Interaktywna instalacja Infuture.institute „Do You Feel Connected?”
  • 0
  • 1
25.05.2022

Interaktywna instalacja Infuture.institute „Do You Feel Connected?”

Podczas międzynarodowego festiwalu sztuk cyfrowych The Athens Digital Arts Festival (ADAF) zostanie zaprezentowana interaktywna instalacja Infuture.institute „Do You Feel Connected?”. Praca została wybrana spośród 5700 innych propozycji złożonych przez artystów i naukowców z całego świata.

Festiwal ADAF w tym roku organizowany jest po raz osiemnasty. Jego celem jest przedstawienie najnowszych trendów w sztuce cyfrowej. Tematem przewodnim jest tym razem futuretro. Prace prezentowane podczas festiwalu krążyć będą wokół takich obszarów, jak science fiction, retrofuturyzm i futurologia.

Infuture.institute zaprezentuje na ADAF instalację, która powstała we współpracy z artystką Martą Flisykowską. „Do You Feel Connected?” stanowi wizualizację danych w czasie rzeczywistym. Instalacja składa się z dziewiętnastu tub. Każda reprezentuje jedną wartość, np. wolność, szacunek, dobro, mądrość, empatia. Razem tworzą interaktywną całość – palisadę reagującą na stały przepływ danych zamieszczanych w sieci.

Jak zaznaczają autorzy, w dobie pogłębiającej się polaryzacji i utraty spójności społecznej postanowili znaleźć i wskazać te elementy, które łączą ludzi. Te, które pozwolą budować porozumienie ponad podziałami. Infuture.institute wierzy, że takim łączącym elementem są właśnie wartości.

Każdej wartości przyporządkowany został odpowiedni hashtag, dzięki czemu instalacja jest „żywa”. Za każdym razem, gdy na Twitterze publikowany jest post zawierający określony hashtag odwołujący się do danej wartości, tuba, która jest przyporządkowana do tego hasła, rozbłyska białym światłem. To rodzaj reagującej formy, który pozwala na żywo obserwować obecność wskazanych wartości w sieci.

Wartości zostały wybrane na podstawie badania zrealizowanego przez Infuture.institute. W badaniu zapytano najpierw respondentów, czy wierzą, że istnieją wspólne wartości dla wszystkich ludzi (ponad 80% ankietowanych odpowiedziało, że tak). Następnie poproszono ich o wskazanie, które z wartości według nich są najważniejsze. Dziewiętnaście z największą liczbą wskazań zostało uwzględnionych w instalacji.

To druga prezentacja „Do You Feel Connected?”. Instalacja reprezentowała już Polskę podczas koreańskiego Gwangju Design Biennale w 2021 r. Projekt jest jednym z elementów filaru programowego Instytutu Adama Mickiewicza „Lem i myślenie o przyszłości”. Jego celem jest promocja twórczości Stanisława Lema oraz polskiej myśli futurologicznej wśród zagranicznych odbiorców. Festiwal odbywa się w Atenach od 25 do 29 maja 2022 r.

  • 1
Interaktywna instalacja Infuture.institute

Interaktywna instalacja Infuture.institute

 

25 maja 2022

24 maja 2022