

IRCenter zbadała światopogląd Polaków

Agencja IRCenter zbadała, jak Polacy postrzegają różne kwestie światopoglądowe. Wyniki pokazują m.in., że raczej nie chcą ograniczania spożywania mięsa czy zużycia paliw kopalnych. Większość Polaków nie widzi też zagrożenia dla kościoła czy zagrożenia ze strony osób LGBT dla porządku społecznego.

Badanie, którego tematem był światopogląd Polaków, pokazuje także, że Polacy niemal powszechnie wspierają oczekiwania osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Są otwarci na związki partnerskie. Nie odrzucają również dyskusji o prawach zwierząt.

Niemal cztery piąte Polaków (78%) sądzi, że osoby z niesprawnościami i ich opiekunowie powinni być bardziej wspierani z budżetu

Postulaty te częściej popierają kobiety, osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast oraz osoby o poglądach lewicowych.

Ponad połowa Polaków (56%) sądzi, że nakładanie ograniczeń na spożycie mięsa czy ograniczanie zużycia węgla to działanie na szkodę Polski

Częściej sądzą tak:

 • mieszkańcy wsi,
 • osoby z wykształceniem podstawowym, nieinteresujące się polityką i religijne, nieufne wobec innych,
 • osoby o poglądach prawicowych.

Połowa Polaków (49%) uważa, że w Polsce powinny być wprowadzone związki partnerskie – bez względu na płeć partnerów

Zdecydowanie przeciwny takim związkom jest co szósty Polak (18%). Częściej uważają tak mężczyźni, osoby starsze, z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne oraz osoby o poglądach lewicowych.

Co czwarty Polak (27%) uważa, że środowiska LGBT+ są zagrożeniem dla porządku społecznego

Przy czym zdecydowanie sądzi tak jedynie 15%. Częściej tak sądzą:

 • mężczyźni,
 • osoby starsze,
 • z podstawowym wykształceniem,
 • mieszkańcy wsi,
 • osoby religijne,
 • osoby o poglądach prawicowych.

Co czwarty Polak (26%) uważa, że Kościół katolicki jest niesłusznie atakowany

Przy czym zdecydowanie tak sądzi jedynie 13%. Częściej sądzą tak:

 • mężczyźni,
 • osoby starsze,
 • z podstawowym wykształceniem,
 • mieszkańcy wsi i osoby religijne,
 • osoby zainteresowane polityką,
 • osoby o poglądach prawicowych.

Polacy odrzucają pogląd, że mówienie o prawach zwierząt to absurd. Sądzi tak jedynie 16% Polaków

Częściej taki pogląd wyrażają:

 • mężczyźni,
 • osoby z podstawowym wykształceniem,
 • mieszkańcy wsi i osoby religijne,
 • osoby o poglądach prawicowych.

O badaniu:

Badanie zrealizowane przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001 w wieku 18 lat i więcej. Termin realizacji: 1-3 kwietnia 2023. Licencjonowany panel badawczy.

Światopogląd Polaków w badaniu IRCenter

26 kwietnia 2023