„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023” raport FOB Marketing przy Kawie
Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”
 • 0
 • 3
17.04.2024

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”

16 kwietnia odbyła się premiera 22. edycji corocznego raportu FOB. Obrazuje on trendy i wyzwania ESG w działaniach firm w Polsce. W publikacji zaprezentowano 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja zajmująca się ESG i zrównoważonym rozwojem, od 2002 r. publikuje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w roku poprzedzającym. Stałym elementem publikacji jest także przegląd najważniejszych wydarzeń i publikacji.

Najnowsza edycja raportu przyniosła kilka zmian. Do pięciu ograniczono liczbę praktyk, które może zgłosić dana firma. Nowością jest także możliwość przypisania danej dobrej praktyki do poszczególnych European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Są to standardy raportowania wprowadzone zgodnie z Corporate Sustainability Reporting Directive.

Dobre praktyki zostały podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000

W zestawieniu znajduje się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm. W zdecydowanej większości (75 proc.) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. 16 proc. stanowią firmy średnie. Firmy małe i mikro to odpowiednio 7 proc. i 2 proc. reprezentowanych przedsiębiorstw.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku najwięcej działań zaprezentowanych w raporcie dotyczy:

 • zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk),
 • praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk),
 • praktyk z zakresu środowiska (210 dobrych praktyk).

Do mniej licznych należą obszary dotyczące:

 • praw człowieka (54 dobre praktyki),
 • zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk),
 • uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk),
 • ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki).

Nowością w tej edycji była możliwość przypisania praktyki do poszczególnych ESRS

Najliczniejszą grupę stanowią działania związane z ESRS S1 – Właśni pracownicy (207 dobrych praktyk). Następnie ESRS S3 – Społeczności dotknięte (163 dobre praktyki) oraz ESRS E1 – Zmiana klimatu (84 dobre praktyki).

73 proc. firm uczestniczących w przeglądzie deklaruje, że podlega obowiązkowi raportowania zgodnie z CSRD. Jako największe wyzwania związane z implementacją tej regulacji wskazały m.in.:

 • zbieranie danych w łańcuchu dostaw (115 wskazań),
 • definiowanie procesu podwójnej istotności (64 wskazania).

Praktyki zgłoszone do raportu opisano także pod kątem przyczyniania się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Najczęściej są to działania dotyczące:

 • Celu 3 Dobre zdrowie i jakość życia (221 dobrych praktyk),
 • Celu 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (218 dobrych praktyk),
 • Celu 4 Dobra jakość edukacji (214 dobrych praktyk).

Najrzadziej wskazywanymi są:

 • Cel 2 Zero głodu (13 dobrych praktyk),
 • Cel 16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (12 dobrych praktyk),
 • Cel 14 Życie pod wodą (3 dobre praktyki).

– Ostatni rok przyniósł dużą dynamikę w obszarze odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do napływu nowych regulacji. Jednym z kamieni milowych było przyjęcie przez Komisję Europejską zestawu ESRS. Opublikowano także kolejne akty delegowane do tzw. Taksonomii UE. Ubiegły rok upłynął również pod znakiem intensywnych prac nad CSDDD.

Firmy w Polsce dostrzegają konieczność strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz korzyści wynikające ze zrównoważonej transformacji. Jest tak nie tylko ze względu na falę nowych regulacji. To kierunek, w którym podążaliśmy – jako środowisko skupione wokół FOB – od wielu lat. Obecne trendy są zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Aby im sprostać, potrzebujemy zaangażowania i wielostronnej współpracy, do której niezmiennie zapraszamy – podkreśla w słowie wstępnym do raportu Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport zawiera też artykuły dotyczące kluczowych trendów w obszarze zrównoważonego rozwoju

22. edycja zawiera teksty następujących ekspertów i ekspertek:

 • Krzysztof Kamiński, prezes zarządu Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF),
 • Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland,
 • Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP/Grid-Warszawa,
 • dr Jacqueline Kacprzak, radca, Wydział Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Krajowy Punkt Kontaktowy OECD,
 • dr Daniel Kiewra, główny ekspert ds. klimatu i energii Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu DEI,
 • Robert Adamczyk, członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • dr hab. Piotr Zaborek, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, laureat konkursu Verba Veritatis,
 • Sebastian Zientara, dyrektor Departamentu Aktywów Zielonych, mLeasing.
 • 3
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” – raport FOB

„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” – raport FOB

„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” – raport FOB
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” – raport FOB

 

17 kwietnia 2024