„Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”. Policja na nośniku DOOH ostrzega przed niesprawnym oświetleniem samochodu
  • 0
  • 4
3.12.2019

„Twoje światła – nasze bezpieczeństwo”. Policja na nośniku DOOH ostrzega przed niesprawnym oświetleniem samochodu

Polska Policja wraz z firmą Screen Network przeprowadziła akcję „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo” z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i ekranu DOOH. W kampanii zastosowano 165-metrową kurtynę LED znajdującą się na elewacji centrum handlowego w Warszawie. Spersonalizowany komunikat odtwarzany był w momencie wykrycia wśród stojących na światłach pojazdów samochodu z uszkodzonym lub niedziałającym oświetleniem.

„Twoje światła – nasze bezpieczeństwo” to coroczna ogólnopolska kampania, prowadzona w okresie jesiennym przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego. Celem jest zwrócenie uwagi na kontrolę oświetlenia pojazdu.

W tegorocznej odsłonie wykorzystano kurtynę LED znajdującą się na fasadzie centrum handlowego Plac Unii City Shopping. Wyposażono ją w sensory umożliwiające wykrywanie pojazdów z uszkodzonym lub niedziałającym oświetleniem.

Stworzona na potrzeby akcji przez firmę Veturai aplikacja AI klasyfikowała wszystkie pojazdy, które stawały na światłach przed ekranem, według marki i koloru. Z chwilą wykrycia pojazdu z uszkodzonym lub niedziałającym oświetleniem następowało odtworzenie spersonalizowanego komunikatu ostrzegawczego, kierowanego do kierowcy konkretnego samochodu.

Światła pojazdu pełnią istotną rolę w ruchu drogowym. Jeśli są wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierującemu pojazdem wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem.

Prowadzona od kilku lat kampania na rzecz dobrych świateł zyskała spore grono sojuszników, wśród których są użytkownicy dróg, a także wspierające nasze działania instytucje i organizacje. To cieszy. Razem zrobimy więcej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym – mówi podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

  • 4
Policja

Polska Policja, wykorzystując nośnik DOOH, ostrzegała przed niesprawnymi światłami

2 grudnia 2019