VeloBank wybrał dom mediowy Initiative - Marketing przy Kawie
VeloBank wybrał dom mediowy Initiative
  • 0
  • 1
17.04.2024

VeloBank wybrał dom mediowy Initiative

VeloBank rozstrzygnął przetarg na obsługę mediową w kanałach offline oraz digital. Zwycięską ofertę złożyła agencja Initiative.

Agencja zajmie się kompleksowymi działaniami reklamowymi VeloBanku. Pierwsza wspólna kampania zostanie zrealizowana w maju.

Propozycje domów mediowych oceniono według kilku kryteriów związanych z obszarami:

  • analizy rynku i strategii,
  • podejścia do planowania mediów, narzędzi, zespołu obsługującego bank,
  • warunków zakupowych.

Nad prawidłowością przebiegu przetargu oraz oceną merytoryczną tabel gwarancyjnych czuwał audytor – Media Strategy Warsaw.

  • 1
Velobank wybiera Initiative

Velobank wybiera Initiative

17 kwietnia 2024